Skip to main content

Nye regler om energimærkning af bygninger

Nyhed   •   Feb 11, 2013 00:00 CET

Fra 1. januar 2013 er annoncører forpligtede til at synliggøre energimærket, når de sælger, udlejer eller overdrager en lejlighed eller bygning via kommercielle medier.

Annonceringspligten udvides
Annonceringspligten af energimærket gælder fra 1. januar alle lejligheder og bygninger. Det betyder, at energimærket altid skal synliggøres ved annoncering i kommercielle medier til salg, udleje eller overdragelse
Den udvidede annonceringspligt medfører ikke en udvidelse af selve energimærkningspligten, men en fremrykning af tidspunktet for en energimærkning.

Opslag af energimærkning i større bygninger
Fra 1. januar 2013 er der krav om opsætning af en udført og fortsat gyldig energimærkning i bygninger, hvor et samlet etageareal på over 600 m2 ofte besøges af offentligheden. Bygninger, som offentligheden ofte besøger, er bl.a. butikscentre, supermarkeder, restauranter, teatre, banker og hoteller. Kravet udvider ikke pligten til energimærkning af disse bygninger. Det er derfor kun, hvor energimærkningen allerede foreligger, at den skal opsættes på et sted, der er synligt for offentligheden.

Påbud og/eller bødestraf
Fra 1. januar 2013 kan Energistyrelsen give påbud til bygningsejere, ejer- og boligforeninger eller andre parter, der overtræder energimærknings og/eller annonceringspligten. Er der for eksempel tale om, at kravet om energimærkning i en bygning ikke er overholdt, kan Energistyrelsen give bygningsejeren et påbud om at få udarbejdet energimærkningen.

Der er ligeledes indført bødestraf for overtrædelse af energimærknings- og annonceringspligten. Det gælder for eksempel bødestraf til bygningsejere eller sælgere, der undlader at efterkomme forpligtelser til at udarbejde og udlevere energimærkninger i forbindelse med salg og overdragelse.

Energistyrelsen vil i løbet af 2013 foretage stikprøver af, om energimærkningspligten overholdes. I den forbindelse vil Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed. 

Om annonceringspligten, Om påbud, Energistyrelsens høring

Regitze Prahl
Chefkonsulent
Center for Erhverv og Energieffektivitet
Tlf.: 3392 6748
rpr@ens.dk
 

Margit Malmsteen
Fuldmægtig
Center for Erhverv og Energieffektivitet
Tlf.: 3395 4323
mam@ens.dk