Skip to main content

Rådet overser effektiv CO2-reduktion

Pressemeddelelse   •   Feb 27, 2018 12:01 CET

I Det Miljøøkonomiske Råds årlige rapport leverer Rådet en række fornuftige løsninger til reduktion af CO2-udslippet udenfor kvotesektoren. Men ifølge Dansk Fjernvarme overser Rådet de mest omkostningseffektive løsninger.

Den individuelle opvarmning sker i dag især med olie, naturgas og elovne, og udgør 31 procent af den samlede CO2-udledning udenfor kvotesektoren. Nu præsenterer Det Miljøøkonomiske Råd flere forslag til løsninger, der kan reducere udslippet.

Men ifølge Dansk Fjernvarme overser Rådet en af de mest omkostningseffektive værktøjer, der vil kunne reducere udslippet markant.

- Rådet leverer flere spændende bud på, hvordan vi omkostningseffektivt reducerer CO2-udslippet udenfor kvotesektoren. Men Rådet overser den helt indlysende løsning, nemlig at flytte en del af udslippet udenfor kvoten og ind i den kvoteomfattede fjernvarme, siger Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme, der er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber.

Det er en skam, mener Dansk Fjernvarme, der mener at ligge inde med nøglen til den billigste reduktion udenfor kvotesektoren.

- Vi har i dag små 200 fjernvarmeværker, der er bundet til at fyre med dyr naturgas, hvoraf de mange mindre værker i dag ligger udenfor kvotesektoren. Fjernvarme, der har som mål at blive CO2-neutral i 2030, står allerede overfor en bunden opgave med at smide den fossile energi på porten. Hvis fjernvarmeværkerne fik lov til selv at vælge, hvilken miljøvenlig energiproduktion der er bedst og billigst for dem, vil de kunne levere et markant bidrag også udenfor kvotesektoren, lyder det fra Rune Moesgaard.

Husk fortsat energibesparelserne
Fjernvarmeselskaberne har gode vilkår for at påtage sig forpligtigelser udenfor kvotesektoren. Men desværre står en række regler og love i vejen. Det gælder både kravene om, at udvalgte fjernvarmeselskaber skal fyre med afgiftstung naturgas og kravet om, at de skal producere både el og varme, skønt behovet for elproduktion er stærkt nedadgående.

- Vi har alle tiders mulighed for omkostningseffektivt at reducere vores CO2-udslip. Men det kræver, at fjernvarmeselskaberne får løftet nogle af de forældede krav, der i dag hindrer, at de kan vælge at investere i de mest omkostningseffektive teknologier, siger Rune Moesgaard og fortsætter:

- Der er samtidig brug for en fokuseret indsats på at reducere det samlede energiforbrug. Så længe der fortsat er fossile brændsler i indenlandsproduceret og importeret strøm, bør energispareindsatsen målrettes tiltag, der sikrer reel CO2-reduktion.

Dansk Fjernvarme brancheorganisation for landets ca. 400 fjernvarmeselskaber, hvoraf 40 er kommunale forsyninger, der samlet tegner sig for 50 procent af fjernvarmeleverancen. Den anden halvdel af fjernvarmen produceres af omkring 350 andelsselskaber. 51 procent fjernvarmen produceres af vedvarende energi.

I alt får 1,7 millioner husstande eller 3,6 millioner danskere deres varme fra fjernvarme.

Fjernvarmeindustrien eksporterede i 2016 for 6,6 milliarder kroner og forventer, at eksporten vil stige til cirka 10,7 milliarder kroner i 2025.