Grænsehandelsrapport kommer efter nytår

Nyheder   •   Dec 09, 2014 12:51 CET

Skatteministeriet har siden 2000 udgivet grænsehandelsrapporter med skøn over danskernes grænsehandel i udlandet. Rapporterne gør status over udviklingen i grænsehandlen over tid og dokumenterer samtidig de forudsætninger vedrørende priser, grænsehandlens omfang og adfærd, som Skatteministeriet anvender.

Nej til ny Føtex i Kolding

Pressemeddelelser   •   Jun 20, 2011 07:22 CEST

Natur- og Miljøklagenævnet har i dag givet De Samvirkende Købmænd og COOP medhold i, at Kolding kommunes planlægning, der skulle muliggøre et Føtex-byggeri ved Sdr. Ringvej, er i modstrid med Planlovens detailhandelsbestemmelser.

DSK: Udskyd fedtafgiften et halvt år

Pressemeddelelser   •   Jun 16, 2011 10:20 CEST

Høj inflation og manglende privatforbrug hindrer vækstEn række førende økonomer har på det seneste betegnet danskernes manglende lyst til at bruge penge i detailhandelen som ”dybt bekymrende”. Samtidig er inflationen, med de nye inflationstal for maj, nu oppe på hele 3,1 pct., hvilket også er dybt bekymrende.På den baggrund foreslår De Samvirkende Købmænd, DSK, at den planlagte...

Dom i Bilka/Horsens-sagen torsdag den 24. marts 2011

Pressemeddelelser   •   Mar 23, 2011 10:04 CET

Højesteret afsiger torsdag den 24. marts kl. 12.00 dom i sagen om det ulovlige lavprisvarehus i Horsens

Fedtafgift øger grænsehandelen

Pressemeddelelser   •   Mar 02, 2011 06:53 CET

Mere end hver femte husstand vil øge grænsehandelen, når fedtafgiften indføres. Samtidig betegner næsten 2 ud af 3 forbrugere fedtafgiften som en dårlig idé

Bilka i Field’s er ulovlig

Pressemeddelelser   •   Feb 18, 2011 08:18 CET

Østre Landsret har afsagt dom i sagen om lovligheden af lavprisvarehuset Bilka i Field’s på Amager. Dommerne fandt, at Bilka og de omkringliggende udvalgsvarebutikker ikke tilsammen udgør et stormagasin, og dermed er Bilka ulovlig.

Fedtafgift er en rigtig dårlig idé

Pressemeddelelser   •   Jan 25, 2011 10:34 CET

Derfor er fedtafgiften en rigtig dårlig idé:

 • Afgiften vil medføre nye administrative byrder for importører og producenter. Ingen andre lande har en sådan afgift, og indhentning af oplysninger om mættet fedt fra de omtalte kilder vil være besværligt, tidskrævende og fordyrende. Importøren skal kende producentens opskrift, hvis man skal identificere mængden af de ingredienser, hvori der indgår den afgiftspligtige mættede fedt.
 • Afgiften vil kræve en enorm vejlednings- og kontrolindsats fra myndighedernes side.
 • Fedtafgiften øger forbrugerpriserne. Beregninger viser, at fedtafgiften alene vil øge inflationen med 0,2 – 0,3 procentpoint.
 • Grænsehandelen vil stige yderligere. I perioden påske til medio september 2010 havde 48 % af samtlige danske husstande grænsehandlet minimum én gang i Tyskland. Af disse havde 47 % købt fødevarer og andre dagligvarer i Tyskland. I Tyskland er momsen på mad kun 7 %, og i Danmark er den 25 % + den nye fedtafgift.
 • Produktiviteten påvirkes negativt, når dansk erhvervsliv skal arbejde med en ensidig dansk afgift.
 • Detailhandelen vil få færre ”spot-varer” på hylderne. Altså færre af de fødevarer, der ikke er fast del af sortimentet, men som kun optræder som engangstilbud. Ligeså vil der blive færre valgmuligheder af de mindre solgte varer, da handelen af administrative årsager vil rydde op i sortimentet.
 • Afgiften vil koste arbejdspladser i Danmark, men vil medføre nye arbejdspladser i primært de tyske grænsebutikker og i mindre omfang i den svenske del af Øresundsregionen.
 • Der er ikke proportionalitet mellem de administrative byrder og de øvrige negative konsekvenser samt statens provenu.

Kort sagt: Varer i danske butikker bliver dyrere, danske virksomheder bliver mindre konkurrencedygtige, og en ensidig dansk afgift koster arbejdspladser i Danmark.

Lovforslaget kan ses her:http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20101/lovforslag/L111/som_fremsat.htm

Flere oplysninger kan fås hos underdirektør Claus Bøgelund Nielsen, tlf. 39 62 16 16 eller mobil 23 45 30 59, cbn@dsk.dk.

Skatteministeren har nu fremsat forslag om en fedtafgift, der gør en lang række fødevarer dyrere. Skatteministeriet forventer et fald i omsætningen på gennemsnitligt 4 % for de varer, der omfattes af afgiften. Det er DSK’s vurdering, at en del af det forventede fald i omsætningen flytter til udlandet i form af stigende grænsehandel.

Læs mere »

Danskerne siger klart nej til hypermarkeder

Pressemeddelelser   •   Dec 28, 2010 14:53 CET

Modstanden er størst i Nordjylland, hvor 75 procent af danskerne siger nej og kun 15 procent ja til flere lavprisvarehuse som Bilka. Også blandt Venstres vælgere er der et flertal imod statsministerens tanker om en liberalisering af planloven, så der kan bygges flere Bilka-lavprisvarehuse, viser ny meningsmåling gennemført de første to uger i december af Epinion for De Samvirkende Købmænd.

Baggrunden for undersøgelsen er statsminister Lars Løkke Rasmussens udspil til det såkaldte Vækstforum, hvor han gjorde sig til talsmand for en liberalisering af planlovens detailhandelsbestemmelser, så der tillades nybyggeri af flere hypermarkeder, og miljøministerens tanker om at tillade flere discountbutikker ved indfaldsvejene til de mellemstore byer.

Nej til hypermarkeder

På spørgsmålet; ”mener du, at der bør tillades byggeri af flere hypermarkeder”, svarer 65 procent af de adspurgte nej, kun 22 procent ja, og 12 procent svarer ”ved ikke”. Flere mænd – 28 procent – er tilhængere af flere hypermarkeder, medens det kun gælder 17 procent af kvinderne – altså den gruppe af forbrugerne, der oftest køber ind i dagligvarebutikkerne.

Nej til discountbutikker

På spørgsmålet; ”mener du, at der bør tillades byggeri af flere discountbutikker uden for byerne”, svarer 53 procent nej og 35 procent ja. Også her er kvinderne de største modstandere, idet 56 procent af kvinderne svarer nej og kun 29 procent ja.Modstanden mod flere discountbutikker uden for byerne er størst i det nordjyske område og på Sjælland uden for hovedstadsområdet.

Ja til udvalgsarbejde

På foranledning af De Konservative, Dansk Folkeparti og oppositionspartierne er Venstres liberaliserings-forslag nu sendt til drøftelse og konsekvensvurdering i et Detailhandelsforum nedsat af økonomi- og erhvervsministeren. Denne beslutning har stor opbakning fra danskerne.

På spørgsmålet, om man er enig i, at alle eventuelle ændringer af den planlov, der regulerer byggeriet af større butikker, først bør gennemføres, når konsekvenserne er nøje belyst af et sagkyndigt udvalg, svarer 76 procent ja og kun 13 procent nej. Specielt de unge tilslutter sig dette synspunkt med 90 procent ja og kun 3 procent nej.

Forbrugernes butiksvalg

Danskernes holdning til hypermarkeder er ganske bemærkelsesværdig, når man har statsministerens begrundelse for eventuelt at tillade flere Bilka’er in mente. Begrundelsen var nemlig, at en liberalisering vil medføre mere konkurrence og dermed lavere priser. Og priserne betyder faktisk ganske meget for forbrugerne:

På spørgsmålet, ”hvad er vigtigst for dig, når du handler”, er der 38 procent, der svarer ”butikkens prisniveau”, 34 procent ”butikkens sortiment” og 26 procent ”butikkens beliggenhed”.

Butikkens beliggenhed betyder klart mest i hovedstadsområdet, Nordjylland og Midtjylland. Butikkens sortiment betyder mest på Sjælland uden for hovedstadsområdet, medens prisniveauet er særdeles afgørende i Syddanmark, hvor grænsehandelen har en fremtræden plads.

Men prisniveauets betydning for danskerne ændrer altså ikke ved, at et markant flertal samtidig svarer klart nej til statsministerens tanker om flere hypermarkeder og discountbutikker uden for byerne.

Yderligere oplysninger kan fås hos adm. direktør John Wagner, mobil 20 23 26 16 eller 39 62 16 16.

DSK repræsenterer 1.500 købmandsejede supermarkeder, nærbutikker, minimarkeder og convenience-butikker i kæder som f.eks. SPAR, SuperBest, REMA 1000, 7-Eleven, Løvbjerg, KIWI minipris, ABC Lavpris, NærKØB, LetKøb, Go’on og Dagrofa S-Engros. Læs mere på www.dsk.dk.

Et markant flertal af danskerne vil hverken have flere hypermarkeder eller discountbutikker uden for byerne. 65 procent af danskerne siger nej til flere hypermarkeder, kun 22 procent siger ja

Læs mere »

Kampen mod det fede, det søde og det sjove

Pressemeddelelser   •   Nov 05, 2010 10:40 CET

Forbud, påbud og afgifter skal gøre danskerne sundere, men hvor går grænsen mellem, hvad der er producenternes ansvar, detailhandelens ansvar, forbrugernes eget ansvar og politikernes medansvar?

Det blev debatteret i dag på et seminar arrangeret af De Samvirkende Købmænd, hvor bl.a. en række topdirektører fra producerende virksomheder og Forbrugerrådets formand Camilla Hersom deltog.

Kampen mod et overforbrug – hvad enten det handler om det fede, det søde eller det sjove - er og bliver en kamp, hvor det handler om at finde den hårfine balance mellem på den ene side det frie forbrugsvalg og ansvaret for egen tilværelse, helbred og konsekvenser – og så på den anden side ”samfundsansvaret” i form af indgreb som forbud, påbud og afgifter.

Fra detailhandelelens side påpegede De Samvirkende Købmænds formand, købmand Lisbeth Dalgaard, at dagligvarehandelen bruger en masse tid, kræfter og penge på sundhedsoplysning som ”6 om dagen”, Fuldkorns-kampagnen og Nøglehullet.

- Vi sidder også i diverse udvalg og nævn med det formål at dæmpe markedsføringen af alkohol, og vi indgår frivillige aftaler om at sige nej til større slikposer, men får en kold skulder, når vi taler om lavere moms på frugt og grønt, og trues ustandseligt med højere danske afgifter, siger købmand Lisbeth Dalgaard.

DSK’s seneste grænsehandelsanalyse viser, er det er halvdelen af husstandene, der grænsehandler jævnligt – og det handler ikke længere ”bare” om øl, vin, spiritus og slik men også om almindelige dagligvarer.

- En fedtafgift vil få denne grænsehandel til at eksplodere på en række områder. Det er utroværdigt, at regeringen fastholder forslaget om en fedtafgift som et sundhedspolitisk tiltag, når alle kan se, at der blot er tale om at indføre en ekstra skat af bagvejen, siger købmand Lisbeth Dalgaard.

- Lad os få problemerne belyst. Forebyggelses-Kommissionens rapport var da et skridt på vejen, selv om vi bestemt ikke er enige i alle kommissionens vurderinger og forslag. Lad os få en tilsvarende analyse af grænsehandelen og mulige tiltag, der kan få en god portion af disse indkøb tilbage i danske butikker. Og lad os for en gang skyld forsøge at se på tingene i en større sammenhæng.

Vi skal undgå, at det hele – også i forhold til det fede, det søde og det sjove – kommer til at handle om pris, pris og atter pris, og det dæmper i hvert fald ikke det overforbrug, som en del af vore kunder måtte have på disse områder – og det løser heller ikke de samfundsmæssige problemer, et overforbrug medfører. Tværtimod, siger købmand Lisbeth Dalgaard, formand for De Samvirkende Købmænd.

Kontakt
Yderligere oplysninger kan fås hos adm. direktør John Wagner, mobil 20 23 26 16.

Forbud, påbud og afgifter skal gøre danskerne sundere, men hvor går grænsen mellem, hvad der er producenternes ansvar, detailhandelens ansvar, forbrugernes eget ansvar og politikernes medansvar?Det blev debatteret i dag på et seminar arrangeret af De Samvirkende Købmænd, hvor bl.a. en række topdirektører fra producerende virksomheder og Forbrugerrådets formand Camilla Hersom...

Læs mere »

Ny planlov kan skade "udkants-Danmark"

Pressemeddelelser   •   Sep 17, 2010 08:55 CEST

Angiveligt er formålet med regeringens forslag, at en liberalisering skulle kunne understøtte butikslivet i det såkaldte ”udkants-Danmark”. Men virkningen kan blive den stik modsatte: At det bliver endnu sværere at opretholde et butiksliv for de mindste byer, når de lidt større byer suger endnu mere omsætning til sig.

Regeringen vil i begrænset omfang gøre det lettere at etablere nye butikker uden for bymidten i 29 udvalgte yderkommuner. Det gælder dog ikke dagligvarebutikker på over 3.500 kvadratmeter Regeringen vil desuden lade alle kommuner (undtagen visse mindre øer samt hovedstadsområdet) planlægge store udvalgsvarebutikker over 2.000 kvm., og endelig vil man lade miljøministeren give dispensationer fra reglerne.

DSK finder det uforståeligt og beklageligt, at regeringen kommer med et liberaliseringsforslag, der er i direkte modstrid med de anbefalinger, som Detailhandelsudvalget kom med, og som lå til grund for det seneste, særdeles brede forlig fra maj 2007 om den fremtidige planlægning på detailhandelsområdet.

- Fremfor at lytte til en håndfuld håbefulde borgmestre, der ikke kan få detailhandel nok på nabobyernes bekostning, havde det klædt miljøministeren at ”genoprette” Detailhandelsudvalget, hvis det altså ligger hende så stærkt på sinde at liberalisere planlægningen. Så kunne det måske ske på ansvarlig vis og på baggrund af grundige konsekvens-analyser, siger John Wagner, adm. direktør i DSK.

Flere oplysninger kan fås hos adm. direktør John Wagner, mobil 20 23 26 16,jw@dsk.dk.

Fedtafgiften truer, men er ikke vedtaget endnu

Fedtafgiften blev første gang foreslået af Forebyggelseskommissionen i foråret 2009, hvor forslaget indgik i et katalog til regeringen. Den omtales jævnligt mange steder, men fedtafgiften er ikke vedtaget endnu!

I forbindelse med aftalen om skattereformen - også fra foråret 2009 - indgik Regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om en afgift på mættet fedt, der skulle træde i kraft sommeren 2010. Ingen andre lande har en særlig afgift på mættet fedt, og derfor har skatteministeriet helt naturligt meget svært ved at formulere et lovforslag.

Siden det oprindelige forslag fra 2009 er forslaget nu blevet udvidet til også at omfatte kød, og det vil indbringe staten ca. 1,5 mia. kr. om året, ifølge Skatteministeriet. Den nye afgift på kød skal bidrage med 500 mio. kr. mere end oprindeligt planlagt.

Der er yderligere oplysninger på Skatteministeriets hjemmeside. Det er meningen, at forslaget skal behandles i Folketinget i løbet af efteråret, så det kan træde i kraft sommeren 2011.

DSK er kraftigt imod forslaget om afgift på mættet fedt. Det vil administrativt være uhyre besværligt for grossister og andre importører af fødevarer, og desuden vil det medføre endnu mere grænsehandel, når selv ganske almindelige fødevarer som ost, smør, Kærgården og kød pålægges med en afgift oven på den i forvejen rekordhøje moms på 25 %.

Flere oplysninger kan fås hos underdirektør Claus Bøgelund Nielsen, tlf. 23 45 30 59, cbn@dsk.dk.

Begrænset bankgaranti skaber uro

Den 1. oktober 2010 ydes der maksimalt garanti på 100.000 euro i tilfælde af en banks konkurs. Det er dermed slut med den ubegrænsede indskydergaranti, der i sin tid blev indført med Bankpakke 1 som en midlertidig ordning, der skulle sikre tilliden til de danske banker.

DSK har i august spurgt købmændene om deres overvejelser i den forbindelse. Ca. hver fjerde af de købmænd, der har svaret på spørgsmålene, svarer, at de enten vil overveje at have flere bankforbindelser eller kræve en garanti for indlånet i eksisterende bank.

DSK har samtidig spurgt til købmændenes vilkår og eventuelle overvejelser om bankskift. Ca. hver tredje købmand har oplevet, at banken har strammet kreditvilkårene som følge af finanskrisen. Blandt de ting, der nævnes, er, at renten på indlån er halveret, afslag på lån, kassekreditten mindskes, og renten er høj, samt at valørdagene er dyre for butikkerne. I besvarelserne svarer ca. 40 % ja eller måske til, at de overvejer at skifte bank. 60 % svarer, at der ikke er noget, der forhindrer dem i at skifte bank, men blandt dem, der mener, at det kan være en udfordring, er stram kreditvurdering hos andre banker den væsentligste årsag.

Flere oplysninger kan fås hos underdirektør Claus Bøgelund Nielsen, tlf. 23 45 30 59, cbn@dsk.dk.

Regeringen har uden forudgående konsekvensanalyser og uden dialog med detailhandelen fremsat forslag om en liberalisering af detailhandelsbestemmelserne i planloven

Læs mere »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Kommunikationskonsulent
 • bha@dsk.dk
 • (+45) 39 62 16 16

Om De Samvirkende Købmænd

Vi passer godt på den danske købmand

Med De Samvirkende Købmænd har danske købmænd en slagkraftig brancheorganisation, der sætter mange "fingeraftryk" i dansk erhvervslovgivning. Bag DSK står ca. 1.300 købmænd, og DSK har samtidig et tæt samarbejde med de to grossister i den frie sektor: Dagrofa/SuperGros A/S og Reitan Distribution.

I daglig tale siger vi, at DSK’s formål er at passe godt på den danske købmand. Mere formelt formuleret, så er DSK’s erklærede formål at skabe de bedst mulige vilkår for selvstændige forretningsdrivende i dansk dagligvarehandel.

En af DSK’s vigtigste opgaver er derfor at deltage aktivt i tilblivelsen af love og bekendtgørelser, der berører dagligvarehandelen og dermed købmændene. DSK har høringsret i forhold til relevant lovgivning og er repræsenteret i en lang række råd, nævn og udvalg, hvor der kan øves indflydelse. Via forhandlinger og med saglige argumenter over for regering, folketing og kommuner påvirker DSK lovgivningsmæssige tiltag. Det gælder f.eks. inden for butiksstrukturudviklingen, fødevarelovgivning, skatte- og afgiftsforslag, miljøkrav og krav til arbejdsmiljøet m.m.

Adresse

 • De Samvirkende Købmænd
 • Svanemøllevej 41
 • 2900 Hellerup
 • Danmark
 • Vores hjemmeside