Skip to main content

Nyt tema om Danmarks forsyningssikkerhed

Nyhed   •   Mar 01, 2010 00:00 CET

Tema sætter fokus på de nye udfordringer i energiforsyningen

26. februar præsenterede klima- og energiminister Lykke Friis regeringens redegørelse om energiforsyningssikkerheden i Danmark. Redegørelsen viser, at produktionen af olie og gas i Nordsøen i 2012 vil være faldet så meget, at Danmarks egen produktion af olie, gas og vedvarende energi ikke længere kan dække vores energiforbrug 100 pct. Vi bliver med andre ord nettoimportører af energi ligesom de øvrige EU-lande.

Læs det nye tema om Danmarks forsyningssikkerhed og de nye udfordringer, som vi står overfor, når Danmarks egenproduktion af fossile brændsler falder og energisystemet i stigende grad skal baseres på fluktuerende mængder af vedvarende energi.

Tema om Danmarks energiforsyningssikkerhed, Regeringens redegørelse om energiforsyningssikkerheden

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk