Nye EU-regler til beskyttelse af dine persondata (GDPR)

Nyheder   •   Maj 25, 2018 13:30 CEST

Som en del af dit medlemskab af DANA afgiver du som medlem oplysninger til os, dem bruger vi i behandlingen af dine sager. Vi indsamler og opbevarer kun personoplysninger, når det er relevant og nødvendigt.

Du behøver derfor ikke foretage dig noget i forhold til a-kassen.

Vi har fokus på vores medlemmers data

GDPR (General Data Protection Regulation) har betydning for de krav, der stilles til opbevaring og -behandling af persondata. 

Vi stiller store krav til sikkerheden af vores IT-systemer, så de indsamlede persondata til enhver tid er beskyttet bedst muligt.

Arbejdsgange og sikkerhedsprocedurer er blevet revideret.

Du kan se vores opdaterede politiker her:

I dag træder de nye regler for opbevaring og behandling af data i kraft. Vi har derfor opdateret vores processer og arbejdsgange, samt vores persondata- og cookiepolitik.

Læs mere »

Nu kan du finde opgaver og tilbud i nærheden – direkte på mobilen

Nyheder   •   Maj 16, 2018 13:53 CEST

Med ProMatch-app’en får du automatisk besked, når der bliver oprettet et tilbud eller udbud, der er relevant for dig og din forretning. Du vælger selv, hvad der er interessant for dig og kan altid slå de automatiske beskeder fra igen.

Efterløn

Nyheder   •   Mar 23, 2018 15:06 CET

Af: Susanne Henriksen, forsikringschef i DANA

Opråb til alle Danmarks selvstændige: Glem alt om at få tilbagebetalt dine efterlønsbidrag!

Det er i de fleste tilfælde dit livs bedste investering, du dermed kaster overbord.

I det mindste skal du - hvis du overvejer at få efterlønsbidragene tilbagebetalt - sørge for at få præcis vejledning i din a-kasse forinden.

Du skal sørge for at få forklaret værdien af efterlønnen i samspil med dine pensioner og din ret til dagpenge, hvis du bliver uden arbejdsindkomst.

Din efterløn kan sammenlagt over fire-fem år være helt op til 1.120.000 kroner værd.

Mange selvstændige erhvervsdrivende har tegnet pensionsordninger, men de har traditionelt ikke store pensioner. Og med det i tankerne vil modregningsproblemet blive uden synderlig betydning for de fleste selvstændige.

Husk også på den skattefrie præmie du har mulighed for at få, hvis du arbejder videre og ikke benytter efterlønsordningen. Den kan blive op til 161.000 kroner værd, som du kan få udbetalt ved folkepensionsalderen.

Hvis du skal have dit efterlønsbidrag tilbage, så pas på ikke at ryge helt ud af a-kassen. Din a-kasse er guld værd - for ret beset er det en billig forsikring, som du sagtens kan få gavn af. Og med de nye regler for selvstændige, der kommer senere i år, vil værdien og relevansen af dit a-kassemedlemskab endda blive endnu større.

Dagpengereformen for de selvstændige kommer til at betyde enklere procedurer, mere forståelig lovgivning og langt mere moderne dokumentation. Med den nye lovgivning for selvstændige får vi det næsten, som vi helst ville have det.

Endelig er en anden fordel ved at blive i a-kassen, at der ikke tages højde for anden formue eller husstandsindkomster i forbindelse med udbetaling af ydelser.

Pas på med at hæve dit efterlønsbidrag - du vil ærgre dig i længden.

https://www.jv.dk/laeserbreve/Efterloen-At-haeve-efterloensbidrag-er-som-at-tisse-i-bukserne/artikel/2594615

At hæve efterlønsbidrag er som at tisse i bukserne

Læs mere »

Vi skal hjælpe iværksættere som Marie fra Løvens Hule

Nyheder   •   Mar 08, 2018 09:10 CET

For øjeblikket kan man på DR1 følge en række iværksættere i Løvens Hule, hvor de pitcher deres forretning for fem berømte investorer.

I denne uge mødte vi blandt andet Marie Dyekjær Eriksen fra Dyekjaer Design, der charmerede løverne med sine hjemmelavede blomsterkopper, men bag det charmerende ydre gemmer der sig en voldsom forhistorie med psykisk sygdom, fyring og indlæggelse, fortæller Marie Dyekjær Eriksen i dag via dr.dk.

Røg på kontanthjælp

I 2012 blev Marie fyret fra sit arbejde og indlagt på psykiatrisk afdeling med en psykose. I samme forbindelse røg hun på kontanthjælp og var tæt på at miste sin lejlighed.

Marie Dyekjær Eriksen problem var, at selv om hun arbejdede fuld tid, så gjorde hun det på flere forskellige arbejdspladser og som selvstændig.

- Jeg var faktisk medlem af en a-kasse for akademikere, men da det kom til stykket, kunne de ikke hjælpe mig med at få dagpenge, fordi min arbejdssituation var usædvanlig med en blanding af lønmodtagerarbejde og selvstændig virksomhed, der ikke passede ind i de firkantede rammer, der er stillet op for den slags, fortæller Marie Dyekjær Eriksen.

- Det var et voldsomt pres oven i sygdommen at ryge på kontanthjælp og miste en stor del af sin indkomst på den måde, og hvis ikke jeg havde haft familie, der kunne hjælpe økonomisk, så ville jeg også have mistet min lejlighed, fortsætter hun.

DANA, A-kassen for Selvstændige, har længe kæmpet for bedre betingelser for selvstændige erhvervsdrivende i dagpengesystemet og forsøgt at råbe politikerne op i forhold til de problemer, der findes med systemet.

Dana hilser reform velkommen

- Historien om Marie er et rigtig godt eksempel på, at arbejdsmarkedet er under udvikling og i stadigt højere grad vil komme komme til at bestå af frie agenter med en mere løs tilknytning til virksomhederne, siger Keith Fobian, der er administrerende direktør for DANA, A-kassen for Selvstændige.

Heldigvis har Christiansborg også fået øje på behovet for ændringer på det område.

- Netop nu er politikerne i gang med at gennemføre en reform af dagpengesystemet, der i højere grad tager hensyn til selvstændige som Marie Dyekjær Eriksen, og hvor det bliver nemmere at opnå ret til dagpenge for dem, der i dag falder mellem to stole. Det er en udvikling, vi i høj grad bifalder hos DANA, fortsætter han.

Marie Dyekjær Eriksen var syg og på kontanthjælp i tre år, hvorefter hun vendte tilbage til arbejdsmarkedet - igen med en blanding af lønmodtagerarbejde og selvstændig virksomhed.

I dag er hun direktør og designer for Dyekjaer ApS, som fik en investering i Løvens Hule, og hun er på vej med en helt ny serie af blomsterkopper designet i samarbejde med Ilse Jacobsen. 

Pressemeddelelse fra DANA, A-kassen for Selvstændige
Skrevet af 
journalist: Nikolaj Henum

Marie Dyekjær Eriksen, der tirsdag fik en investering i Løvens Hule, blev psykisk syg og røg mellem to stole i dagpengesystemet. DANA glæder sig til den nye reform på dagpengeområdet for selvstændige.

Læs mere »

Konflikt

Nyheder   •   Mar 05, 2018 15:15 CET

Ved en konflikt forstås normalt strejke eller lockout.

Hvem er omfattet af en konflikt?

Strejke

Det er kun de medarbejdere, som er medlem af den fagforening, som forhandler overenskomsten, der må strejke. En fagforening kan nemlig kun varsle strejke for de medarbejdere, som er ansat på den overenskomst, fagforeningen er part i.

Lockout

Det er kun de medarbejdere, som er medlem af den fagforening, som forhandler overenskomsten, der som udgangspunkt bliver lockoutet. En lockout kan kun gælde for de medarbejdere, der er medlem af den fagforening, der er part i den overenskomst, lockout-varslet gælder for.

Dagpenge under konflikt

Du kan ikke få dagpenge, hvis du bliver omfattet af en konflikt (strejke eller lockout) på din arbejdsplads og bliver ledig som følge af konflikten.

Det gælder også, hvis du er på supplerende dagpenge eller er ansat med løntilskud på den konfliktberørte arbejdsplads.

Du anses også for omfattet af konflikt, selv om du, fx på grund af sygefravær, arbejdsfordeling eller turnus, ikke er på arbejde den dag, hvor konflikten starter på din arbejdsplads.

Hvis du er blevet ledig, inden konflikten starter, eller bliver ledig uden at det har forbindelse til konflikten, har du som udgangspunkt ret til dagpenge på almindelige vilkår.

Feriedagpenge

Du kan ikke få feriedagpenge, hvis du bliver omfattet af konflikt. Det gælder, uanset om ferien er aftalt eller planlagt før konflikten. Hvis du har påbegyndt ferien før konflikten, ophører din ret til feriedagpenge på det tidspunkt, hvor konflikten starter. Den opstår først igen, når du ikke længere er omfattet af konflikt.

Efterløn under en konflikt

Hvis du får efterløn og er ansat på en konfliktberørt arbejdsplads, skal der ske fradrag i din efterløn. Fradraget skal ske med gennemsnittet af de løntimer, som du har haft i de sidste 4 uger inden konfliktens begyndelse på den konfliktberørte arbejdsplads. Du vil således fortsat få udbetalt efterløn, men med det fradrag for løntimer, som du normalt har på grund af dit arbejde, selvom du på grund af konflikt ikke arbejder og ikke får løn.

Du kan i øvrigt få udstedt efterlønsbevis og overgå til efterløn, selv om du er omfattet af konflikt.

Rådighed under konflikt

Hvis du bliver ledig som følge af at du er omfattet af konflikt, kan du enten

1) tilmelde dig som ledig på jobcenteret eller

2) undlade at tilmelde dig som ledig.


Til 1)

Hvis du tilmelder dig som ledig på jobcenteret, vil du være omfattet reglerne om rådighed og selvforskyldt ledighed. Du vil derfor blive pålagt en karantæne, hvis du uden en gyldig grund afslår et formidlet arbejde.

Til 2)

Hvis du undlader at tilmelde dig som ledig på jobcenteret, har du ikke pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og har ikke pligt til at påtage dig arbejde.

Hvis du får supplerende dagpenge og bliver ledig som følge af, at du er omfattet af konflikt, vil du under konflikten være omfattet af reglerne om rådighed og selvforskyldt ledighed.Du vil derfor blive pålagt en karantæne, hvis du uden en gyldig grund afslår et formidlet arbejde.

Du kan dog også i denne situation vælge at afmelde dig hos jobcenteret under konflikten. Herefter har du ikke pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det er kun de medarbejdere, som er medlem af den fagforening, som forhandler overenskomsten, der må strejke. En fagforening kan nemlig kun varsle strejke for de medarbejdere, som er ansat på den overenskomst, fagforeningen er part i.

Læs mere »

Få gode råd om work-life balance

Nyheder   •   Jan 22, 2018 07:00 CET

Er du selvstændigt erhvervsdrivende er problemet ydermere udbredt. Som selvstændig erhvervsdrivende er det svært ikke at tænke på ens arbejdsopgaver 24 timer i døgnet. Men det er væsentligt, at du får koblet af, for ellers kan det få uoverskuelige konsekvenser. Derfor afholder DANA – a kassen for selvstændige en række arrangementer over hele landet om, hvordan man som selvstændig skaber den bedst mulige balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Der er fire arrangementer og de finder sted den:

1. marts 2018 kl. 08:00 i Værløse

7. marts 2018 kl. 17:00 i Aalborg

8. marts 2018 kl. 09:00 i Aarhus

14. marts 2018 kl. 09:00 i Odense

Indlægsholder er forfatter og foredragsholder Tine Cranil. Tine Cranil har en baggrund som erhvervspsykolog og arbejdede i en årrække, som Human Ressource konsulent i en international virksomhed. Hun startede for 8 år siden egen konsulentvirksomhed, der fungerer som en full-service personaleafdeling, som assisterer virksomheder med deres personaleudfordringer indenfor blandt andet trivsel.

»For DANA er det utrolig vigtigt, at vi stiller skarpt på denne problemstilling. Desværre opdager mange først problemet, når det er for sent, men der er masser af gode råd til, hvordan man kan forebygge. Og vi er utrolig glade for, at Tine Cranil vil komme og give nogle gode råd til andre selvstændige om, hvordan du skaber den bedste balance mellem arbejde og fritid,« siger Bendt Nolsøe salgs-og marketingchef i DANA, og han tilføjer, at formiddagen også vil byde på rig mulighed for at netværke.

»Vi ved, at når selvstændige erhvervsdrivende samles, så opstår der en stor trang til at netværke, og det bliver der naturligvis også mulighed for til dette morgenmøde. Vi har indlagt pauser - så husk at medbringe dine visitkort«

Tilmeld dig gratis her: https://dana.nemtilmeld.dk/56/

Arbejdsmarkedet har i de senere år bevæget sig i retning af en sammensmeltning af arbejdsliv og fritidsliv, og særligt efter at alle er blevet udrustet med en smartphones, er vi tilgængelige 24-7.

Læs mere »

Festival for selvstændige

Nyheder   •   Jan 19, 2018 09:46 CET

En festival emmer af aktivitet, glade mennesker og masser af energi. Og det er ingen undtagelse, når DANA, a-kassen for selvstændige, sammen med tre andre virksomheder for andet år i træk slår dørene op for Festival for selvstændige med gratis entre. Festivalen er gået hen og er blevet et tilløbsstykke, og afvikles over to omgange – Det er den onsdag den 30. jan. kl. 13-16 og 17-20.

DANAs direktør på fransk visit

Nyheder   •   Dec 22, 2017 12:34 CET

For nyligt bragte Jyllands-Posten en artikel om DANAs administrerende direktør, Keith Fobian.

Baggrunden er den, at Keith Fobian har været i Paris for at fortælle den franske regering om den særlige danske model for arbejdsløshedsforsikringer.

Idéen til at kontakte den franske regering var direktørens egen og opstod efter, at han havde læst Emmanuel Macrons bog ”Revolution”, som blandt andet handler om behovet for at skabe forandringer på det franske arbejdsmarked.

Keith Fobian mente, at han kunne bidrage med konkrete og relevante erfaringer om den danske model, og på den franske ambassade var man enig og inviterede efter et par måneder den danske direktør til et møde i Paris.

”De var meget nysgerrige og spurgte ind til alle mulige tal og beløbsstørrelser, vores medlemmer, ledige, og hvad ulemperne og udfordringerne er set med vores øjne,” fortæller Keith Fobian om mødet til Jyllands-Posten.

Læs artiklen her (Kræver log ind til Jyllands-Posten)

https://jyllands-posten.dk/protected/premium/international/ECE10058946/macrons-arbejdsmarkedsreformer-tager-form-med-hjaelp-fra-ihaerdig-dansker

Den franske regering er meget interesseret i den danske model.

Læs mere »

DANA i ny rolle: Rådgiver for den franske regering

Nyheder   •   Dec 20, 2017 13:28 CET

Det er næsten et eventyr af H.C. Andersenske dimensioner: Den lille a-kasse fra det kolde nord, der ender som rådgiver for den mægtige franske stat. Måske er det derfor, at det er så god en fortælling. Fortællingen om hvordan DANA – Danmarks suverænt bedste a-kasse for primært selvstændige – endte som inspirator for den franske regering.

Penge til jul...

Nyheder   •   Dec 06, 2017 08:00 CET

Penge til jul – Du kan allerede aflevere dit ydelseskort fra mandag den 18. december 2017

Udbetaling af dagpenge op til jul har hvert år særdeles høj prioritet hos DANA. Og i år byder denne udbetaling på en lille ekstra udfordring, som vi gerne vil tackle fleksibelt i samarbejde med dig.

Den sidste udbetaling af dagpenge og efterløn i 2017 dækker fra den 1. december til og med den 31. december 2017. For at sikre, at du kan få udbetalt dine ydelser den sidste bankdag i december, den 29. december 2017, giver vi dig mulighed for at aflevere dit ydelseskort allerede fra mandag den 18. december 2017.

Du skal derfor også afgive oplysninger om dine forventede arbejdstimer, indtægter m.m. for hele perioden, dvs. til og med søndag den 31. december 2017, selv om du udfylder dit ydelseskort før periodens udløb.

Får du arbejde i de sidste dage af december – efter du har afleveret dit ydelseskort, eller der opstår andre forhold, der kan have betydning for din ret til ydelser i perioden 18. december til 31. december 2017, skal du udfylde et nyt ydelseskort, så vi kan regulere udbetalingen.

Modtager vi dit ydelseskort for december efter onsdag den 27. december 2017 kl. 15.00, sker udbetalingen af ydelser til dig tidligst den første bankdag i 2018, og med anvendelse af skatteoplysninger for 2018. 

... Du kan allerede aflevere dit ydelseskort fra mandag den 18. december 2017. Udbetaling af dagpenge op til jul har hvert år særdeles høj prioritet hos DANA. Og i år byder denne udbetaling på en lille ekstra udfordring, som vi gerne vil tackle fleksibelt i samarbejde med dig.

Læs mere »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Bestyrelsesformand
 • loxknevm@dibanhuculwttwseram.dmaknr
 • 97541017
 • 20210017

 • Pressekontakt
 • Adm. direktør
 • kcysf@kydamjnaay.dlmkvd
 • 38387575
 • 40637803

 • Pressekontakt
 • Salgs- og Marketingchef
 • salg, marketing, kommunikation
 • bngxo@lcdakonawo.dvzkji
 • 52 18 77 98

Om DANA - A-kasse for selvstændige

DANA - Selvstændige Sammen - Vi brænder for de selvstændige

DANA har i 35 år været de selvstændiges a-kasse, og har lært tusindvis af selvstændige at kende.
Siden 1976 har DANA kæmpet for de selvstændiges rettigheder. DANA er nået langt allerede, men så længe der er selvstændige, er der behov for et stærkt DANA, der kan støtte virksomheder i alle faser i deres udvikling.

For DANA er de selvstændige helte, der fortjener de bedst mulige vilkår for at udvikle deres ideer. De er med til at skabe grundlaget for den udvikling, hele samfundet bygger på. Og derfor brænder DANA for at understøtte deres ambitioner.

DANAs mål er at være et hus fyldt med kompetencer og konkrete ydelser, som selvstændige kan bruge i udviklingen af deres virksomhed. At være selvstændig betyder nemlig ikke, at man skal kunne alting selv. Den gode idé er naturligvis kernen, men rundt om den er der næsten altid behov for en lang række andre stærke kompetencer. DANAs hus er fyldt med viden og erfaringer, de selvstændige kan udnytte.

Adresse

 • DANA - A-kasse for selvstændige
 • Kirke Værløsevej 34
 • 3500 Værløse

Links