Media no image

Penge til jul...

Nyheder   •   Dec 06, 2017 08:00 CET

Penge til jul – Du kan allerede aflevere dit ydelseskort fra mandag den 18. december 2017

Udbetaling af dagpenge op til jul har hvert år særdeles høj prioritet hos DANA. Og i år byder denne udbetaling på en lille ekstra udfordring, som vi gerne vil tackle fleksibelt i samarbejde med dig.

Den sidste udbetaling af dagpenge og efterløn i 2017 dækker fra den 1. december til og med den 31. december 2017. For at sikre, at du kan få udbetalt dine ydelser den sidste bankdag i december, den 29. december 2017, giver vi dig mulighed for at aflevere dit ydelseskort allerede fra mandag den 18. december 2017.

Du skal derfor også afgive oplysninger om dine forventede arbejdstimer, indtægter m.m. for hele perioden, dvs. til og med søndag den 31. december 2017, selv om du udfylder dit ydelseskort før periodens udløb.

Får du arbejde i de sidste dage af december – efter du har afleveret dit ydelseskort, eller der opstår andre forhold, der kan have betydning for din ret til ydelser i perioden 18. december til 31. december 2017, skal du udfylde et nyt ydelseskort, så vi kan regulere udbetalingen.

Modtager vi dit ydelseskort for december efter onsdag den 27. december 2017 kl. 15.00, sker udbetalingen af ydelser til dig tidligst den første bankdag i 2018, og med anvendelse af skatteoplysninger for 2018. 

... Du kan allerede aflevere dit ydelseskort fra mandag den 18. december 2017. Udbetaling af dagpenge op til jul har hvert år særdeles høj prioritet hos DANA. Og i år byder denne udbetaling på en lille ekstra udfordring, som vi gerne vil tackle fleksibelt i samarbejde med dig.

Læs mere »
Media no image

Frivillig skattefri udbetaling af efterlønsbidrag

Nyheder   •   Dec 05, 2017 09:15 CET

Frivillig skattefri udbetaling af efterlønsbidrag

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 20. juni 2017 aftale om, at medlemmer af efterlønsordningen skal kunne udtræde af ordningen og få indbetalte efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Lovforslaget forventes vedtaget i december 2017.

Hvem gælder aftalen for

Hvis du betaler efterlønsbidrag, kan du ifølge aftalen framelde dig ordningen og vælge at få dine indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt skattefrit.

Du kan dog kun benytte dig af muligheden, hvis du på ansøgningstidspunktet endnu ikke har nået efterlønsalderen. Muligheden gælder derfor kun for medlemmer, der er født i 1956 eller senere.

Vi vil skrive til de medlemmer, som er omfattet af aftalen, når lovforslaget er vedtaget. Du skal derfor ikke foretage dig noget endnu. Hvis du er omfattet af bestemmelsen og du ikke har hørt fra os inden udgangen af januar måned 2018, er du velkommen til at kontakte os.

Bidrag som udbetales skattefrit

De bidrag du har indbetalt indtil den 22. juni 2017 kan udbetales skattefrit.

Indbetalinger foretaget efter den 22. juni 2017 bliver tilbagebetalt, fratrukket en afgift på 30 pct.

Hvis du har betalt efterlønsbidrag, siden ordningen med efterlønsbidrag blev indført i april 1999, kan du få udbetalt ca. 105.000. kr. skattefrit.

Ansøgningstidspunkt

Du kan kun søge om skattefri udbetaling i perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2018.

Udbetalingen af det indbetalte bidrag vil ske løbende.

Vær opmærksom på

Det er frivilligt, om du ønsker at benytte dig af ordningen om skattefri udbetaling af efterlønsbidrag.

Hvis du vælger at få udbetalt dine efterlønsbidrag og dermed udtræde af efterlønsordningen, kan du ikke komme med i ordningen igen. Du frasiger dig retten til efterløn og en muligheden for at optjene skattefri præmie, se nærmere om Skattefri præmie på vores hjemmeside (https://www.dana.dk/akasse/alt-om-efterloen/skattefri-praemie).

Du giver også afkald på muligheden for at få et seniorjob. Kommunen skal nemlig tilbyde dig et seniorjob på overenskomstmæssige vilkår, hvis du fortsætter i efterlønsordningen, og du bliver ledig, og din dagpengeret udløber inden for fem år før din efterlønsalder. Se nærmere om seniorjob på vores hjemmeside (https://www.dana.dk/akasse/alt-om-dagpenge/udloeb-af-dagpengeret).

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 20. juni 2017 aftale om, at medlemmer af efterlønsordningen skal kunne udtræde af ordningen og få indbetalte efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Lovforslaget forventes vedtaget i december 2017.

Læs mere »
Media no image

Den franske regering henter inspiration i Danmark

Nyheder   •   Nov 18, 2017 10:29 CET

Kun to steder i verden (Danmark og Sverige) findes der i dag a-kasser for selvstændige erhvervsdrivende, og arbejdsmarkedets udvikling får nu andre lande til at kigge i den retning.

Den franske regering med Emmanuel Macron i spidsen har nu inviteret direktøren for den danske a-kasse for selvstændige, DANA, Keith Fobian til møde i Paris, for få inspiration til, hvordan den danske model for arbejdsløshedsforsikring til selvstændige kan udbredes til Frankrig.

DANAs direktør ser frem til mødet den 20. november, som han også mener er en cadeau til den danske arbejdsmarkedsmodel.

»Vi kan i Danmark være rigtig stolte af, at vi har en velfungerende arbejdsmarkedsmodel, som vækker opsigt i udlandet. Vi har i dag mere end 40 års erfaring med at drive a-kasse for selvstændige erhvervsdrivende, og i det lys synes jeg naturligvis også, at vi har en forpligtelse til at fortælle om vores erfaringer,« siger Keith Fobian og tilføjer, at han og dermed DANA helt sikkert også kan få inspiration ud af mødet.

»Når Emmanuel Macron og den franske regering har gjort sig disse overvejelser i forhold til at skabe en arbejdsmarkedsmodel for selvstændige, så har de helt sikkert også nogle idéer, som er værd at lytte til«. Mødet er kommet i stand som følge af, at Keith Fobian læste bogen ’Revolution’ skrevet af den franske Præsident.

»Jeg læste bogen, som jeg synes er meget inspirerende. Den indeholder flere sekvenser, hvoraf det fremgår, at Emmanuel Macron er meget optaget af at skabe et sikkerhedsnet for dem, der vælger at springe ud som selvstændige erhvervsdrivende. Da Sverige og Danmark jo er de eneste lande i verden, hvor man kan tegne en arbejdsløshedsforsikring for selvstændige erhvervsdrivende, rettede jeg kontakt til den franske regering, og de var meget interesseret i at mødes,« fortæller Keith Fobian.

Den danske ambassade i Paris er orienteret om det kommende møde, og har udtrykt stor interesse for, at det kommet i stand, da det vil kunne fremme de dansk-franske relationer.

For yderligere information kontakt administrerende direktør Keith Fobian: tlf. 4063 7803

Som et led i den franske præsidents bestræbelser på, at få flere til at starte som selvstændige erhvervsdrivende har franskmændene rettet blikket mod Danmark.

Læs mere »
Media no image

Selvstændiges manglede indbetaling til pension

Nyheder   •   Nov 14, 2017 10:08 CET

For selvstændige erhvervsdrivende er det udbredt at droppe pensionsindbetalingerne. Blandt DANAs medlemmer har 1556 svaret på, hvorvidt de sparer op til pension. 62,1 pct. indbetaler til en pensionsopsparing, mens 37,9 pct. ikke gør. 47,5 pct. af dem har heller ikke planer om at få en pensionsopsparing. For cirka halvdelen af dem er årsagen, at de ikke har luft i økonomien, mens 23 pct. har fravalgt pensionen, fordi de prioriterer anderledes.

63 pct. i undersøgelsen har en livsforsikring, mens 52,8 pct. har en forsikring mod tabt erhvervsevne. 42,6 pct. har helbredssikring.

For de to casepersoner i artiklen hænger beslutningen om at droppe pensionsopsparingen sammen med en generel risikovillighed og en lyst til at leve livet her og nu. Desuden kan en fordel ved at fravælge pensionsopsparingen være, at man har mulighed for at investere i virksomheden, påpeger Keith Fobian, administrerende direktør i DANA. 23 pct. af dem, som har fravalgt pensionen, siger, at de har valgt at prioritere anderledes. Det betyder for de flestes vedkommende, at de har valgt at investere i virksomheden, mener Keith Fobian i Børsen.

Keith Fobian opfordrer dog stærkt selvstændige til at spare op til pensionen - også fordi pensionsopsparingen typisk hænger sammen med eksempelvis livsforsikring og forsikring mod tabt erhvervsevne.

Som selvstændig har man en særlig mulighed for at få en såkaldt ophørspensionsordning, hvor man kan sætte en del af gevinsten ind, når man sælger sin virksomhed. Så kan man udskyde skattebetalingen af fortjenesten fra salget til de år, hvor pensionen udbetales.

Generelt betragter mange selvstændige virksomheden som et alternativ til pensionsopsparingen, mener Carsten Holdum, forbrugerøkonom i pensionsselskabet PFA. Dilemmaet er dog, at mange virksomheder må dreje nøglen om, og han påpeger også, at opsparing i virksomheden har den ulempe, at den ikke er kreditorbeskyttet – men det er en pensionsordning derimod.

Link til Børsens artikel 

Mandag den 13. november var DANA i Børsens Penge-tillæg. Omdrejningspunktet var en rundspørge foretaget af DANA blandt medlemmerne ang. indbetaling til pension. Keith Fobian Direktør i DANA er kilde og fremhæver vigtigheden af pension.

Læs mere »
Media no image

STIL DINE SPØRGSMÅL 24/7

Nyheder   •   Sep 13, 2017 13:04 CEST

Af: Henrik Wiese, ChangeMarketing

Eksperthjørnet er et fælleskab på ”Mit DANA” som er åben for spørgsmål og kommentarer 24/7. Her skal du ikke tænke på høje timetakster for hjælpen er en del af dit medlemskab. Du skal heller ikke tænke over hvordan du formulerer dig, for vores eksperter forstår selvstændige bedre end nogen andre.

Rådgiverne i fælleskabet er advokater, revisorer, bogholdere samt specialister inden for personale, salg og markedsføring. De er nysgerrige og elsker at besvare dine spørgsmål på en måde som giver mening for dig og alle de andre som læser med.

I eksperthjørnet er der ikke noget der hedder dumme spørgsmål, og ofte har et andet medlem allerede stillet dit spørgsmål og fået svar.

Så nemt er det:
• Find www.dana.dk og tryk på fanen ”Mit DANA” øverst til højre.
• Log ind med Nem-ID
• Tryk på fanen ”Netværk” og vælg ”Eksperthjørnet”
• Vælg det område som dit spørgsmål vedrører, f.eks. ”advokatrådgivning”
• Se om andre allerede har stillet spørgsmålet og se svaret eller tryk på knappen ”Spørg eksperterne”
• Følg instruktionen, stil dit spørgsmål og tryk ”Send”.

Inden for 2-3 hverdage, så har en ekspert vurderet dit spørgsmål og givet dig et svar, så du kan komme videre i teksten. Kvit og frit.

Dine gode spørgsmål gør andre klogere.
Du kan glæde dig over at dit spørgsmål og det tilhørende svar bliver synligt for alle de andre medlemmer af DANA fællesskabet. Det er nemlig sjældent at du er alene med dine spørgsmål. At være "Spørge Jørgen" er en del af selvstændiges DNA.

Prøv Eksperthjørnet med det samme
Du har måske et spørgsmål som lige er opstået i dit hoved eller som du har tumlet med længe. Find dit Nem-ID frem og stil spørgsmålet med det samme.

www.mitdana.dk

Selvstændige har en travl hverdag hvor fokus er på kunder og opgaver. Besværlige spørgsmål og problemstillinger om ens egen virksomhed må klares uden for arbejdstid. Men hvad gør man når hjælperne holder fri?

Læs mere »
Media no image

​Reformbrag – helt nye a-kasseregler på vej for selvstændige

Nyheder   •   Maj 19, 2017 11:43 CEST

Af Keith Fobian, administrerende direktør i DANA

Så skete det endelig. Et bredt politisk flertal bestående af regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har netop vedtaget at indføre helt nye dagpengeregler for selvstændige.

Man kan virkelig tale om en reform, som vi hos DANA finder interessant og lovende. En fuldstændig ny formel i forhold til de selvstændige - mere retfærdige og forståelige regler og krav, og en mere nutidig tilgang til den enkeltes indkomstforhold, der jo ofte er sammensat af flere indkomstarter.

Det er dét, vi i DANA har kæmpet for i mange år.

Mere gennemsigtighed
Der bliver tale om en tiltrængt forenkling af betingelserne for ret til dagpenge for forsikrede med indkomst fra både egen virksomhed og lønarbejde.

Den nye model vil sikre, at selvstændige i langt højere grad ligestilles med lønmodtagere, og at ret til dagpenge og efterløn kan optjenes ved en kombination af selvstændig virksomhed, lønarbejde og honorarer.

Derudover vil vurderingen af ret til dagpenge og efterløn, som i dag er baseret på skøn, erstattes af klare, enkle betingelser, hvilket vil styrke retssikkerheden og skabe klarhed og tryghed for det enkelte medlem. Systemet kommer til at fungere mere objektivt og registerbaseret, hvilket også vil lette det administrative arbejde i forbindelse med behandlingen af selvstændiges ledighed.

Og sidst men ikke mindst vil flere former for beskæftigelse under ledighed kunne betale sig.

Selvstændige ligestilles med lønmodtagere
De nye regler fjerner fokus fra, om det enkelte medlem er selvstændig eller lønmodtager. Det relevante vil fremover være, om de indkomster medlemmet har, skal håndteres efter reglerne for lønmodtagere eller for selvstændige. Begge indkomstformer vil tælle med ved a-kassens beregninger, og skillelinjen imellem dem vil komme til at følge den skattemæssige sondring.

En central tanke i det nye system er, at alle arbejdsindkomster, som der er betalt skat af, skal kunne lægges sammen ved optjening af retten til dagpenge, og til beregning af satsen. Det er nyt, og det er vi meget tilfredse med hos DANA.

Dermed kan dagpengeret nemlig optjenes på grundlag af al indkomst inden for en periode på tre år (optjeningsperioden). Disse foreslåede ændringer finder vi positive, da det gør op med den tidligere skønsbaserede model, hvor medlemmet skal sandsynliggøre at have udøvet selvstændig virksomhed på fuld tid i såkaldt ”væsentligt omfang” i mindst 52 uger inden for de seneste 3 år.

Hvornår er en selvstændig egentlig ledig?
Et andet område, som har været kilde til megen frustration hos DANAs medlemmer, er de nuværende regler for, hvornår man kan få dagpenge og efterløn.

I dag er reglerne om dokumentation for virksomhedsophør uhørt strikse og forudsætter afvikling af personale, afhændelse af virksomhedens lokaler, driftsmidler, inventar, varelager og afmeldelse af cvr.nr. m.m., inden et ophør kan anerkendes, og udbetaling påbegyndes. Det opleves meget kompliceret, bureaukratisk og mistænksomt.

Fleksibilitet
Den nye model for ophør lægger op til, at det skal være meget nemmere at ophøre med virksomhed, og blive dagpengeberettiget.

Ifølge de nye regler, skal man kunne anses for ophørt med virksomhedsudøvelse via et såkaldt ”ophørsbevis”, som fås gennem Virk.dk, når virksomheden afmeldes fra CVR. Ved denne ophørsform vil man få tre ugers ventekarens, inden man kan få udbetalt dagpenge.

En anden mulighed vil være, at en person kan anses for ledig, når han eller hun har erklæret på tro og love, at denne er ophørt med at drive virksomheden og indhenter et ophørsbevis fra Virk.dk inden seks måneder.

Her skal medlemmet acceptere en to måneders ventekarens, men får til gengæld mulighed for at beholde alle sine driftsmidler, varelager, lokaler mv., som jo så kan afvikles i ro og mag, efterhånden som der dukker købere op – ELLER driftsmidlerne kan beholdes til evt. genopstart på et senere tidspunkt eller til privat brug.

En helt ny dagpengemodel for selvstændige er netop blevet vedtaget af et bredt politisk flertal. DANA, a-kassen for selvstændige, hilser ændringerne velkomne.

Læs mere »
Media no image

Nye regler på vej for selvstændige – omsider!

Nyheder   •   Apr 26, 2017 15:59 CEST

Der bliver tale om en fuldstændig ny formel i forhold til de selvstændige, mere retfærdig og mere nutidig. Oplægget bygger bl.a. på nogle sunde principper, som DANA har foreslået.

Der er sat fokus på forenkling af betingelserne for at få dagpenge, øget digitalisering og mere lighed i forhold til lønmodtagere. Samtidig bliver der større gennemskuelighed, og effekten heraf er, at ordningen bliver tidssvarende og robust. Og oplægget er lykkedes ganske godt.

Det skal understreges, at der på nuværende stadie er tale om et forslag, men der fremlægges en rapport sidst i marts 2017 med et konkret bud på den fremtidige model.

Den nye model for selvstændige vil sikre, at:

 • Selvstændige, honorarlønnede og freelancere i langt højere grad ligestilles med lønmodtagere.
 • Dagpengeret kan optjenes med en kombination af selvstændig virksomhed og lønarbejde og honorarer.
 • De nuværende regler, som i høj grad er baseret på skøn, erstattes af klare, enkle betingelser, hvilket vil styrke retssikkerheden og skabe klarhed for det enkelte medlem.
 • Systemet bliver mere objektivt og registerbaseret, hvilket letter administrationen.
 • Enhver form for beskæftigelse under ledighed skal kunne betale sig.

Forslaget ændrer dermed den hidtidige skarpe opdeling mellem selvstændig virksomhed, og lønmodtagerbeskæftigelse, så den følger den skattemæssige sondring.

Og som en følge heraf forventer vi en opblødning af den nuværende stramme praksis og de vidtrækkende dokumentationskrav.

Medarbejdende ægtefæller, der har en ansættelseskontrakt, men ikke selv er medejer af virksomheden, er hidtil blevet set som selvstændige i A-kassen, men de vil i det nye system blive anset som lønmodtagere. Det er bedre, og mere i overensstemmelse med deres forventning.

Medarbejdende ægtefæller uden ansættelseskontrakt vil derimod fortsat blive anset for selvstændige.

En central tanke i det nye system er, at alle arbejdsindkomster skal kunne lægges sammen ved optjening af retten til dagpenge, og til beregning af satsen.

Optjening af selve retten til dagpenge

Som noget helt nyt kan dagpengeret fremover optjenes på grundlag af al indkomst inden for en periode på 3 år (optjeningsperioden).

Optjeningskravet bliver samtidig ændret fra et arbejdstimekrav til et økonomisk krav.

Kravet er ca. 225.000 kr. pr. år med en maksimal optjening på omkring kr. 19.000 pr. måned (2017 tal). Dermed sidestilles kravet til selvstændige med indkomstkravet for lønmodtagere, der gælder fra 1. juli 2017. Både A-skattepligtig indtægt og B-skattepligtig indtægt medregnes til optjeningskravet.

For medlemmer med udelukkende selvstændig virksomhed vil der være en mulighed mere for at opfylde optjeningskravet. Nemlig en optjeningsperiode på 5 år, hvor der skal have været indberettet et virksomhedsoverskud på godt kr. 225.000 for hele 5-årsperioden.

Det kræver et skattemæssigt overskud på omkring 50.000 kr. pr. år i gennemsnit i de 5 år.

Disse foreslåede ændringer hilser vi meget velkommen, da det må ses som en betydelig lempelse i forhold til det nuværende optjeningskrav, som kræver, at medlemmet sandsynliggør, at han har udøvet selvstændig virksomhed på fuld tid i såkaldt ”væsentligt omfang” i mindst 52 uger inden for de seneste 3 år. Det bliver godt at slippe af med den model.

Satsberegningen – den månedlige udbetaling

Den nye model for satsberegning vil indebære, at dagpengesatsen beregnes på hele medlemmets indtægt, som kan bestå af A-indkomst, B-indkomst, og resultatet af selvstændig virksomhed, som vi henter fra Indkomstregistret hos SKAT.

Satsen beregnes på overskuddet af de 12 bedste måneder inden for 24 måneder.

(Samme satsberegningsmodel, som gælder for lønmodtagere fra 1. juli 2017).

For medlemmer, der udelukkende har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, vil beregningsgrundlaget være resultatet af den selvstændige virksomhed. Det skattemæssige overskud af de 2 bedste hele afsluttede regnskabsår inden for 5 år – som i dag.

I den nye model vil den såkaldte mindstesats blive afskaffet. (Bortfalder også for lønmodtagere fra 1. juli 2017).

Ophørsbetingelsen, hvornår er man ledig?

I dag er reglerne om dokumentation for et virksomhedsophør meget strikse og forudsætter afvikling af personale, afhændelse af virksomhedens lokaler, driftsmidler, inventar, varelager og afmeldelse af cvr.nr. m.m., inden et ophør kan anerkendes.

I dag gennemgår medlemmet en 3-ugers ventekarens inden første udbetaling, ved konkurs dog kun en uge.

Den nye model for ophør lægger op til, at det skal være nemt at dokumentere et ophør med virksomhed.

Man skal kunne anses for at være ophørt med virksomhedsudøvelse ved fremvisning af et ”ophørsbevis”, som kan fås gennem Virk.dk. Ved dette ophør får man 3 ugers ventekarens.

Efter en anden ophørsmodel vil medlemmet kunne anses for ledig, når han har erklæret på tro- og love, at han er ophørt med at drive virksomheden. Her skal medlemmet acceptere en 2 måneders ventekarens, men får til gengæld mulighed for at beholde alle sine driftsmidler, som jo så kan sælges, efterhånden som der dukker købere op – ELLER driftsmidlerne kan beholdes til evt. genopstart på et senere tidspunkt.

Det er noget helt nyt, som vi finder særdeles attraktivt for DANAs arbejdsløshedsforsikring.

Det forventes, at der bliver indført en begrænsning på antallet af genopstarter med ret til dagpenge ved en evt. efterfølgende, ny ledighed.

Kravet til ophør med udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse vil blive omfattet af samme model, og der vil formentligt komme en stramning om, at man ikke kan starte op med en bibeskæftigelse sammen med dagpenge de første seks måneder, efter man gik på dagpenge.

En sand reform

Overordnet ser vi i DANA meget positivt på dette oplæg, og håber, at der kan opnås politisk enighed om det. Det vurderes, at mange hundrede ledige og efterlønsmodtagere hvert år vil nyde fordel af de nye regler, men at enkelte kan få lavere dagpengesatser. Først og fremmest hvis mindstesatsen for selvstændige forsvinder.

Som altid når der kommer nye regler, vil vi følge udviklingen tæt, og følge op med indgående information om ændringerne i nyhedsbrevet Nyt fra DANA.

Vore ledige medlemmer og efterlønsmodtagere orienteres direkte om de nye reglers betydning for dem, når ændringerne skal træde i kraft – formentlig i første halvdel af 2018.

​Dagpengereformens næste fase – de selvstændiges – er nu på vej. Her kan man virkelig tale om en reform, som vi finder interessant og meget lovende.

Læs mere »
Nvrp6uwwcosahcpd2rhk

Vild med regler

Nyheder   •   Mar 31, 2017 14:01 CEST

Året 2017 er en milepæl for forsikringschefen Susanne S. Henriksen. Den 31. marts kan hun fejre 25 års jubilæum hos DANA, a-kassen for selvstændige.

Media no image

Få tør tage springet

Nyheder   •   Mar 21, 2017 11:39 CET

Alarmerende lavt, siger DANAs administrerende direktør, der pointere vigtigheden af, at flere tør tage springet og nævner, at det at være selvstændig i dag har en helt anden status end for bare 10 år siden.

»Lad os slå fast, at det at turde tage springet som selvstændig kræver mod, men at forudsætningerne i høj grad er til stede - Danmark er et af de lande i verden, der har de bedste betingelser for start-up selskaber. Desuden har det at være selvstændig i dag fået en helt anden status end tidligere. I dag er det noget man er stolt af at skrive på sit CV - og den udvikling skal vi være med til at stimulere i fremtiden, så vi kan få endnu flere lønmodtagere til at tage springet,« siger Keith Fobian, administrerende direktør i DANA

Bange for at miste fast indkomst

I samme undersøgelse påpeger 35 procent, at de fravælger livet som selvstændig, fordi de er bange for ikke at få en fast indkomst, og 31 procent siger, at der er alt for meget administrativt arbejde forbundet med at være selvstændig.

»Jeg synes naturligvis, at det er ærgerligt, hvis man fravælger tilværelsen som selvstændig, fordi man er bange for at miste sin faste indkomst. Svaret er tegn på, at vi desværre har en meget stærk lønmodtagerkultur i Danmark – det kan sidestilles med, at man går på arbejde hver dag med frygten for at blive fyret. Meget handler om mindset, og jeg mener, at det er meget vigtigt, at vi forsøger at ændre det i fremtiden. En anden væsentlig årsag til, at folk fravælger livet som selvstændig er, at de forestiller sig, at der er meget administrativt arbejde forbundet med det liv. Og det er der naturligvis også. Men den teknologiske udvikling har gjort, at det er blevet mindre - og vi skal naturligvis hele tiden forsøge at reducere de administrative byrder. Samfundet har brug for flere selvstændige, hvis vi skal være konkurrencedygtige i fremtiden,« fastslår Keith Fobian.

For yderligere uddybning venligst kontakt: Keith Fobian på telefon: 4063 7803

Om undersøgelsen: Undersøgelsen er gennemført i perioden 07-13 februar 2017 med udgangspunkt i YouGov panelet. Deltagerne i undersøgelsen er danskere i alderen 18-65 år der er i arbejde.

Se pressemeddelsen

Ny stor undersøgelse gennemført af analyseinstituttet YouGov for a-kassen DANA viser, at kun otte procent af de danske lønmodtagere overvejer at blive selvstændige erhvervsdrivende.

Læs mere »
Media no image

Kom til DANA medlemsmøde

Nyheder   •   Feb 21, 2017 11:30 CET

Som optakt og appetitvækker har de nuværende bestyrelsesmedlemmer udtalt sig lidt om baggrunden for deres engagement i bestyrelse og repræsentantskab, og om hvad der driver dem.

Det er jo dem, der er menneskerne bag DANA.

Fælles for bestyrelsens tilgang til de medlemspolitiske indsatser er, at de ser det som DANAs vigtigste opgave at skabe de bedste betingelser for medlemmerne, så de får succes som selvstændige.

Læs om bestyrelsen og repræsentanterne her

Nøgleord som udvikling, passion, netværk og fællesskab er kendetegnende for DANA og for vores måde at arbejde på.Det er også fundamentet for bestyrelsens arbejde. Fordi det er bæredygtigt, og fordi vi kommer med viden og erfaring fra så mange forskellige brancher og virksomheder.

Møderne begynder kl. 18.30, og forventes afsluttet senest kl. 22.00

Dagsorden ifølge vedtægten:

 • Valg af dirigent
 • Formandens status og orientering om aktiviteter
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af repræsentanter
 • Eventuelt

DANA sørger for mad og drikke.

Kom og vær med til at udvikle DANA – selvstændige sammen.

Se her hvornår medlemsmødet kommer til dit område. Hvis du ønsker at deltage, følg linket nedenfor:

15. marts Region 1 DANA, Kirke Værløsevej 34, 3500 Værløse

16. marts Region 2 Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø

21. marts Region 5 Golf Hotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg

22. marts Region 4 TradeCity, Kokholm 3A, 6000 Kolding

23. marts Region 3 Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24, 5000 Odense C

DANA inviterer til medlemsmøde i de fem DANA-regioner, hvor der på dagsordenen er generel orientering om hvad der sker i DANA, valg til bestyrelse og repræsentantskab.

Læs mere »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Bestyrelsesformand
 • lofjne@dmwancujrtter.dk
 • 97541017
 • 20210017

 • Pressekontakt
 • Salgs- og Marketingchef
 • salg, marketing, kommunikation
 • kgawbnwwo@dana.dk
 • 52 18 77 98

Om DANA - A-kasse for selvstændige

DANA - Selvstændige Sammen - Vi brænder for de selvstændige

DANA har i 35 år været de selvstændiges a-kasse, og har lært tusindvis af selvstændige at kende.
Siden 1976 har DANA kæmpet for de selvstændiges rettigheder. DANA er nået langt allerede, men så længe der er selvstændige, er der behov for et stærkt DANA, der kan støtte virksomheder i alle faser i deres udvikling.

For DANA er de selvstændige helte, der fortjener de bedst mulige vilkår for at udvikle deres ideer. De er med til at skabe grundlaget for den udvikling, hele samfundet bygger på. Og derfor brænder DANA for at understøtte deres ambitioner.

DANAs mål er at være et hus fyldt med kompetencer og konkrete ydelser, som selvstændige kan bruge i udviklingen af deres virksomhed. At være selvstændig betyder nemlig ikke, at man skal kunne alting selv. Den gode idé er naturligvis kernen, men rundt om den er der næsten altid behov for en lang række andre stærke kompetencer. DANAs hus er fyldt med viden og erfaringer, de selvstændige kan udnytte.

Adresse

 • DANA - A-kasse for selvstændige
 • Kirke Værløsevej 34
 • 3500 Værløse

Links