Eaton lancerer branchens første UPS-as-a-Reserve til støtte for elforsyningsnettets frekvensstabilitet

Pressemeddelelser   •   Nov 16, 2018 12:25 CET

Operatører kan kompensere for kortvarige udsving i energiforbruget, hvilket hjælper elforsyningsnettet til at undgå strømafbrydelser eller brown-outs

Store fordele i vente med ny uafbrudt strømforsyning fra Eaton

Pressemeddelelser   •   Nov 16, 2018 10:10 CET

Eaton lancerer lillebror til 93PS-serien. Den nye enkelt fase-serie 91PS lover større fleksibilitet, bedre tilgængelighed, højere effektivitetsniveauer og reduktion af omkostninger.

Eaton introducerer 9SX UPS-sortiment til lave belastninger

Pressemeddelelser   •   Okt 22, 2018 15:18 CEST

Nye modeller er efterfølgerne til Eatons brancheførende 9130-sortiment.

Eaton når historisk milepæl i produktionen

Pressemeddelelser   •   Okt 15, 2018 14:21 CEST

SF6-fri Xiria-felt nummer 100.000 er produceret. Milepælen understreger, at EU's plan om at forbyde SF6-gas fra koblingsudstyr med mellemspænding er mulig med nutidens teknologi.

Derfor skal du bruge integreret kredsløbsbeskyttelse

Pressemeddelelser   •   Sep 21, 2018 09:10 CEST

Mange brande i elektriske installationer skyldes løse forbindelser eller dårlige samlinger i fx samlemuffer, lampeudtag eller stikkontakter. De løse forbindelser er farlige, fordi de kan forårsage lysbuefejl, som i modsætning til overbelastninger, kortslutninger og afledningsstrøm ikke registreres af traditionelle afbrydere som MCB’er (”miniature”-gruppeafbrydere), RCCB’er (HPFI-relæer) eller RCBO’er (HPFI-relæer med overstrømbeskyttelse).

”Konsekvenserne af en lysbuefejl kan være alvorlige for mennesker og bygninger, især i tætbefolkede beboelsesejendomme og steder, hvor børn, ældre eller handicappede kan komme i fare,” siger Martin Heimann, der er Inside sales manager hos Power Management-virksomheden Eaton og ekspert i el-sikkerhed.

Registrering af lysbuefejl
Modsat kortslutninger og jordfejl er lysbuefejl vanskelige at registrere, fordi de ikke genererer umiddelbare stigninger i strømmen.

”Størstedelen af alle lysbuefejl er serielle, mens de resterende 10 procent opstår mellem fase og nul eller mellem fase og jord. En seriel lysbuefejl er ikke nødvendigvis en direkte trussel i sig selv, men den kan starte en brand, hvis den forekommer i nærheden af brandbart materiale,” siger Martin Heimann.

Og det er her, de traditionelle afbrydere kommer til kort. MCB’er – også kendt som gruppeafbrydere – reagerer kun på en markant stigning i strømforbruget, så de kan ikke registrere serielle eller parallelle lysbuefejl.

Omvendt fungerer RCCB'er/HFI’er/HPFI’er ved at registrere den ubalance, der opstår mellem fase og nul, hvis en partiel fejlstrøm går i jord. HFI’en/HPFI’en kan derfor trigge ved en fejlstrøm mellem fase og jord, men netop fordi mindre end 10 procent af lysbuefejl opstår mellem fase og jord, er det langt fra en effektiv beskyttelse mod lysbuefejl.

Gnistdetektor opfanger højfrekvenssignal
”De løse forbindelser kan ikke undgås, og det har tidligere været et stort problem,” forklarer Martin Heimann. ”Men heldigvis har vi i dag teknologi, der kan registrere dem og advare, hvis der er risiko for brand. Gnistdetektoren, der også går under navnet Arc Fault Detection Device eller AFDD, overvåger elinstallationen og kan ved hjælp af høje frekvenser finde løse forbindelser og afbryde installationen lynhurtigt, inden der opstår brand.”

I forbindelse med lysbuefejl overlejres et højfrekvenssignal på strømlederen, og det er det signal, AFDD-enheden kan registrere og derefter reagere på. Det gør den ved at udkoble den fejlramte kreds for at minimere eller helt forhindre skader.

Strategier for strømbeskyttelse
Mens personsikkerhed og beskyttelse af udstyr og bygninger er det vigtigste hensyn i en elinstallation, er pålideligheden af elforsyningen også en afgørende faktor. Derfor er AFDD’er af god kvalitet med til at sikre et højt beskyttelsesniveau med et minimum af utilsigtede udkoblinger.

”Gode AFDD’er generes ikke af crosstalk fra andre kredsløb eller høje frekvenser fra tilsluttet elektronik. Kvalitets-AFDD’er kan nemlig adskille almindelig elektrisk støj fra de højfrekvente signaler, der hænger sammen med lysbuefejl,” forklarer Martin Heimann.

Der er store nationale forskelle på, hvor meget lovgivning der er på området. I nogle lande, fx Tyskland, har man implementeret national lovgivning, der pålægger brugen af AFDD’er under visse betingelser, hvilket gør dem delvist obligatoriske. Herhjemme henvises der til en risikovurdering, og installation af komponenter til registrering af lysbuefejl anbefales, men det er ikke lovligt påkrævet at have en gnistdetektor installeret.

”Entreprenører burde installere beskyttelsesforanstaltninger, der inkluderer gruppeafbryder, HPFI og AFDD. Sammen beskytter de tre systemer mod overbelastninger, kortslutninger, fejlstrømme og lysbuefejl i lavspændingskredsløbene,” siger Martin Heimann.

Tre-i-en-beskyttelse
Et endnu bedre alternativ til de tre separate enheder er den integrerede tre-i-en-enhed AFDD+. Den kombinerede enhed giver en hurtig og præcis detektering af signaler og fejlsignaler, hvilket er essentielt for at minimere utilsigtet udkobling, samtidig med at detekteringen er yderst følsom.

”AFDD+ er udviklet til præcist at skelne mellem reelle risici og andre højfrekvente signaler, der jævnligt og ukritisk opstår i moderne elektroniske apparater,” forklarer Martin Heimann.”Derudover sikrer enhedens evne til at skelne mellem fejlsignaler og crosstalk, at AFDD+ kun udkobles, når et relevant signal registreres i det kredsløb, den skal beskytte.”

AFDD+ udfører løbende selvtest, og en LED-indikator på komponentens front angiver, om kredsløbet fungerer, samt årsagen til en eventuel udkoblingsfejl. LED’en kan også signalere, om årsagen til en udkobling har været en seriel eller parallel lysbue – eller endda, om det har skyldtes en slukket seriel lysbue. Det gør det nemt at diagnosticere og identificere årsagen til en given fejl.

Fakta: IEC 60364, del 4-42
Den internationale standard IEC 60364 (del 4-42) anbefaler installation af komponenter til registrering af lysbuefejl (AFDD'er eller Arc Fault Detection Devices) særligt på steder, hvor mennesker overnatter. Det omfatter typisk installationer i hjem, lejligheder, plejehjem, hoteller og institutioner. Det er op til de enkelte lande at gøre disse krav obligatoriske og håndhæve dem via nationale og lokale bestemmelser.

Installatører skal altid anvende beskyttelse på det aktuelle, relevante tekniske niveau og følge de nationale standarder baseret på IEC 60364 eller HD 60364 for at sikre overensstemmelse med lokal lovgivning og for at sikre, at installationen er sikret mod risici for elektrisk antændte brande på korrekt vis.

Vidste du, at …?

Sådan har beskyttelsesanordninger udviklet sig gennem tiderne

Allerede kort efter elektriciteten vandt indpas i industrien og private hjem, stod det klart, at den nye teknologi ikke var helt ufarlig. Datidens teknikere og opfindere så et behov for at registrere fejlstrømme og frakoble forsyningen ved fejl, og det førte til opfindelsen af de første sikringer og afbrydere. Løbende blev sikkerhedsanordningerne mere sofistikerede, ikke mindst for at sikre beskyttelse mod berøringsspænding for at mindske risikoen for hjertestop og dødsfald, når mennesker utilsigtet kom i berøring med de elektriske installationer.

I 1950’erne skete der et væsentligt gennembrud med opfindelsen af fejlstrømsregistrering. Østrigeren Gottfried Biegelmeier opfandt i 1957 det, som kaldtes ”tidsforskudt udkobling”, men som i praksis er nulgennemgangsdetektering af fejlstrømme til jord. Sammen med det permanentmagnetiske relæ, der kan registrere selv nogle få milliamperes fejlstrøm, var hans opfindelse nøglen til at gøre RCCB’en – eller HFI’en – populær og til den vigtigste beskyttelsesanordning mod elektriske stød.

I 1960’erne fandt de mere radikale forbedringer af gruppeafbryderne (MCB’er) sted, og de blev efterfulgt af lanceringen af RCBO-enhederne/HPFI-relæerne i 1980’erne. Det var dog først i begyndelsen af det 21. århundrede, at den digitale teknologi vandt indpas. Det skete med lanceringen af HFI-relæer med yderligere digitale funktioner, de såkaldte digitale RCCB’er.

Det nyeste skud på stammen er den integrerede 3-i-1-beskyttelse, AFDD+, som kombinerer RCCB, MCB og AFDD – altså gruppeafbryder, HFI og lysbuedetektering i én og samme komponent.

Eatons elektrotekniske gren af koncernen er globalt førende med ekspertise inden for effektfordeling og strømkredsbeskyttelse, strømbeskyttelse-backup, kontrol og automatisering, belysning og sikkerhed, løsninger til infrastruktur og kabling, løsninger til barske og farlige miljøer samt projekt-support. Eaton er gennem sine globale løsninger i stand til at møde nutidens vigtigste udfordringer inden for styring af elektrisk energi.

Eaton er en energisømstyringsvirksomhed med en omsætning på 20,4 mia. dollars i 2017. Eaton tilbyder energieffektive løsninger, der hjælper kunderne med at styre elektrisk, hydraulisk og mekanisk kraft på en mere effektiv, sikker og bæredygtig måde. Eaton arbejder på at øge livskvaliteten og forbedre miljøet gennem brugen af teknologier og –tjenester til styring af energi. Eaton har ca. 96.000 ansatte og sælger produkter til kunder i mere end 175 lande. Få flere oplysninger på www.eaton.dk.

Tavlebyggere og installatører kan integrere beskyttelse mod alle elektriske fejl som kortslutninger, overbelastninger, fejlstrømme og skjulte lysbuefejl og samtidigt overholde de internationale standarder – alt sammen takket være en effektiv alt-i-en-beskyttelse.

Læs mere »

Energilagringssystemet på 3 megawatt i Johan Cruijff ArenA er nu sat i drift

Pressemeddelelser   •   Jun 29, 2018 14:36 CEST

I dag blev det største europæiske energilagringssystem, der bruger både genanvendte og nye batterier fra elbiler, sat i drift. Byrådsmedlem Udo Kock fra Amsterdam stod for den officielle åbningsceremoni.

Eatons konfigurator til trykknapper forenkler udvælgelsen og kombinationen af kontrolpaneler

Pressemeddelelser   •   Jun 28, 2018 08:00 CEST

Eaton gør det muligt at bruge de nyeste driftskoncepter – også hvor der kun er en smule plads til rådighed

Pressemeddelelser   •   Jun 28, 2018 08:00 CEST

Eaton har lanceret nye pladsbesparende kommando- og signaleringsenheder med flad front/bagside; RMQ Flat Front og RMQ Flat Rear. Komponenterne giver maskinbyggere og ingeniører mulighed for at implementere førsteklassesdesign og bygge mere omkostningseffektive og kompakte maskiner. Begge de innovative komponenter med henholdsvis flad for- og bagside kan kombineres med Power Management-virksomhedens dokumenterede RMQ Titan-sortiment, der giver en høj grad af fleksibilitet i maskindesign.

Den sparede plads er en særlig fordel for maskiner med separate betjeningsterminaler som støttearme. Kontakterne og kommandosignalerne udgør en ergonomisk grænseflade, der sikrer den bedst mulige betjening for brugerne, og begge komponenter kan kombineres med nødstopanordninger for at sikre, at maskinerne giver det højeste sikkerhedsniveau.

Ud over at have et attraktivt og moderne udseende er RMQ-enhederne i fladt design nemme at installere. RMQ Flat Front har et sofistikeret monteringskoncept kendt som RMQ-AFX, som tilbyder beskyttelse mod rotation, fleksibel afstand og vandret justering. Enhederne er designede til borehuller på 30 mm, og brugerne kan angive en version med fer- og not-beskyttelse mod rotation (samme egenskab som hos RMQ Titan-serie). I dette tilfælde justeres enheden ved hjælp af de rette kanter på bagmonteringsblokken. Enhederne tilpasses også automatisk til de forskellige pladetykkelser og kabelsko.

Produktporteføljen spænder fra trykknapper og indikatorlamper til nøglebetjente trykknapper, joystick, potentiometer og USB-modeller. Der er også et encoder-design, der kombinerer dreje- og trykbetjening. Alle RMQ Flat Front er tilgængelige med en høj grad af støv- og vandindtrængningsbeskyttelse op til IP69K og med internationalgodkendelse.

De nye RMQ Flat Rear-knapper muliggør en reduceret installationsdybde på mindre end 30 mm. De har også flerfarvede LED'er i rød, grøn og blå, som f.eks. kan anvendes som statusindikatorer for at advare brugeren og hjælpe med processtyring. Anvendelse af LED'er bidrager også til betydelige omkostningsbesparelser ved indkøb, da kunden ikke behøver at have forskellige enheder med individuelle farver på lager.

Eaton har også udvidet sin serie af alt-i-en-enheder, RMQ compact solution, der har kabler, plug-in-stik og hus integreret og installeret som en færdig løsning. Porteføljen indeholder nu en nødstopknap, valgknap og nøglebetjent kontakt med fuldstændig lukket bagside og IP65-indgangsbeskyttelse. Den fejlfrie og enkle installation af RMQ compact solution reducerer samlingstid og tekniske omkostninger.

Du kan læse mere om Eatons RMQ-serie ved at besøge www.eaton.eu/rmqfamily. Få de seneste nyheder ved at følge os på Twitter (@Eaton_EMEA) eller LinkedIn (Eaton EMEA).

Eaton er en Power Management-virksomhed, der i 2017 omsatte for 20,4 milliarder dollars. Eaton tilbyder energieffektive løsninger, der hjælper kunderne med at styre elektrisk, hydraulisk og mekanisk energi på en mere effektiv, sikker og bæredygtig måde. Eaton har ca. 96.000 ansatte og sælger produkter til kunder i mere end 175 lande. Du kan finde flere oplysninger på Eaton.dk

Læs mere »

Bliv klar til EU’s varslede forbud mod SF6 i mellemspændingsudstyr

Pressemeddelelser   •   Maj 28, 2018 12:35 CEST

Hvert år udleder elindustrien flere ton af drivhusgassen SF6 til atmosfæren. Derfor har den tyske delstat Niedersachsen netop forbudt brugen af SF6 i koblingsanlæg til fordelingsnet med mellemspænding, og nu venter et EU-forbud, der vil ramme danske forsyningsselskaber og industrivirksomheder. Fremtiden er SF6-fri, men med Eatons Xiria bliver skiftet lettere.

Rapport: Op til 20 procent af alle brande kan forhindres

Pressemeddelelser   •   Maj 07, 2018 11:17 CEST

Hver eneste dag koster røg, ild og flammer menneskeliv og medfører omfattende skader på bygninger og boliger. Hele 11 europæere dør hver dag som følge af brand, hvilket svarer til mere end 4000 dødsfald om året. Men en rapport fra Power Management-virksomheden Eaton viser, at op til 20 procent af alle brande kan forhindres.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Pia Bøgh-Jensen er overordnet ansvarlig for Eatons aktiviteter i Danmark. Pia har bred erfaring fra forskellige brancher og industrier og er oprindeligt uddannet eksportingeniør.

Jette Grønberg er ansvarlig for markedsføringen af Eatons løsninger og produkter i Danmark. Hun har 15 års erfaring med B-t-B markedsføring og har været hos Eaton siden 2008.

Om Eaton

Powering Business Worldwide

Eaton leverer løsninger og ekspertise, der gør strømforsyning mere effektiv, pålidelig og sikker. Gennem disse globalt anerkendte løsninger er Eaton i stand til at møde nutidens mest afgørende udfordringer inden for styring af elektrisk energi, med stor fokus på energioptimering, bæredygtighed, sikkerhed og kvalitet. Vi har produkter og løsninger til enhver applikation lige fra forsyning over distribution til forbrug i industrien eller i bygninger. Sortimentet består af elektriske komponenter og systemer til strømkvalitet,
– distribution, styring og automatisering.

Eatons mål er at sørge for, at der er adgang til pålidelig, effektiv og sikker strøm, når der er mest brug for det!