Skip to main content

Grænseløs energi på vej til europæiske elforbrugere

Nyhed   •   Nov 10, 2010 00:00 CET

Nu kobles det nordiske elmarked sammen det tyske, hollandske, belgiske, luxembourgske og franske elmarked

Det nordiske elmarked - som Danmark er en del af - kobles nu sammen med det central- og vesteuropæiske marked for elektricitet. Det er resultatet efter et flerårigt forberedelsesarbejde mellem de involverede systemansvarlige virksomheder, hvor danske Energinet.dk har spillet en central rolle. Et udvidet elmarked muliggør en mere effektiv konkurrence til gavn for elforbrugerne.

Et elmarked med større handelsvolumen har stor betydning for et land som Danmark, hvor markedskoncentrationen er høj. Samtidig åbner sammenkoblingen op for, at der kan indpasses mere vindkraft i de europæiske landes elsystemer, da transmissionsforbindelserne mellem landene vil kunne udnyttes endnu bedre.

”Sammenkoblingen af det danske og nordiske elmarked med det tyske, hollandske, belgiske og franske er et stort skridt frem mod et fuldt integreret indre marked for elektricitet i hele EU. Nu skal der arbejdes på at få udvidet samarbejdet med de øvrige medlemsstater også. Danmark er ikke en energipolitisk ø, men en del af det europæiske energimarked, hvor markedskræfterne nu bidrager til en mere effektiv udnyttelse af energien på tværs af landegrænserne. Koblingen af elmarkederne sammen med udbygning af elnettet over landegrænserne betyder at vi i fremtiden mere intelligent og mere økonomisk vil kunne udnytte energien. Det er helt afgørende i et samfund baseret på store mængder vedvarende energi.”, siger klima- og energiminister Lykke Friis.

Danmark har siden midt i 1990’erne deltaget i det nordiske elbørs samarbejde Nord Pool Spot. Her handles el mellem købere og sælgere på samme måde som aktier handles på aktiebørserne. Ud over Danmark deltager Sverige, Norge og Finland i Nord Pool Spot, ligesom Estland for nylig blev en del af Nord Pool-området. Deltagelsen i det nordiske elmarked har for Danmark betydet en mere optimal udnyttelse af produktionsapparatet, lavere produktionsomkostninger og mere konkurrencedygtige købspriser. Derudover har Danmark haft stor gavn af, at det med Nord Pool er nemmere at udnytte samspillet mellem vindkraft og vandkraft i Norden.

Kontakt: Jesper Zølck Felbo, Klima- og Energiministeriet, jebzo@kemin.dk, tlf. 33922869
Torben Schulze, Energistyrelsen, ts@ens.dk, tlf.: 33927593

Energinet.dk's pressemeddelse: Vellykket start på markedskobling mellem Norden og Central- og Vesteurop, Fælles pressemeddelelse fra de 17 parter

Torben Normann Schulze
Chefkonsulent
Center for Forsyning
Tlf.: 33 92 75 93
ts@ens.dk