Skip to main content

Højere energiforbrug de første tre måneder af 2013

Nyhed   •   Jul 08, 2013 00:00 CEST

Det faktiske energiforbrug steg 5,6 procent i 1. kvartal 2013 i forhold til samme kvartal sidste år. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el steg energiforbruget med 2,4 pct.

Det faktiske energiforbrug steg i 1. kvartal 2013 med 5,6 pct. sammenlignet med 1. kvartal 2012. Udviklingen i energiforbruget er påvirket af, at vejret har været betydeligt koldere i 1. kvartal 2013 end i samme kvartal året før, hvortil kommer øget nettoeksport af el kombineret med lavere vindkraftproduktion.

Forbruget af olie faldt 5,5 pct., mens forbruget af naturgas og kul steg med 8,8 pct. og 30,7 pct. Den store stigning i forbruget af kul skal ses på baggrund af et fald i vindkraftproduktionen. Kul er et dominerende brændsel i den indenlandske el-produktion.

Et fald i vindkraftproduktion i 2013 har medvirket til at holde det samlede forbrug af vedvarende energi lavt. Forbruget af vedvarende energi faldt med 1,5 pct. i 1. kvartal 2013 i forhold til samme periode året før.

Nettoeksporten af el var i de første tre måneder af 2013 større end i samme periode i 2012. Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet steg energiforbruget i 1. kvartal 2013 med 2,4 pct.

Produktion af primær energi var 11,9 pct. lavere i 1. kvartal 2013 end i 1. kvartal 2012. Produktionen af råolie og naturgas faldt henholdsvis 6,4 pct. og 27,3 pct.


 

Kilde: Månedlig energistatistik

Ali A. Zarnaghi

Fuldmægtig

Center for Klima og Energiøkonomi

Tlf.: 33 92 68 40

aaz@ens.dk