Skip to main content

EUDP investerer 225 mio. kr. i nye energiteknologiske løsninger

Nyhed   •   Jun 20, 2013 00:00 CEST

Stor interesse for EUDP’s forårsrunde, hvor virksomheder og videninstitutioner i 76 projektforslag har ansøgt om et samlet støttebeløb på 503 mio. kr. 33 nye projekter skal nu udvikle og kommercialisere energiteknologiske produkter og løsninger.

EUDP’s bestyrelse har valgt at støtte 33 nye energiteknologiske projekter med tilsammen 225 mio. kr. i første ansøgningsrunde i 2013. Projekterne skal bidrage til en fremtid uden fossil energi og skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.

”Interessen for EUDP har været flot i denne runde, hvor vi har set et stort antal projektforslag af meget høj kvalitet. Det er glædeligt at se, at så mange virksomheder vil bidrage til, at Danmark kan bevare og udvikle sine styrkepositioner inden for energiteknologi. Vi har prioriteret at støtte en række projekter, som vil finde vejen til salgbare produkter indenfor især bioenergi, energieffektivitet og vind” siger Torkil Bentzen, bestyrelsesformand for EUDP.

Projekterne har et samlet budget på 754 mio. kr., og projektdeltagerne stiller selv med i gennemsnit 60 % af investeringen.

Bioenergi
De største støttebeløb er givet til bioenergi, hvor 6 projekter tilsammen har fået tilsagn om godt 61 mio. kr.

I et af projekterne skal en ny version af Inbicons teknologi for produktion af 2. generation biobrændstof demonstreres. Projektet  indgår i EU-programmet Bioenergy Sustaining the Future (BESTF), der er udbudt af 8 EU-lande. BESTF støtter projektet med en tredjedel af det ansøgte støttebeløb.

De øvrige projekter på området vil udnytte henholdsvis husholdningsaffald, enggræs og kvægdybstrøelse til produktion af bioenergi. Andre projekter udvikler high-tech røggasfilter til biomassekedler og tester katalytisk fjernelse af tjære i biomasseforgassere.

Energieffektivitet
En række projekter inden for energieffektivitet har fået tilsagn om i alt 37 mio. kr. Projekterne omhandler bl.a. løsning til effektivisering af transport, forbedring og optimering af varmepumper, bæredygtig energirenovering af bygninger, udvikling af UV-LED til hærdningsindustrien, LED til tv-bagbelysning og energibesparelse i køleanlæg og frostlagring.

Vind
Projekterne inden for vind skal udvikle en ny type vindmøllenacelle, nye metoder til installering af vindmøllevinger og afhjælpning af skader på vindmøllevinger. Et partnerskab skal desuden udarbejde en strategi for forskning, udvikling og demonstration inden for vind. Projekterne har fået tilsagn om i alt 34 mio. kr.


Tilsagn på
teknologiområder


mio. kr.


antal

Bioenergi

61,6

6

Brint og brændselsceller

25,3

3

Bølgekraft

41,4

2

Energieffektivisering

37,1

11

Solenergi

4,1

1

Smart Grid og energisystemer

16,4

4

Vindkraft

34

4

Øvrige

5,2

1

SUM

225,1

33

 

Projekterne igangsættes i løbet af sommeren, og hovedparten forventes afsluttet i løbet af tre år.

Nye muligheder for støtte i 2013
EUDP har i 2013 ansøgningsfrist den 12. september. Programmet har 375 mio. kr. til rådighed i 2013.

Oversigt over støttede projekter, oplysninger om næste ansøgningsrunde og om informationsmøder kan findes på Energistyrelsens hjemmeside om EUDP-programmet.

Yderligere oplysninger:
Specialkonsulent Aksel Beck, tlf: 33 92 75 94, ab@ens.dk

Beskrivelse af de øvrige støttede projekter:

Brint og brændselsceller
Projekterne inden for brint og brændselsceller har fået tilsagn om 25 mio. kr. Et projekt skal udvikle en højeffektiv strømforsyning til MW-elektrolyseanlæg. Et andet projekt skal fremskynde markedsintroduktionen af små brændselscelleanlæg. Et tredje projekt skal positionere danske interesser inden for området i forbindelse med EU-Kommissionens opstart af støtteprogrammet Horizon2020.

Smart Grid og energisystemer
Smart Energy Networks, et offentligt-privat partnerskab, skal udarbejde en strategi for forskning, udvikling og demonstration af integrerede og intelligente energisystemer. Et andet projekt skal udvikle et software værktøj, der kan støtte optimal driftsplanlægning og styring af grøn energiproduktion. Derudover skal en hybrid-varmepumpe til fjernvarme demonstreres, og en ny type grøn strømgenerator baseret på brændselsceller og lithium skal udvikles.

Sol, Bølge og Øvrige
Et projekt skal udvikle et solcelledrevet køleanlæg. Bølgeenergi i kombination med vindmøller skal demonstreres i fuldskala i et andet projekt, der alene har fået tilsagn om 40 mio. kr. Et partnerskab for bølgekraft skal udvikle roadmaps for udvikling af teknologierne inden for området. Desuden skal infrastruktur til tankning af grøn methanol til brændselscellekøretøjer udvikles og demonstreres.

Energiteknologisk udvikling og demonstration - EUDP-programmet

Aksel Laurids Beck

Specialkonsulent

Center for Erhverv og Energieffektivitet

Tlf.: 33 92 75 94

ab@ens.dk