Skip to main content

Ny treårig fodterapiaftale

Pressemeddelelse   •   Jun 08, 2017 09:12 CEST

Danske Fodterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn har indgået en aftale om at forny overenskomsten for fodterapi.

Knaster, barrierer og korslagte arme har ikke stoppet Danske Fodterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn i forhandlingerne om at nå frem til en fælles aftale, der danner rammerne for samarbejdet i de næste tre år.

Bedre økonomi og større fleksibilitet
Aftalen giver fodterapeuter et bedre økonomisk råderum og større fleksibilitet. Blandt andet bliver det muligt at tilbyde patienter med nedgroede negle markant flere behandlinger, hvis de har et større behov på grund af granulationsvæv, som komplicerer behandlingen. Desuden bliver det muligt at udvide klinikkernes åbningstider og kræve gebyr for behandlinger i dette tidsrum. Og udebliver patienterne vil det fremover være muligt at kræve et gebyr allerede den første gang, patienten ikke dukker op.

’Det er tredje gang, jeg som formand er med til at forhandle en ny overenskomst med regionerne. Og denne gang har klart været den bedste. Både hvad angår processen og resultatet af aftalen, som jeg er tilfreds med på mange punkter. Det er lykkedes os at sikre en bedre økonomi i en tid, hvor regionerne er underlagt en stram økonomistyring og produktivitetskrav på to procent. Vi har også haft succes med at sikre større fleksibilitet, blandt andet i kraft af muligheden for flere praksisadresser og for at skifte fra mobil praksis til fast klinikadresse,’ siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

Akkreditering af klinikker
Nogle af de andre vilkår, der er forhandlet hjem i aftalen, er, at akut sårbehandling vil blive tilbudt alle diabetespatienter og ikke kun dem, der allerede har en fodstatus. Desuden vil det udskældte omsætningsloft, der bliver pålagt fodterapeuter, som ’deler’ et ydernummer, bliver beregnet på et mere fair grundlag. Med aftalen følger også den ventede akkreditering, som alle klinikker skal igennem. Hver klinik vil modtage 12.500 kroner i kompensation for akkrediteringen, og Danske Fodterapeuter skal varetage rådgivningen over for medlemmerne.

’Jeg ved, at akkrediteringen indebærer en ekstra arbejdsbyrde for vores medlemmer, og derfor er jeg glad for, at klinikkerne bliver kompenseret for arbejdet. Samtidig glæder jeg mig over, at patienterne fremover vil opleve, at rammerne om klinikkerne bliver mere ensartede, og at de derfor kan være endnu mere sikre på den behandling, de får hos fodterapeuter. En tryghed, som bygger ovenpå statsautorisationen, der i forvejen sikrer patienterne, at fodterapeuter lever op til en lang række krav om kvalitet, hygiejne, tavshedspligt og giver patienterne adgang til klagemulighed og erstatning i offentligt regi. Desuden er statsautorisationen en garanti for, at fodterapeuten har gennemført den offentlige fodterapeutuddannelse, der er underlagt Undervisningsministeriet, siger hun.

Mangler flere ydernumre
Et af Danske Fodterapeuters krav i forhandlingerne var, at flere fodterapeuter fik adgang til at praktisere under overenskomsten. Et krav som blandt andet bunder i medlemmernes frustration over at have for lang ventetid og ikke kunne henvise til andre fodterapeuter. Derfor så Tina Christensen gerne, at regionerne var gået med til, at flere fodterapeuter kunne tiltræde overenskomsten.

’Set fra vores synsvinkel ville flere fodterapeuter under overenskomsten betyde, at patienterne ville kunne blive behandlet i nærområdet og tilgængeligheden ville blive bedre i yderområderne. Flere fodterapeuter ville også betyde, at der ville blive brugt færre penge på kørsel, så man kunne få mere behandling for pengene. Men Danske Regioner kan ikke imødekomme ønsket, da det er op til den enkelte region at beslutte sig for flere kapaciteter. Det er flere år siden, at Region Syddanmark frigav muligheden for at arbejde under overenskomsten i landdistrikterne. Og det ville glæde mig, hvis andre regioner ville træde i deres udviklingsorienterede fodspor’, siger hun.

Planen er nu, at medlemmer af Danske Fodterapeuter skal stemme om den nye aftale i løbet af juli og august måned. Et ja til aftalen vil munde ud i en ny overenskomst, der træder i kraft den 1. oktober 2017.

’Jeg er meget tilfreds med aftalen, som jeg håber, at medlemmerne vil stemme ja til’, siger Tina Christensen.

Fakta om aftalen (boks)

 • Muligheden for tilskud til at få behandlet nedgroede negle udvides i komplicerede tilfælde, hvor der er granulationsvæv.
 • Øget vejledning til patienterne i forbindelse med fodstatus. I den forbindelse foretages en justering af den nuværende ydelsesstruktur.
 • Akut sårbehandling tilbydes alle patienter
 • Alle klinikker skal akkrediteres efter Den Danske Kvalitetsmodel og modtager en kompensation på 12.500 kroner pr. klinik.
 • Danske Fodterapeuter kommer til at varetage rådgivningen af medlemmerne i forbindelse med akkreditering.
 • Klinikker kan tilbyde behandling på skæve tidspunkter med mulighed for at opkræve gebyr.
 • Udebliver patienter, kan klinikken kræve gebyr fra 1. konsultation.
 • Forældelsesfristen for henvisninger til fodterapi for diabetikere forlænges fra to til seks måneder.
 • Det bliver obligatorisk for fodterapeuten at uploade fodstatusskemaet til Fodstatushotellet.
 • Vikar kan søges uden at give en begrundelse.
 • Bedre mulighed for flere praksisadresser og for at skifte fra mobil klinik til fast adresse.

Kort om tilskudsberettiget fodterapi
Fire patientgrupper kan få en henvisning til fodterapi og modtage tilskud fra Sygesikringen. Det drejer sig om mennesker med:

 • diabetes (uanset type)
 • svær leddegigt (beror på lægens vurdering)
 • nedgroede tånegle
 • arvæv efter strålebehandling af fodvorter (forældet behandlingsmetode)

Tilskudsprocenten er 50 procent for mennesker med diabetes eller leddegigt, mens mennesker med nedgroede negle og arvæv får 40 procent i tilskud.
Tilskuddet til personer med diabetes afhænger af, hvordan det står til med fødderne. Hver enkelt patient får udført en obligatorisk fodstatus, der placerer dem i en risikogruppe fra 1-4, som giver tilskud til et antal behandlinger, der ligger i spændet mellem ingen og ubegrænset.

Antal tilskudspatienter i 2016
Gruppen med diabetespatienter er den største, der får tilskud fra Sygesikringen i Klinik for Fodterapi. I 2016 fik 111.373 behandling. Næststørst er gruppen med nedgroede negle, som lå på 21. 157 samme år. Antallet af patienter med svær leddegigt var 7.056, men antallet af patienter med arvæv lå på 1.755.

Kontakt:
Kristian Lysholt Mathiasen, direktør i Danske Fodterapeuter: Telefon 43205121/29865248
Tina Rønhøj, kommunikationsmedarbejder i Danske Fodterapeuter: Telefon 43205123/24405546

Danske Fodterapeuter er samlingspunktet for alle statsaut. fodterapeuter i Danmark. Foreningen varetager medlemmernes faglige, juridiske og økonomiske interesser.

Stort set alle statsautoriserede fodterapeuter er organiserede i Danske Fodterapeuter, og langt størstedelen af de cirka 1800 medlemmer er selvstændigt erhvervsdrivende.

Danske Fodterapeuter forhandler overenskomst med den offentlige sygesikring på medlemmernes vegne og er medlem af FTF og Sundhedskartellet.

Danske Fodterapeuter er desuden medlemmernes talerør i medierne, blandt samarbejdspartnere og i relevante politiske fora. Foreningens medlemsblad er Fodterapeuten. Foreningen har eksisteret siden 1932.