Skip to main content

Ny fælles publikation om fjernvarme i Danmark og Kina

Nyhed   •   Jun 25, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen har offentliggjort ny fælles publikation om fjernvarme sammen med fjernvarmeindustriens organisation DBDH på dansk-kinesisk fjernvarmeseminar i Beijing den 24. juni 2013.

Energistyrelsen og Danish Board of District Heating (DBDH) har udarbejdet en fælles publikation om fjernvarme i Danmark og Kina, som er offentliggjort i forbindelse med klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard’s besøg til Kina den 23.–26. juni 2013. Publikationen er præsenteret ved ministerens officielle åbning af det dansk-kinesiske fjernvarmeseminar med deltagelse af beslutningstagere, teknologileverandører og embedsmænd.

Baggrunden for udgivelsen er dels at fortælle historien om dansk og kinesisk fjernvarme dels at bidrage med konkrete forslag til, hvordan Danmark og Kina i fællesskab kan videreudvikle og effektivisere fjernvarmeområdet.

I Danmark er det særligt fjernvarmens rolle i den danske energiinfrastruktur, betydningen af central regulering og samarbejdet med den private sektor, der er interessant. Især det unikke samarbejde med den private sektor på fjernvarmeområdet fremhæves, da det har skabt grobund for udviklingen af nye teknologier, der har understøttet de politisk vedtagne mål for udbygningen af fjernvarmen frem til i dag. Det er disse teknologier, der i dag gør Danmark til et af de førende lande på fjernvarmeområdet.

Publikationen beskriver endvidere fjernvarmeudbygningen i Kina og især den kraftige udvikling på området. I perioden fra 1990 til 2004 blev de tættest befolkede områder med en befolkning på mellem 250 og 300 mio. mennesker tilsluttet til fjernvarmenettet. Med dette udgangspunkt beskrives de politiske målsætninger, samt de politiske og institutionelle udfordringer for fjernvarmeudbygningen i Kina i de kommende år.

Afslutningsvis giver publikationen et bud på, hvordan Danmark og Kina sammen kan løse de fælles udfordringer på fjernvarmeområdet og bygge videre på det allerede tætte og udbytterige samarbejde, der eksisterer de to lande imellem.

Kontakt:

Specialkonsulent  Ole Odgaard, Energistyrelsen, tlf. 3392 6859, e-mail: oo@ens.dk

Vedvarende energisamarbejde med Kina

District Heating - Danish and Chinese Experiences (pdf),

Faktaark: Scenarier - Danske erfaringer understøtter Kinas udbygning med vedvarende energi (pdf)

Ole Odgaard

Specialkonsulent

Center for Forsyning

Tlf.: 33 92 68 59

oo@ens.dk