Skip to main content

Før 7. udbudsrunde: Energistyrelsen har sat en strategisk miljøvurdering i gang for rundeområdet

Nyhed   •   Jul 10, 2012 00:00 CEST

Bemærkninger til miljøvurderingen skal sendes til Energistyrelsen senest 25. september 2012.

Som led i forberedelserne til en ny udbudsrunde, som planlægges igangsat i 2013, gennemfører Energistyrelsen en strategisk miljøvurdering (SMV) for rundeområdet. Resultaterne fra denne miljøvurdering vil blive inddraget i arbejdet med vilkårene for 7. udbudsrunde.

Energistyrelsen har udarbejdet et udkast til strategisk miljøvurdering af udbud af områder vest for 6° 15’ Ø med henblik på efterforskning og indvinding af olie og gas og udbud af områder med henblik på injektion af CO2 i eksisterende olie- og gasfelter (EOR). Miljøvurderingen er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK. nr. 936 af 24. september 2009).

Miljøvurderingen fremlægges for offentligheden og de norske, tyske, hollandske og engelske myndigheder fra i dag til den 25. september 2012. Den er tilgængelig på Energistyrelsens hjemmeside, samt på Høringsportalen under www.borger.dk. Miljøvurderingen kan ligeledes rekvireres hos Energistyrelsen. 

Har De bemærkninger til miljøvurderingen, bedes de sendt til Energistyrelsen, ens@ens.dk eller Amaliegade 44, 1256 København K, senest den 25. september 2012.

Kontakt: Oplysninger om miljøvurderingen kan fås ved henvendelse til Katja Scharmann, Energistyrelsen, tlf. 33 92 66 72, e-mail: ksc@ens.dk og Rolf Kallesøe, tlf. 33 92 68 69, e-mail: rk@ens.dk.

Materiale vedr. strategisk miljøvurdering for 7. runde området

Katja Scharmann
Specialkonsulent
Center for Energiressourcer
Tlf.: 33 92 66 72
ksc@ens.dk
 

Rolf Kallesøe
AC-medarbejder
Center for Energiressourcer
Tlf.: 33 92 68 69
rk@ens.dk