Skip to main content

Miljø- og fødevareministeren modtager eksperters anbefalinger til cirkulær økonomi

Pressemeddelelse   •   Nov 23, 2016 17:21 CET

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen modtager 12 konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark kan fremme den cirkulære økonomi. Bag anbefalingerne står 35 eksperter, der sammen udgør frontlinjen i den cirkulære økonomi.

En samlet politisk vision, mere dannelse og uddannelse samt et nationalt kontor for cirkulær økonomi er blandt de 12 anbefalinger, som ledende aktører inden for ressourcesektoren nu har overdraget til danske politikere og meningsdannere.

Anbefalingerne er udviklet på en camp om cirkulær økonomi afholdt af Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer, DAKOFA, og har til formål at fremme cirkulær økonomi i Danmark til gavn for miljø og økonomi ved at udnytte ressourcerne optimalt, frem for at bruge og smide væk.

Anbefalinger til regeringen
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen deltog i camp’en og kvitterede for affalds- og ressourcesektorens samlede anbefalinger til, hvordan Danmark kan fremme cirkulær økonomi.

"Vi har alle en moralsk forpligtelse til at bruge vores ressourcer med omtanke og skabe en bæredygtig produktion og et bæredygtigt forbrug. Behovet for de gode løsninger er stort, når vi fx ved, at nogle EU-lande stadig smider mere end 80 procent af deres kommunale affald på lossepladsen. Danske virksomheder har den efterspurgte viden og teknologi, der ikke alene kan skubbe på udviklingen herhjemme, men også ude i verden, hvor behovet er endnu større. Vi skal have alle de gode idéer på bordet, så jeg glæder mig til at se nærmere på anbefalingerne fra affalds- og ressourcesektoren,” siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Stærke rammevilkår skal fremme cirkulær økonomi
Med i anbefalingerne er, at de overordnede politiske rammevilkår skal have bred politisk forankring og være langsigtede. Det vil styrke virksomhederne, der i dag har gjort cirkulær økonomi til en del af forretningen, og få endnu flere virksomheder med.

"Cirkulær økonomi er en essentiel del af vores fremtidige forretning, og vi har bl.a. som mål, at alle vores produkter i 2020 skal være fremstillet af 100 procent fornybare, genbrugelige eller genbrugte materialer. Vi har derfor som virksomhed en grundlæggende forretningsbåret interesse i, at understøtte en samfundsmæssig udvikling mod større cirkularitet i vare- og materialestrømme, og vi er overbeviste om, at der hér er store såvel miljømæssige som samfundsøkonomiske gevinster. Derfor hilser jeg DAKOFA’s initiativ og ministerens store interesse for cirkulær økonomi meget velkommen", siger miljøansvarlig hos IKEA Danmark, Jonas Engberg.

Bygger bro mellem politik og praksis
De 35 eksperters anbefalinger skal være med til at sammenkoble de politiske visioner med de praktiske erfaringer inden for cirkulær økonomi.

"Anbefalingerne fra de ledende aktører i den cirkulære økonomi er med til at bygge bro mellem det politiske Danmark og de virksomheder, som skal skabe vækst og arbejdspladser i omstillingen fra en lineær til en cirkulær økonomi", siger direktør i DAKOFA, Ole Morten Petersen.

De 12 anbefalinger til fremme af cirkulær økonomi i Danmark blev overleveret til ministeren på en ny og anderledes måde i form af grafiske illustrationer.


FAKTA: ”Cirkulær Økonomi Camp 2016”

DAKOFA’s ”CØ-CAMP 2016”, afholdt den 22. november, havde til formål at formulere en række anbefalinger til ministre, Folketinget og andre beslutningstagere med henblik på at fremme den cirkulære dagsorden i Danmark. Det skete via en proces med 35 særligt inviterede repræsentanter fra de sektorer og erhvervsgrene, der beskæftiger sig med cirkulær økonomi i praksis.

De 12 hovedanbefalinger til hvordan Danmark bliver frontløber i den cirkulære økonomi:

Deleøkonomi:

1) Lav lokale strategier i kommunerne for hvordan ledige ressourcer kan genbruges eller genanvendes lokalt til gavn for borgere, foreninger og erhvervsliv.

2) Gør deleøkonomi til en integreret del af grøn byudvikling, for at udvikle vores byer og skabe grøn eksport af bæredygtige byer.

3) Etabler lokale ressourcebanker, hvor borgere og virksomheder kan dele og udvikle både materialeressourcer og sociale ressourcer.

Genbrug og reparation:

4) Der er brug for en ny politisk vision for genbrug og reparation, hvor der tænkes på tværs af sektorer samt udbredes viden og best practise.

5) Gør genbrug og reparation til en etableret del af offentlige indkøb, og styrk de økonomiske incitamenter, fx lavere moms for genbrugsvirksomheder.

6) Etabler statslige støtteordninger til pilotprojekter og offentlig-private-partnerskaber (OPP), der understøtter og udvikler virksomheders produkter og forretningsmodeller.

Industrielle symbioser:

7) Udvikling af en samlet politisk strategi og handleplan for udvikling af langsigtede rammevilkår for industrielle symbioser i Danmark.

8) Udbredelse af viden på området for industrielle symbioser med særlig fokus på små og mellemstore virksomheder.

9) Offentlige initiativer til at skaffe risikovillig kapital og statslige støtteordninger til opstart og udvikling af industrielle symbioser.

Sekundære råvarer:

10) Nye samarbejder i materialekredsløb og stærkere økonomiske incitamenter til at samarbejde på tværs af sektoren, med fokus på høj kvalitet i de sekundære råvarer.

11) Mere uddannelse og almen dannelse i cirkulær økonomi. Det skal ske i skolen, på gymnasier, på universiteter og i grundforskningen - samt i det offentlige rum, hvor vi, fx kan blive bedre til at sortere affald.

12) Etabler et nationalt kontor for cirkulær økonomi, der kan opsamle og dele viden og erfaringer og skabe nye partnerskaber og udviklingsmiljøer.

I ”CØ-CAMP 2016” deltog Carlsberg A/S, Den Blå Avis, IKEA, The Circular Way, LetsGo, Naboskab, Multikant, Solum, Lejre Kommune, Rocket Media, Meploy, PlanMiljø, AffaldPlus, Genbyg, Reparationsværkstedet Høje Taastrup, Trendsales, GXN, NIRAS, Novozymes, Rethink Resources, FORS, Ressource City Næstved, Enviso Group, Dansk Symbiosecenter, Åge Vestergaard Larsen, RGS 90, Landbrug og Fødevarer, EcoXpac, Region Hovedstaden og Accenture.

DAKOFA er Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer. Vi opsamler og deler både national og international viden og erfaringeraffalds- og ressourceområdet.

Kompetencecenterets fagområder dækker hele affalds- og ressourceområdet, herunder cirkulær økonomi, renere teknologi, produktorienteret miljøindsats, affaldsforebyggelse og ressourceeffektivitet. DAKOFA er en apolitisk forening med mere end 250 medlemsorganisationer blandt både private og offentlige aktører affalds- og ressourceområdet.