Skip to main content

Fjernvarmeforbrugernes penge skal bruges på deres varmeforsyning

Pressemeddelelse   •   Jun 02, 2017 07:55 CEST

Fjernvarmeforbrugernes penge skal ikke bruges på alt muligt andet end deres varmeforsyning. Det er essensen i den nye politiske aftale, der netop er indgået.

Regeringen, Socialdemokratiet, DF, Radikale og SF har netop indgået en ny politisk aftale om reguleringen af fjernvarmesektoren. I aftalen genbekræfter partierne den aftale fra 7. april sidste år, hvor der blev indført omkostningsrammer for fjernvarmeselskaberne. I den nye aftale slår partierne fast, at overskud skabt i selskabet ikke kan trækkes ud af fjernvarmeselskabet, men skal anvendes til varmeforsyning eller tilbagebetales til forbrugerne.

- Fjernvarmens berettigelse ligger i, at vi leverer en konkurrencedygtig, grøn fjernvarme, altid. Derfor er jeg også meget glad for, at det nu slås fast med syvtommersøm, at fjernvarmeforbrugernes penge skal bruges på fjernvarme eller betales tilbage til varmeforbrugerne, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, der repræsenterer landets cirka 400 fjernvarmeselskaber.

Mens direktøren glæder sig over, at det ikke skal være muligt at trække effektiviseringsgevinster ud af selskaberne for et bruge dem på alt muligt andet, så stiller han sig uforstående overfor, at besparelsespotentialet fra den omtalte McKinsey og Co.-rapport gentages i aftalen.

- Jeg synes, det er at stikke vælgerne blår i øjnene, når man fortsat hævder, at der findes et effektiviseringspotentiale på 2,3 milliarder kroner i fjernvarmen, når ministeren udmærket ved, at den rapport, der henvises til, er fyldt med både fejl og mangler. Det vil med andre ord ikke være klogt at bygge fremtidens fjernvarmesystem op om en rapport, der er så gennemhullet og utæt, som den er, og som både vi og fagkundskaben gentagne gange har dokumenteret, siger Kim Mortensen.

Ny aftale er et tillæg til gammel aftale
Dog er brancheforeningen for landets cirka 400 fjernvarmeselskaber også godt tilfreds med, at partierne bag aftalen slår fast, at den nye aftale netop er et tillæg til den aftale, der blev indgået sidste år, hvor reguleringen i vid udstrækning tager højde for det særegne ved fjernvarmen.

- Hvis fjernvarmeselskaberne skal sikre forbrugerne så lav en pris på fjernvarme som muligt, så skal reguleringen også udarbejdes under hensyn til, at fjernvarmen består af en lang række ikke-forbundne fjernvarmesystemer, der får deres varme fra en række forskellige kilder, såsom solvarme, biomasse og varmepumper, siger Kim Mortensen og fortsætter:

- Derfor er jeg også meget tilfreds med, at partierne genbekræfter den regulering, der tidligere har været aftalt, og at det samtidig bliver slået fast, at fjernvarmeforbrugernes penge skal bruges på fjernvarme.

For mere information, kontakt Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, tlf. 4021 2220, e-mail, kmo@danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme er fjernvarmens brancheorganisation og dækker 99 procent af fjernvarmeproduktionen i Danmark. Varmen produceres af i alt ca. 400 fjernvarmeselskaber, hvoraf 40 er kommunale forsyninger, der samlet tegner sig for 50 procent af fjernvarmeleverancen. Den anden halvdel af fjernvarmen produceres af omkring 350 andelsselskaber. 51 procent fjernvarmen produceres af vedvarende energi.

I alt får 1,7 millioner husstande eller 3,6 millioner danskere deres varme fra fjernvarme.

Fjernvarmeindustrien eksporterede i 2016 for 6,6 milliarder kroner og forventer, at eksporten vil stige til cirka 10,7 milliarder kroner i 2025.