Skip to main content

Følg med i statens energiforbrug og indsats for at reducere forbruget

Nyhed   •   Feb 22, 2010 00:00 CET

Med lanceringen af hjemmesiden www.energibesparelseristaten.dk og etablering af en ny database, er det nu lettere at følge udviklingen i ministeriernes energiforbrug og få inspiration til energireducerende tiltag.

Regeringen har besluttet, at statens energiforbrug skal reduceres med mindst 10 procent i 2011 i forhold til 2006. Det er op til de enkelte ministerier m.v. at sikre at deres energiforbrug bliver nedbragt med de 10 procent. indenfor nogle fastsatte rammer.

Den nye hjemmeside og database skal medvirke til at  synliggøre indsatsen i staten ved bla. at opsamle forbrugsdata fra institutionerne og offentliggøre resultaterne af energibespareindsatsen på hjemmesiden.

På hjemmesiden www.energibesparelseristaten.dk findes link til de enkelte ministeriers hjemmesider, hvor de beskriver, hvilke tiltag ministeriet har gjort for at nå målet, ligesom hver institution skal offentliggøre deres gældende energimærke. De tiltag ministerierne har gennemført  kan være tiltag at teknisk karakter som efterisolering eller installation af nye energieffektive produkter. Det kan også være projekter der retter sig mod adfærd. Tiltagene kan frit kopieres af alle - også ikke statslige institutioner og virksomheder, der ønsker at få inspiration til at reducere deres energiforbrug.

Når ministeriernes indberetning af energi- og vandforbrug er afsluttet medio 2010, vil også den nye database blive offentliggjort på hjemmesiden.  Databasen viser både ministerierne og institutionernes historiske forbrug og i vidt omfang også deres løbende forbrug.

Arbejdet med hjemmesiden og databasen er foregået i et tæt samarbejde med de store statslige bygningsejere, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen samt Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Og på www.energibesparelseristaten.dk findes deres hjemmesider. De kommende år vil dette samarbejde fortsætte, så et godt fundament for bl.a. erfaringsudveksling omkring energibesparelser i statslige bygninger sikres.

Se hjemmesiden med bla. link til de enkelte ministerier her

Jette Ellegaard Vejen
Specialkonsulent
Center for Erhverv og Energieffektivitet
Tlf.: 33 92 77 97
jev@ens.dk
 

Ulla Vestergaard Rasmussen
Fuldmægtig
Center for Global Rådgivning og Forhandling
Tlf.: 33 92 75 71
uvr@ens.dk