Gdq0mj7mew6qwjacrad1

E.ON klar med nye ladeløsninger til elbiler

Pressemeddelelser   •   2014-03-21 07:30 CET

Uxamsv73xnjqwabsi94a

E.ON og Haldor Topsøe samarbejde sparer fjernvarmekunder 2.000 kr. årligt

Pressemeddelelser   •   2014-01-30 07:30 CET

Frederikssunds borgmester, John Schmidt Andersen, indviede tirsdag Haldor Topsøe A/S og E.ON Danmark A/S fælles cleantech satsning, hvor E.ON aftager overskudsvarme fra Haldor Topsøes produktion af katalysatorer. Samarbejdet leverer mere bæredygtig og billigere varme til fjernvarmenettets cirka 1.700 kunder i Frederikssund, der gennemsnitlig sparer 2.000 kr. på den årlige varmeregning.

Dsanf9ukpyh1uum2mksy

Energistyrelsen tildeler E.ON 6.1 mio. kr. til elbilprojekt

Pressemeddelelser   •   2013-12-19 17:09 CET

Energistyrelsen har i dag offentliggjort de elbilpartnerskaber, som har ansøgt og fået tildelt støtte under den såkaldte partnerskabspulje. Puljen blev etableret som en del af energiforliget for at fremme udbredelsen af elbiler.

Exlvph5muyyakozlsywf

E.ON sælger andel af havvindmølleparken Rødsand II

Pressemeddelelser   •   2013-11-13 12:57 CET

E.ON har i dag indgået aftale om salg af 80% af den 207 Megawatt store havvindmøllepark, Rødsand II. Køberen er det danske energiselskab SEAS-NVE.

Cdurqrufcdfay2xe8laz

E.ON og OK åbner Københavns første gas-tankstation

Pressemeddelelser   •   2013-11-06 12:15 CET

Tirsdag den 29. november, 2013, skrev E.ON Danmark og OK historie, da de sammen åbnede Københavns første gas-tankstation. Ayfer Baykal, Københavns teknik- og miljøborgmester forestod den officielle åbning af tanken.

Media-no-image

Nyt samarbejde mellem Haldor Topsøe og E.ON udnytter overskudsvarme og skaber fjernvarme til 1700 husholdninger

Pressemeddelelser   •   2013-09-20 15:52 CEST


Haldor Topsøe A/S og E.ON har indgået et samarbejde, hvor E.ON vil udnytte overskudsvarme fra Haldor Topsøes  produktion i Frederikssund og benytte det til fjernvarme.

I slutningen af august blev et større gravearbejde igangsat for at lægge godt 400 meter fjernvarmerør i jorden mellem Haldor Topsøes produktionsanlæg i Frederikssund og E.ONs  fjernvarmenet. Arbejdet forventes afsluttet inden årets udgang.

Når de nye fjernvarmerør er på plads vil der årligt blive transporteret omkring 30- 35.000 MWh overskudsvarme i form af varmt vand, der ellers skulle have været nedkølet og var gået til spilde. Varmen kan i stedet benyttes i fjernvarmenettet og svarer til det årlige varmeforbrug i 1.700 husholdninger.

- Det her er en særdeles energieffektiv løsning, hvor vi nyttiggør en anseelig mængde energi, der ellers ville være gået tabt. Aftalen er kommet på plads på baggrund af et fortrinligt samarbejde mellem Haldor Topsøe, E.ON og Frederikssunds kommune, siger Henrik Rasmussen, COO, E.ON Danmark.

- Haldor Topsøes produkter sparer energi og reducerer miljøbelastningen verden over. På fabrikken i Frederikssund arbejder vi også på at spare energi. At udnytte overskudsvarmen har længe stået på ønskesedlen. Tidligere har krav til fremløbstemperaturen været højere end vi kunne levere. Men E.ON har arbejdet målrettet på at tilpasse fjernvarmesystemet, så overskudsvarmen nu kan udnyttes. Når anlægget kører spares miljøet for over 6000 ton CO2 per år og ca. 2,5 ton NOx per år, siger energichef i Haldor Topsøe, Jan Ove Jensen.

Borgmester Ole Find Jensen fra Frederikssund Kommune hilser også projektet velkommen og udtrykker stor ros til initiativet fra både E.ON og Haldor Topsøe.

- Projekter ligger helt i tråd med kommunens ønske om at bruge grøn energi og få skabt en mere bæredygtig energi produktion. Det glæder mig derfor, at et sådant initiativ kommer fra to så vigtige aktører i vores lokalområde. Vel at mærke et initiativ, der kommer borgerne til gavn i form af overskudsvarme, der ellers ville være gået tabt. Det er både en lokal og samfundsmæssig god løsning, som vi forhåbentlig vil se flere af i årene fremover, lyder det fra Ole Find Jensen.

Fjernvarmeforbrugerne i Frederikssund vil fra starten af december få adgang til overskudsvarmen fra Topsøes produktion og forventningen er at det vil føre til reducerede omkostninger for slutbrugerne.

Pressekontakt i Haldor Topsøe A/S

Mads Cordt Gyldenkærne
Media Relations Manager
macg@topsoe.dk
Mobil: +45 2275 4124

Pressekontakt i E.ON

Mattias Hennius

Pressechef

mattias.hennius@eon.se

Mobil: + 46705191892

E.ON Danmark A/S er et dansk energiselskab, der indgår i en af verdens største privatejede energikoncerner. Vi er 80.000 medarbejdere, der beskæftiger os med forskellige former for energi. E.ON sælger gas, el og fjernvarme til erhvervskunder i Danmark – og som koncern er E.ON ledende aktør på de europæiske energibørser. E.ON omsætter for 700 mia. DKK og har på verdensplan ca. 35 millioner kunder. I Danmark ejer og drifter vi 55 lokale kraftvarmeværker, og i efteråret 2010 indviede vi en af verdens største vindmølleparker Rødsand 2 ved Rødby. I 2015 indvier E.ON efter planen et stort biogasproduktionsanlæg i samarbejde med Leverandørforeningen Sønderjysk Biogas a.m.b.a. Anlægget vil årligt producere 20 mio. m3 opgraderet biogas. Endvidere har vi aktiviteter indenfor gas til transport. 90 % af den energi E.ON producerer i Norden er CO2- neutral.


Læs mere »
Lpuuwt63ftla89x8zgtc

E.ON satser på elbilmarkedet i Danmark og køber Better Places ladestandere

Pressemeddelelser   •   2013-09-10 14:02 CEST

E.ON - som hidtil overvejende har fokuseret på at udbrede gas til tung transport i Danmark - udvider nu sin vifte af grønne transportløsninger, så den dækker en række forskellige behov

W7vegggs244ekqfpetmq

E.ON optrapper yderligere inden for biogas

Pressemeddelelser   •   2013-09-01 14:54 CEST

Energivirksomheden E.ON, der i sidste uge investerede i Limfjordens Bioenergi, tager nu et skridt videre i det nordjyske. Denne gang investeres der i et partnerskab med GrønGas omfattende et biogasanlæg i Hjørring og et helt nyt, stort, kommende biogasanlæg i Vrå.

Media-no-image

Ny partnerløsning skal føre Morsø Biogas videre

Pressemeddelelser   •   2013-08-15 14:56 CEST


Der har været sagt og skrevet meget om Morsø Biogas, men det ser ud til, at trængslerne nu er forbi, og at der i fremtiden vil blive produceret masser af biogas fra anlægget. Det blev etableret tilbage i 2009, og nu overtages det så af energiselskabet E.ON i fællesskab med Bigadan og de hidtidige ejere Morsø Bioenergi.

Godkendt på generalforsamlingen

Onsdag aften godkendte morsingboerne på deres generalforsamling den nye struktur, der skal få biogasanlægget ind i fremtiden. Bestyrelsesformand Anders Bovbjerg fra Morsø Bioenergi ser meget positivt på det kommende samarbejde:

”Mange landmænd i oplandet til det nye Limfjordens Bioenergi vil fremadrettet blive sikret en mulighed for at komme af med deres gylle, og det er godt for både landmændene selv og selvfølgelig også for miljøet. Alt i alt er vi rigtigt glade for løsningen, og vi har store forventninger til projektet,” udtaler Anders Bovbjerg.

E.ON satser på biogas

Hos energivirksomheden E.ON er der også stor optimisme at spore. Tore Harritshøj, E.ONs administrerende direktør i Danmark, understreger, at virksomhedens første opgave bliver at stabilisere driften og derefter i de kommende faser at udvikle og opgradere anlægget.

Det er målet, at det årligt skal behandle mellem 120.000 og 150.000 ton organisk materiale. Det er altså et stort anlæg, og Tore Harritshøj, forklarer videre:

”Limfjordens Bioenergi bliver en vigtig del af E.ONs store satsning på biogasområdet i Danmark. Vi vil nu udbygge og udvikle det med vores lange og gode erfaringer fra udlandet, herunder Sverige og Tyskland.”

Nødvendig ekspertise

Bigadan, det danske selskab, der oprindeligt har opført anlægget, har tidligere samarbejdet med E.ON i netop Sverige, og det er derfra, de to virksomheder har gode, fælles erfaringer, der skal udnyttes i Danmark i fremtiden.

”Den nye løsning er en stærk konstellation, og både E.ON og Bigadan besidder den nødvendige ekspertise inden for projektering, etablering og drift af biogasanlæg,” fortæller Karsten Buchhave, der er administrerende direktør i Bigadan, og fortsætter:

”Det er også planen, at vi i fremtiden vil tilbyde at hente biomassen hos de eksisterende leverandører, men derudover inviterer vi selvfølgelig også en række nye til at levere til anlægget.”

Parterne oplyser i øvrigt, at muligheder for opgradering af biogassen til indføring i den danske naturgas også indgår i parternes planer.

For yderligere informationer, kontakt:

E.ON, Business Manager Michael Dalby på telefon 30 38 61 37.

Bigadan A/S, Adm. direktør Karsten Buchhave på telefon 86 57 90 90.Morsø Bioenergi af 2006 a.m.b.a, Anders Bovbjerg på telefon 28 74 06 64.

E.ON Danmark A/S er et dansk energiselskab, der indgår i en af verdens største privatejede energikoncerner. Vi er 80.000 medarbejdere, der beskæftiger os med forskellige former for energi. E.ON sælger gas, el og fjernvarme til erhvervskunder i Danmark – og som koncern er E.ON ledende aktør på de europæiske energibørser. E.ON omsætter for 700 mia. DKK og har på verdensplan ca. 35 millioner kunder. I Danmark ejer og drifter vi 55 lokale kraftvarmeværker, og i efteråret 2010 indviede vi en af verdens største vindmølleparker Rødsand 2 ved Rødby. I 2015 indvier E.ON efter planen et stort biogasproduktionsanlæg i samarbejde med Leverandørforeningen Sønderjysk Biogas a.m.b.a. Anlægget vil årligt producere 20 mio. m3 opgraderet biogas. Endvidere har vi aktiviteter indenfor gas til transport. 90 % af den energi E.ON producerer i Norden er CO2- neutral.

Biogasanlægget på Mors, ser nu ud til at have fundet en solid løsning for fremtiden. Anlægget overtages af E.ON, Bigadan – og ikke mindst de lokale landmænd. Navnet bliver Limfjordens Bioenergi.

Læs mere »
Mci4eniodut0ungmunev

Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr besøger E.ON Nordic i Malmø

Pressemeddelelser   •   2013-02-21 11:32 CET

I forbindelse med besøget hos E.ON Nordic i Malmø den 20. februar havde Pia Olsen Dyhr en konstruktiv dialog med E.ONs øverste koncernledelse omkring fremtidige investeringer i grønne energiløsninger i Danmark. Emnerne var biogasproduktion, gas-til-transport og vind. Efterfølgende besøgte ministeren E.ONs gastankstation for Skåne trafikkens busflåde samt biogasproduktionsanlægget Sjölunda.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Kommunikationschef
 • Presse og ekstern kommunikation
 • susanne.tolstrup@eon.dk
 • +45 3038 6112

 • Pressekontakt
 • Pressekontakt
 • kqebpropessefo@eon.dk
 • 44854100

Om E.ON Danmark

Verdens største privatejede energiselskab

E.ON Danmark A/S er et dansk energiselskab, der indgår i en af verdens største privatejede energikoncerner med 72.000 medarbejdere og 35 millioner kunder. E.ON er en ledende aktør på de europæiske energibørser. I Danmark sælger og rådgiver E.ON om gas, el, fjernvarme, bæredygtig mobilitet og energieffektivisering. Vi ejer og drifter cirka 50 lokale kraftvarmeværker. Vi er medejere og operatør af en verdens største havvindmølleparker, Rødsand II ved Rødby. E.ON driver to biogasanlæg og planlægger yderligere et sammen med Sønderjysk Biogas a.m.b.a. Vi arbejder aktivt med den grønne omstilling af transportmarkedet og driver Danmarks største netværk af ladeløsninger til elbiler til erhverv, private og den offentlige sektor. Sammen med vores partner OK, åbnede vi i 2013 Københavns første gastank - hovedsageligt til tungere transport. Flere gastanke er på vej

Adresse

 • E.ON Danmark
 • Dirch Passers Alle 76
 • 2000 Frederiksberg

Links