Skip to main content

Energistyrelsen indkalder nye projekter om elbiler

Nyhed   •   Jul 06, 2012 00:00 CEST

I fjerde ansøgningsrunde under forsøgsordningen for elbiler er afsat i alt 7 mio. kr. til projekter med nye fabriksbyggede elbiler, analyseprojekter samt beslutningsværktøjer, erfaringsopsamling og formidling om elbiler.

Energistyrelsen indkalder forslag til følgende tre typer af projekter:

  • Elbilprojekter med nye fabriksbyggede elbiler
  • Analyseprojekter vedrørende elbiler og elbilers samspil med elsystemet, herunder nyttiggørelse af indsamlede data fra elbiler under forsøgsordningen
  • Projekter med beslutningsværktøjer, erfaringsopsamling og formidling om elbiler

 Ansøgningsrundens midler på ca. 7 mio. kr. er foreløbig fordelt med ca. 3,5 mio. kr. til projekter med nye fabriksbyggede elbiler, ca. 2 mio. kr. til analyseprojekter og ca. 1,5 mio. kr. til beslutningsværktøjer, erfaringsopsamling og formidling. Den endelige fordeling vil afhænge af de indkomne projektforslag.

Ansøgningsfristen er mandag den 1. oktober 2012 kl. 12.00, og Energistyrelsen forventer at træffe afgørelse om tildeling af tilskud primo november 2012.

Som led i den energipolitiske aftale fra februar 2008 er der afsat i alt 35 mio. kr. til forsøg med anvendelse af elbiler i praksis. Med energiaftalen af 22. marts 2012 er der afsat yderligere i alt 15 mio. kr. til videreførelse af forsøgsordningen i årene 2013-2015.

Forsøgsordningen skal bidrage med nye konkrete og praktiske erfaringer med elbiler, den nødvendige infrastruktur og samspillet med elsystemet. Forsøgsordningen skal også belyse, hvilke barrierer der i praksis er for udbredelse af elbiler, f.eks. i større flåder og kommuner, og i hvilke anvendelser elbiler har særlige fordele og perspektiver.

Indkaldelsen og det øvrige ansøgningsmateriale kan hentes her.

Kontakt: Spørgsmål vedrørende indkaldelsen og ansøgningsmaterialet kan rettes til specialkonsulent Michael Rask, Energistyrelsen tlf. 33 92 75 30, e-mail: mir@ens.dk eller fuldmægtig Claus Lewinsky, Energistyrelsen tlf. 33 92 66 85, e-mail: cl@ens.dk.

 Indkaldelse og ansøgningsmateriale til 4. ansøgningsrunde under forsøgsordningen for elbiler

Michael Rask
Specialkonsulent
Center for Klima og Energiøkonomi
Tlf.: 33 92 75 30
mir@ens.dk

 

Claus Lewinsky
Fuldmægtig
Center for Global Rådgivning og Forhandling
Tlf.: 33 92 66 85
cl@ens.dk