Skip to main content

Nordisk Energiforskning lancerer nyt program for bæredygtige energisystemer

Nyhed   •   Okt 25, 2010 00:00 CEST

Programmet kan støtte udviklingen af energiløsninger, der integrerer vedvarende energi og klimavenlig transport samt net og markeder. Programmet har 100 millioner norske kroner til rådighed og første ansøgningsfrist er den 16. december 2010.

Projekterne skal have et nordisk perspektiv og deltagere fra mindst tre nordiske lande. Forskningsinsitutioner kan søge til rene forskningsprojekter, mens virksomheder og forskningsinstitutioner sammen kan søge til industri-projekter.

Der afholdes informationsmøde i Stockholm den 8. November.

Programmet annonceres på Nordisk Energiforsknings 25 års jubilæumskonference den 25. og 26. oktober.

Se pressemeddelelse om programmet

Yderligere oplysninger website: www.nordicenergy.net/ses2050

Se program for jubilæumskonferencen.

Morten Nordahl Møller
Kontorchef
Center for Global Rådgivning og Forhandling
Tlf.: 4533927601
mnm@ens.dk