Skip to main content

Hjælp forskningen i tropesygdomme

Nyhed   •   Maj 08, 2016 17:26 CEST

Myggearten Aedes Aegypti findes i de tropiske og subtropiske dele af verdenen.

På afdelingen for Globalt Sundhed på Københavns Universitet har vi i mange år forsket i tropesygdomme inkl. kontrol af myg og fluer og har på vores forskningsrejser undret os over, hvorfor hoteller/resorts ikke gør mere for at forbygge smittefaren for deres gæster.

Vi mener, at vi har en tilgang der effektivt kan bidrage til at mindske problemet på en miljømæssig forsvarlig måde med forholdsvis små tiltag på hotellerne/resorts - og dette vil vi gerne have mulighed for at undersøge.

Smittebærende insekter

Turister som besøger hoteller/resorts i trope og subtropiske områder er i risiko for at blive smittet med en lang række sygdomme.

Hvis man ser bort fra sygdomme som skyldes dårlig hygiejne (bl.a. madforgiftning) skyldes hovedparten smittebærende myg, fluer eller andre insekter som forårsager tropesygdomme såsom malaria og dengue og nu senest, Zika virus. Disse myg og fluer holder til i og omkring bygninger med menneskelig aktivitet som er typisk for hoteller/resorts. I et forsøg på at begrænse smitterisikoen, samt den generelle gene forbundet med myg og fluer, benytter langt de fleste hoteller/resorts pesticider som kan være effektive, men som samtidigt udgør en væsentlig belastning på miljøet foruden at være en kilde til bekymring for mange turister.

Miljørigtige tiltag mindsker smitterisikoen

Holdet vil i al diskretion kortlægge mulige ynglesteder for både almindelige irriterende, men også potentielt smittebærende myg og fluer på området. Dette vil primært omhandle riste, rør, div. beholdere, større beplantninger etc. hvor der er stillestående vand, men også eksempelvis tagrender samt affaldsområder, vandopbevaringsanlæg og vandrensningsanlæg. Vi vil ud fra denne kortlægningsøvelse udarbejde en kortfattet rapport for området - optimalt i samarbejde med hotellets kontaktperson med daglig ansvar for drift og vedligeholdelse. I denne rapport beskriver vi hvordan man, på en miljømæssig forsvarlig måde og uden brug af pesticider, effektivt kan mindske risikoen for udbredelsen af irriterende men også potentielt smittebærende fluer/myg. Rapporten vil blive overdraget til det enkelte hotel/resort samt, efter tilladelse indgå i vores egen portefølje af referencer.

Pilotstudie

Som et pilotstudie, kunne vi derfor godt tænke os, at indgå i et samarbejde som muliggør, at et hold bestående af 2 af vores lokale medarbejdere samt en ansat ved Københavns Universitet i en begrænset periode (2-3 dage) kan få adgang til et mindre antal hoteller/resorts i trope/subtropiske områder, primært i Østafrika f.eks. Tanzania, Zanzibar og Kenya og i Sydasien, f.eks. Sri Lanka og Maldiverne. I første omgang søger vi adgang til relativt isolerede mellem- til store hoteller/resorts i kystnære områder i disse lande. Vi står selv for rejse- og lønudgifter, men ønsker hjælp til at skaffe kontakter og overnatningsmuligheder uden beregning.

Kontakt

Ring eller skriv til Michael Alifrangis (Micali@sund.ku.dk, +45 2345 1804), hvis du ønsker at vide mere om projektet og evt. være behjælpelig med at skaffe kontakter på hoteller/resorts. Du er også velkommen til at kontakte sekretariatet på 35 35 66 11 eller drf@travelassoc.dk.