Skip to main content

Palmeolie er udfaset

Nyhed   •   Apr 29, 2019 15:38 CEST

Andelen af palmeolie, der iblandes benzin og diesel, er stort set væk. Det viser den årlige opgørelse, der publiceres i Drivkraft Danmarks Energistatistik den 7. maj.

I 2018 blev der anvendt mere end 300.000 m³ biobrændstoffer fordelt på næsten 220.000 m³ biodiesel, mere end 85.000 m³ bioethanol og lidt over 2 millioner m3 biogas. Biodiesel blandes i al diesel til vejtransport og bioethanol i al benzin.

Fire råvaregrupper udgør den væsentligste kilde til produktionen af biobrændstofferne: rapsolie, korn, sukker og slagteriaffald og andre affaldsprodukter fra landbruget.

Rapsolie er den væsentligste råvare og udgør mere end 60 %. Herefter kommer korn og sukker, der samlet udgør næsten 30 %. Forbruget af palmeolie falder fortsat og ophørte i praksis i 2018. Fra at udgøre mere end 30 % i 2014 udgjorde palmeolie i 2018 mindre end 0,5 promille af det samlede forbrug af biobrændstoffer.

Næsten 100 % af råvarerne kommer fra Danmark og det øvrige Europa. Lidt mere end 20 % af råvarerne (rapsolie, slagteriaffald med mere) er produceret i Danmark. Asiens andel er i takt med udfasningen af palmeolie faldet tilsvarende. Rapsolien til erstatning for palmeolien kommer i stort omfang fra USA, Australien og Europa, hvilket forklarer den store stigning i råvare fra disse områder i 2017 og 2018.