Unge bruger mobilen som musikafspiller

Pressemeddelelser   •   Maj 21, 2012 09:00 CEST

96 pct. af den danske befolkning ejer en mobiltelefon. Af dem brugte 39 pct. i 2011 telefonen som musikafspiller, mens det to år tidligere i 2009 bare var 28 pct. Det er især de unge, der lytter til musik over telefonen. Det gælder for hele 74 pct. af de 16-24-årige. 

Det og meget andet om danskerne brug af it fremgår af årspublikationen 
It-anvendelse i befolkningen 2011, der udkommer i dag. Her kan du blandt meget andet også læse, at: 

• Danskere er førende i EU, når det kommer til online kontakt med de offentlige myndigheder. 78 pct. danskere har besøgt de offentlige myndigheders hjemmesider, mod 35 pct. af alle EU-borgere. 

• Næsten hver tiende internetbruger prøver at finde en kæreste på nettet. Netdating er mest udbredt blandt de 25-34-årige. 

• Hver tredje dansker over 65 år, har brugt internettet til at søge efter eller bestille rejser eller overnatninger. For den samlede befolkning mellem 16 og 89 år er det 56 pct. 

• 70 pct. af danskerne mellem 16-74 år handlede på nettet i 2011. 
91 pct. af dem købte varer hos danske forhandlere. 

For yderligere oplysninger kontakt venligst Justyna Wijas-Jensen 
tlf. 39 17 36 76, jwj@dst.dk.

96 pct. af den danske befolkning ejer en mobiltelefon. Af dem brugte 39 pct. i 2011 telefonen som musikafspiller, mens det to år tidligere i 2009 bare var 28 pct. Det er især de unge, der lytter til musik over telefonen. Det gælder for hele 74 pct. af de 16-24-årige. Det og meget andet om danskerne brug af it fremgår af årspublikationen It-anvendelse i befolkningen 2011, der udkommer i dag. Her...

Læs mere »

København forbliver ung

Pressemeddelelser   •   Maj 02, 2012 09:00 CEST

København by er den eneste landsdel, hvor andelen af personer over 65 år ikke forventes at stige frem mod 2020. Med en andel af ældre over 65 år på 11,9 pct. er København by allerede i dag den landsdel med den yngste befolkning. Til sammenligning er andelen af personer over 65 år på landsplan i dag 17,3 pct., og den ventes at stige til 20,1 pct. i 2020. 

Det fremgår af de nyeste befolkningsfremskrivninger, som i dag offentliggøres iNyt fra Danmarks Statistik. Her kan du også læse, at: 


• Bornholm fastholder sin position som landsdelen med den ældste befolkning. Andelen af personer over 65 år vokser fra 23,8 pct. i dag til 30,6 pct. i 2020. 

• Den næstyngste landsdel – både i 2012 og 2020 – er Østjylland. Her stiger andelen af personer, der er fyldt 65 år, fra 15,7 pct. til 18,5 pct. 

• I hele landet forventes befolkningen samlet set at stige med 145.000 personer frem mod 2020. 

• Befolkningen i København ventes at stige med 13 pct. frem mod 2020, mens befolkningen reduceres med 8 pct. på Bornholm. 

Statistikbanken kan du også finde fremskrivningerne fordelt på kommuner. 

For yderligere oplysninger kontakt Thomas Michael Nielsen, tlf. 39 17 33 14, tmn@dst.dk.

København by er den eneste landsdel, hvor andelen af personer over 65 år ikke forventes at stige frem mod 2020. Med en andel af ældre over 65 år på 11,9 pct. er København by allerede i dag den landsdel med den yngste befolkning. Til sammenligning er andelen af personer over 65 år på landsplan i dag 17,3 pct., og den ventes at stige til 20,1 pct. i 2020. Det fremgår af de nyeste...

Læs mere »

Vallensbæk har størst tilvækst i husstande

Pressemeddelelser   •   Feb 20, 2012 16:27 CET

Ti kommuner har en tilvækst på over 10 pct. i antallet af husstande fra 2002 til 2012. Seks af dem ligger i Østjylland, mens de resterende fire ligger på Sjælland.

Vallensbæk Kommune har haft størst tilvækst i antal husstande, nemlig 17 pct.

Landsgennemsnittet for tilvækst i husstande ligger på 5,5 pct.

Tilbagegang i ti kommuner

Der er ti kommuner med faldende antal husstande siden 2002. Ud over ø-kommunerne Morsø, Læsø, Langeland, Ærø, Samsø og Bornholm drejer det sig om Lolland, Lemvig, Tønder og Rødovre.

Det største fald var i Læsø Kommune, der har mistet 7,8 pct. af husstandene.

Tallene fremgår af dagens Nyt fra Danmarks Statistik

Se også listen over kommunernes vækst i antallet af husstande fra 2002 til 2012. Flere detaljerede tal for familier i kommuner findes i tabel 14 i denne udgave af Statistiske Efterretninger.

Mere information

Kontakt Dorthe Larsen, tlf. 39 17 33 07, dla@dst.dk.

Ti kommuner har en tilvækst på over 10 pct. i antallet af husstande fra 2002 til 2012. Seks af dem ligger i Østjylland, mens de resterende fire ligger på Sjælland.

Læs mere »

Unge på førtidspension pga. psykiske lidelser

Pressemeddelelser   •   Nov 29, 2011 16:48 CET


Unge på førtidspension pga. psykiske lidelser 
  
Når unge under 30 år går på førtidspension, skyldes det i fire ud af fem tilfælde psykiske lidelser. Det samme gælder kun hver fjerde nye førtidspensionist i alderen 60-64 år. Samtidig er andelen af unge på førtidspension steget de seneste fire år.

Halvdelen af de i alt 18.000 nye førtidspensionister i 2010 fik førtidspension pga. diagnosen psykisk lidelse eller adfærdsmæssig forstyrrelse. Blandt de psykiske lidelser er posttraumatisk belastningsreaktion den hyppigste årsag til, at der bliver tilkendt førtidspension.

Oplysningerne stammer fra Offentligt forsørgede, 16-64-årige, som udkommer i dag. Temapublikationen sætter fokus på personer i den erhvervsaktive alder, som forsørges af det offentlige. Den største ordning er førtidspension. Andre typer offentlig forsørgelse er bl.a.efterløn, fleksjob, kontanthjælp og barselsdagpenge.

Blandt de vigtigste overordnede konklusioner i publikationen er disse:

 • Antallet af offentligt forsørgede på 16-64 år er steget fra 769.600 personer i 2008 til 857.200 i 2010. Tallet er omregnet til fuld tid.
 • De 857.200 fuldtidspersoner svarer til 24 pct. af alle 16-64-årige.
 • 59 pct. af de 60-64-årige var offentligt forsørgede i 2010.
 • I 2010 havde Gentofte Kommune den laveste andel offentligt forsørgede 16-64-årige, nemlig 13 pct. Den højeste andel fandtes i Lolland Kommune, 36 pct.

Læs hele den nye publikation på www.dst.dk/publ/offentligfors. Yderligere oplysninger fås hos Kristine Schlæger på 39 17 32 47 eller kss@dst.dk.

Læs mere »

4.000 færre lønmodtagere i tredje kvartal

Pressemeddelelser   •   Nov 14, 2011 17:15 CET

4.000 færre lønmodtagere i tredje kvartal

Det er nu blevet muligt at foretage en meget hurtigere opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen på baggrund af eIndkomst. Derfor kan Danmarks Statistik i dag allerede halvanden måned efter tredje kvartals udgang offentliggøre foreløbige hovedtal for antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere.

Hovedtallene offentliggøres i dagens Nyt fra Danmarks Statistik, og de viser blandt andet, at:

 • I tredje kvartal var der 2.153.000 lønmodtagere. Det er 4.000 færre end i det foregående kvartal.
 • Siden første kvartal 2008 er der blevet 146.000 færre lønmodtagere.
 • I offentlig forvaltning og service faldt antallet af lønmodtagere i tredje kvartal med 4.000 fuldtidsbeskæftigede, heraf 3.000 i den kommunale sektor.
 • I samme periode steg antallet af lønmodtagere i den private sektor med 1.000.

Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Det er også en nyhed i forhold til tidligere offentliggørelser i serien.

Den nye hurtige opgørelse er mindre detaljeret end den tidligere opgørelse. Beskæftigelsen er dog stadig fordelt på sektorer og brancher. Den detaljerede opgørelse offentliggøres fortsat, som den plejer.

Du kan læse mere i Nyt fra Danmarks Statistik.

For yderligere oplysninger kontakt venligst Thomas Thorsen tlf. 39 17 30 48, tst@dst.dk.

4.000 færre lønmodtagere i tredje kvartal Det er nu blevet muligt at foretage en meget hurtigere opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen på baggrund af eIndkomst. Derfor kan Danmarks Statistik i dag allerede halvanden måned efter tredje kvartals udgang offentliggøre foreløbige hovedtal for antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere.

Læs mere »

Mænd pendler længere end kvinder

Pressemeddelelser   •   Nov 03, 2011 16:25 CET

Mænd pendler længere end kvinder

Hvis du er mand, er der stor sandsynlighed for, at du har længere end 19,7 km på arbejde. Det er nemlig den gennemsnitlige pendlerafstand for danskerne, men mændene har i gennemsnit noget længere på arbejde end kvinderne. 1. januar 2010 havde kvinderne således i gennemsnit 15,9 km fra deres bopæl til deres arbejdsplads, hvis de kørte den korteste vej. Tilsvarende havde mændene i gennemsnit 23,4 km til arbejde - altså 7,5 km længere.
 
Det er en af konklusionerne i dagens Nyt fra Danmarks Statistik. I øvrigt fremgår det også, at:

 • Vordingborg er den kommune, hvor der er størst forskel på mænd og kvinders pendlerafstande. Her pendler mændene 13,6 km længere end kvinderne.
 • Region Sjælland er den region, hvor borgerne har længst til arbejde. Her er den gennemsnitlige pendlerafstand 25,8 km. Den kommune i regionen, hvor borgerne har længst til arbejde er Vordingborg med 31,9 km.
 • Herlev er den kommune, hvor borgerne har kortest til arbejde med bare 10,9 km i gennemsnit. 

Du kan læse mere i Nyt fra Danmarks Statistik eller i Statistikbanken.
 
For yderligere oplysninger kontakt venligst Leif Sten Nielsen (pendling og beskæftigelse), tlf. 39 17 38 41, lsn@dst.dk eller Michael Berg Rasmussen (beregning af vejafstande), tlf. 39 17 37 81, mbr@dst.dk.

Mænd pendler længere end kvinder

Læs mere »

Få de officielle tal for folketingsvalg 2011

Pressemeddelelser   •   Aug 30, 2011 16:30 CEST

Få de officielle tal for folketingsvalg 2011

På vegne af Indenrigsministeriet laver Danmarks Statistik de officielle tal og resultatopgørelser af folketingvalget 2011. De offentliggøres på www.dst.dk/valg.

I ugerne op til valget opgøres vælgertal fordelt på alle afstemningsområder. Et skøn for hvor mange førstegangsvælgere der er, findes også på siden. Ca. 8 dage før valget vil hjemmesiden blive opdateret med kandidatfortegnelser fordelt på alle partier og storkredse. Desuden offentliggøres kandidatstatistik, der indeholder oplysninger om kandidaternes fordeling på køn, alder og gen- eller nyopstilling.

Resultaterne fra valget offentliggøres løbende på valgaftenen og i dagene efter. Det kommer overordnet set til at foregå således:

 • Et stort danmarkskort opdelt på de 92 opstillingskredse opdateres løbende på valgaftenen i takt med at resultaterne bliver indberettet fra opstillingskredsene.
 • Stemmerne fordelt på hele landet, de tre landsdele og de 10 storkredse opdateres ligeledes løbende hen over valgaftenen. 
 • Når alle resultater for en storkreds foreligger, offentliggøres fordelingen af storkredsens kredsmandater. Tillægsmandaterne kan først beregnes, når alle opstillingskredse i hele landet er indberettet. Herefter offentliggøres en samlet oversigt for alle mandaters fordeling på partier.
 • Fra omkring middag dagen efter valget offentliggøres fintællingsresultaterne i takt med, at de bliver indberettet fra opstillingskredsene.
 • Personlige stemmer opgjort på storkreds- og opstillingskredsniveau offentliggøres fra dagen efter valget. Når alle fintællingsresultater foreligger, kan man se, hvilke kandidater, der er blevet valgt via oversigten "valgte kandidater og stedfortrædere".

Få mere detaljerede oplysninger i vores introduktion til valgsitet eller på www.dst.dk/valg. For yderligere oplysninger kontakt venligst Thomas Michael Nielsen tlf. 39 17 33 14, tmn@dst.dk.

Få de officielle tal for folketingsvalg 2011På vegne af Indenrigsministeriet laver Danmarks Statistik de officielle tal og resultatopgørelser af folketingvalget 2011. De offentliggøres på www.dst.dk/valg.

Læs mere »

Motorcykler og knallerter i flere uheld i august

Pressemeddelelser   •   Aug 02, 2011 14:01 CEST

Flere motorcyklister og knallertkører kommer til skade i trafikken lige efter sommeren, viser tal fra Danmarks Statistik. Årsagerne er travlhed, for høj fart og godt vejr.

Motorcyklister og knallertkørere bør kigge sig ekstra grundigt for i trafikken i august. For efter en fredelig sommer med relativt få skader i juli, så stiger skadefrekvensen igen i august for disse tohjulede trafikanter, viser en sammentælling af personskader fra 2005-2009 hos Danmarks Statistik.

Høj risiko på to hjul
”Antallet af ulykker blandt folk på motorcykler og knallerter topper i maj og juni. I sommerferien er der færre trafikanter, og her ser vi færre personskader. Af samme årsag stiger de igen i august, når folk igen skal på arbejde. Vejret stadig godt, og derfor kører rigtig mange stadig på de tohjulede køretøjer. For høj fart er en væsentlig årsag til, at især mange motorcyklister kommer til skade,” siger Jesper Sølund, dokumentationschef hos Rådet for Sikker Trafik.

Mange misser erstatning
På grund af at motorcyklister og knallertkørere ikke er beskyttet af andet end deres hjelm, og måske en dragt, kan personskaderne ofte blive voldsomme. Men mange søger erstatning alt for sent og får dermed ikke erstatning, selvom de er kommet til skade i trafikken, forklarer Ret&Råd.

Advokaten er betalt
”Vi ser flere sager, hvor især mænd ikke reagerer på smerter eller ubehag efter en ulykke og får søgt erstatning i tide. Går der for lang tid, kan man typisk ikke bevise mén efter ulykken og få økonomisk kompensation. Derfor er det vigtigt hurtigt at kontakte en advokat, hvis man er kommet til skade. Forsikringsselskaberne betaler som regel udgiften, og så får man hjælp til at beregne et erstatningskrav. Får man senere ekstra gener, kan advokaten undersøge muligheden for yderligere erstatning,” siger direktør hos Ret&Råd, Casper Hauberg Grønnegaard, der forklarer, at trafikulykker står for 95 procent af de præmier, som forsikringsselskaberne udbetaler i forbindelse med personskadeerstatninger.

Virkelige tal fem gange større
Danmarks Statistik vurderer, at tallene for tilskadekomne motorcyklister og knallertkørere reelt er ca. fem gange større, fordi mange ikke opsøger skadestuen eller lægen efter en ulykke.

Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Faktaboks: Så mange kommer til skade
I perioden 2005-2009 registrerede politiet i gennemsnit ca. 50 personskader ved uheld blandt motorcyklister i maj måned. I juli faldt tallet til ca. 43 personer om måneden, hvorefter det i gennemsnit steg til 48 personer i august. Blandt knallertkører toppede frekvensen af tilskadekomne i maj, hvor 113 i gennemsnit kom til skade i denne måned fra 2005-2009. Ca. 91 kom til skade i juli og 102 i august.

Faktaboks: Hvem kommer til skade?
Motorcyklister: Især mænd mellem 30 og 45 år er involveret i mc-ulykker.
Knallertkørerne: 1. Mænd i alderen 15-17 år, som har ændret på knallertens motor. 2. mænd over 40 år, der har indtaget alkohol.

Billedtekst:
Danmarks Statistik vurderer, at tallene for tilskadekomne motorcyklister og knallertkørere reelt er ca. fem gange større, fordi mange ikke opsøger skadestuen eller lægen efter en ulykke.

Til baggrund for dig som journalist, om statistikken

Færdselsuheld med personskade efter uheldsart, transportmiddel, måned og tid, se stablede diagrammer i vedhæftede filer, klik på de to filer med et rødt kryds under billeder. 

Statistikken omfatter kun de personskader, der er kommet til politiets kendskab. For at belyse det såkaldte mørketal har Danmarks Statistik siden 1996 gennemført en undersøgelse, hvor data om skadestuebesøg inddrages. Undersøgelsen viser, at det samlede antal personskader ved færdselsuheld er ca. 5 gange større end det antal, der registreres af politiet. Dækningsgraden vedr. dræbte er dog næsten 100 pct. Undersøgelsen offentliggøres i publikationen Færdselsuheld og fra 2001 i tabellen MOERKE.

Flere motorcyklister og knallertkører kommer til skade i trafikken lige efter sommeren, viser tal fra Danmarks Statistik. Årsagerne er travlhed, for høj fart og godt vejr.Motorcyklister og knallertkørere bør kigge sig ekstra grundigt for i trafikken i august. For efter en fredelig sommer med relativt få skader i juli, så stiger skadefrekvensen igen i august for disse tohjulede trafikanter,...

Læs mere »

Korrigerede tal for salg af økologiske fødevarer

Pressemeddelelser   •   Maj 11, 2011 10:14 CEST

Danmarks Statistik udsendte i april en Nyt fra Danmarks Statistik, hvoraf det fremgik, at der var sket et stort fald i salget af økologiske fødevarer. Desværre var der fejl i statistikkens datagrundlag, og det pågældende nyhedsbrev blev derfor samme dag trukket tilbage.

De korrigerede tal foreligger nu, og de viser modsat, at salget af økologiske føde- og drikkevarer steg med 4 pct. fra 2009 til 2010. I 2010 blev der omsat for 5,1 mia. kr. økologiske føde- og drikkevarer i supermarkeder og varehuse mod 4,9 mia. kr. året før.

I forhold til 2007 viser resultatet for 2010 en stigning på 42 pct. i salget af økologiske varer.

Det fremgår af dagens Nyt fra Danmarks Statistik. Her kan du også læse mere om, hvilke varegrupper der har oplevet en stigning i salget, og hvilke varegrupper, der har oplevet et fald. 

For yderligere oplysninger kontakt venligst Agnete Nilsson tlf. 39 17 33 89, agn@dst.dk.

Danmarks Statistik udsendte i april en Nyt fra Danmarks Statistik, hvoraf det fremgik, at der var sket et stort fald i salget af økologiske fødevarer. Desværre var der fejl i statistikkens datagrundlag, og det pågældende nyhedsbrev blev derfor samme dag trukket tilbage.

Læs mere »

Aldersfordelingen i dit område de næste 30 år

Pressemeddelelser   •   Maj 04, 2011 09:50 CEST

Danmarks Statistik offentliggør i dag befolkningsfremskrivningerne fra 2011-2050. Fremskrivningerne er både opgjort på landsplan frem til 2050, og på regioner og på kommuner frem til 2040.

Nogle af konklusionerne på fremskrivningerne er, at:

 • Antallet af ældre over 65 år stiger frem til 2044, hvor der vil være 557.000 flere personer i den aldersgruppe, end der er i dag
 • I 2037 ventes den danske befolkning for første gang at overstige 6 millioner indbyggere - i 2050 vil der være 6.140.000 mennesker i Danmark
 • De kommuner, der kommer til at opleve den største befolkningstilvækst frem til 2020, er Vallensbæk (+20 pct.), København (+13 pct.) og Horsens (+10 pct.)
 • De kommuner, der får den største nedgang i befolkningstallet, bliver Læsø (-11 pct.), Lolland (-8 pct.) og Lemvig (-6 pct.)
 • Forskellen på kommunernes andel af ældre forøges gennem årene, så stigningen vil være størst i de kommuner, hvor der allerede i dag bor flest

Du kan læse meget mere om, hvordan befolkningens sammensætning forventes at udvikle sig i dagens Nyt fra Danmarks Statistik eller i statistikbanken.dk, hvor du også kan se nærmere på udviklingen for lige præcis dit område.

Information om metoder og forudsætninger for befolkningsfremskrivningen findes på www.dst.dk/varedeklaration/774. For yderligere oplysninger kontakt Thomas Michael Nielsen, tlf. 39 17 33 14, mail tmn@dst.dk.


Danmarks Statistik offentliggør i dag befolkningsfremskrivningerne fra 2011-2050. Fremskrivningerne er både opgjort på landsplan frem til 2050, og på regioner og på kommuner frem til 2040.

Læs mere »

Om Danmarks Statistik