Skip to main content

Ansøgning om ny tilladelse til olie-efterforskning i område i Nordsøen

Nyhed   •   Sep 22, 2010 00:00 CEST

Rettighedhaveren i tilladelse 2/05 har søgt Energistyrelsen om tilladelse til at efterforske et område i Nordsøen.

Energistyrelsen har modtaget en ansøgning om tilladelse til at efterforske et område i Nordsøen fra rettighedshaveren i tilladelse 2/05. Området er ikke i forvejen dækket af en tilladelse og er en såkaldt naboblok til tilladelse 2/05 (se kort). Rettighedshaveren i tilladelse 2/05 er Altinex Oil Denmark A/S (Noreco), Elko Energy A/S og Nordsøfonden.

Ansøgningen bekræfter olieselskabernes fortsatte interesse for efterforskning efter olie og gas i den danske del af Nordsøen.

Området ligger i en del af Nordsøen, som de senere år ikke har været i fokus i forbindelse med olie- og gasefterforskning, og tilladelse 2/05 er den eneste tilladelse i området. Der er altså ikke andre tilladelser end tilladelse 2/05, der støder op til det ansøgte areal.

Klima- og energiministeren har besluttet at indlede en såkaldt naboblokprocedure med henblik på at tildele en tilladelse til efterforskning og indvinding af olie og gas for området. Naboblokproceduren giver rettighedshaveren til en tilladelse mulighed for at søge om en naboblok, hvis et prospekt eller et fund strækker sig uden for tilladelsen. Der kan kun søges om områder, der ikke i forvejen er dækket af en tilladelse. Hvis betingelserne for at søge om en naboblok er opfyldt, kan der indledes en naboblokprocedure. Er der andre tilladelser, der støder op til det ansøgte areal, får rettighedshaverne til alle de øvrige tilstødende områder også mulighed for at indsende en ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding af olie og gas i naboblokproceduren.

Med ministerens beslutning om at indlede en naboblokprocedure påbegynder Energistyrelsen behandlingen af ansøgningen. Når ansøgningen er færdigbehandlet, er det ministeren, der udsteder en ny tilladelse.Se dansk koncessionsområde

Mette Søndergaard
Geolog
Center for Forsyning
Tlf.: 3392 7602
mes@ens.dk
 

Lene Dalsgaard
Specialkonsulent
Center for Energiressourcer
Tlf.: 33 92 68 97
ld@ens.dk