Skip to main content

Energiteknologisektoren omsatte for 96 mia. kr. i 2008

Nyhed   •   Nov 18, 2010 00:00 CET

De nyeste tal for eksporten af energiteknologi og -udstyr viser, at sektorens omsætning steg næsten 4 gange så meget som i industrien som helhed. For første gang er der nu også tal for hvor meget energiteknologi vi importerer til Danmark.

Energistyrelsen, DI Energibranchen og Erhvervs- og Byggestyrelsen offentliggør nye tal, der viser udviklingen i energiteknologisektoren. Tallene er fra 2008 og tager derfor ikke højde for finanskrisens påvirkning af sektoren i 2009 og 2010. Som noget nyt omfatter statistikken for første gang også tal for, hvor meget energiteknologi vi importerer til Danmark.

Stor fremgang i 2008
Energiteknologisektoren i Danmark havde en omsætning på 96 mia. kr. i 2008. Dermed steg omsætningen i sektoren med 23,1 pct. i forhold til 2007. Til sammenligning steg omsætningen i industrien som helhed med 6,2 pct.

41.106 danskere var i 2008 ansat på fuld tid i energiteknologisektoren. Det svarer til, at mere end hver niende ansatte i industrien i 2008 beskæftigede sig med energiteknologi og -udstyr.

Stigningen i værditilvæksten i energiteknologisektoren var større end væksten i antallet af beskæftigede. Det medførte, at produktiviteten, også omtalt som værditilvæksten per beskæftiget, steg med 5,3 pct. fra 2007 til 2008.

Dansk import af energiteknologi
Som noget nyt er det nu blevet muligt at sætte tal, ikke kun på den danske eksport af energiteknologi og -udstyr, men også på størrelsen af den danske import af energiteknologi og -udstyr. I 2009 importerede vi i Danmark energiteknologi for en værdi af 40,9 mia. kr. Til sammenligning eksporterede virksomhederne energiteknologi og -udstyr for en værdi af 58,5 mia. kr. i 2009.  Mere end 2/3 af den importerede energiteknologi kom fra EU-landene, med Tyskland som den største leverandør til det danske marked. Tyskland var samtidigt også den største aftager af dansk energiteknologi.

Energistyrelsen, DI Energibranchen, og Erhvervs- og Byggestyrelsen vil i foråret 2011 offentliggøre nye tal fra 2010 vedrørende dansk eksport af energiteknologi og -udstyr.

Du kan finde den nyeste udgave af energierhvervsanalysen her.

Kontakt:
Lars B. Termansen, DI Energibranchen, telefon 33 77 30 57, lbte@di.dk
Fuldmægtig Stig Nielsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen, telefon 35 46 62 15, shn@ebst.dk
Fuldmægtig Henriette Lindebæk la Cour, Energistyrelsen, telefon 33 95 42 78, hlc@ens.dk

Energierhvervsanalysen 2009 (nov. 2010) og baggrundsdata

Henriette Lindebæk la Cour
Fuldmægtig
Tlf.: 3392 6692
hlc@ens.dk