Skip to main content

EUDP indkalder til ansøgninger til særpulje for bygningsintegrerede solceller

Pressemeddelelse   •   Maj 01, 2014 02:00 CEST

Energiteknologisk Udviklings-og Demonstrationsprogram (EUDP), udbyder 5,5 mio. kr. til en særlig indsats inden for udvikling og demonstration af bygningsintegrerede solceller.

I forlængelse af aftalen mellem regeringen og Enhedslisten er der på Finanslov 2014 afsat 5,5 mio. kr. til en særlig indsats for at fremme bygningsintegrerede solceller.  Indsatsen gennemføres som en særpulje under Energiteknologisk Udviklings-og Demonstrationsprogram (EUDP). Der åbnes nu for ansøgninger om støtte til projekter omhandlende udvikling og/eller demonstration af bygningsintegrerede solceller.

Fokus på både nybyggeri og eksisterende bygninger

Særpuljen for bygningsintegrerede solceller - BIPV-programmet - sigter mod billiggørelse og anvendelighed i to spor:   

  1. Eksisterende bygninger: Kan omhandle løsninger ved f.eks. renovering. Fokus bør her være integrerbarhed, dvs. arkitektonisk gode tilpasninger til eksisterende byggematerialer, herunder reproducerbare, montagenemme standardelementer, men ikke nødvendigvis standardstørrelser.  
     
  2. Nybyggeri og større renoveringer: Kan omhandle større renoveringer i form af præfabrikerede tag-og facadeløsninger. Fokus bør her være multifunktionelle byggekomponenter. I sådanne systemløsninger er skalerbarhed og udskiftelighed, ønskelige.

Der opfordres i særdeleshed til projekter, som udvikler facadeintegrerede løsninger, herunder indbygninger i glas, tyndfilmsløsninger og ydermere solafskærmninger, som er regulerbare og el-producerende.

Mulighed for yderligere støtte

Såfremt ansøgningerne indeholder demonstrationsprojekter, som overstiger særprogrammets økonomiske muligheder, vil projektet evt. kunne fasedeles, så udviklingsaktiviteterne støttes af BIPV særprogrammet og demonstrationsdelen af EUDP’s ordinære tilskudsmidler.

Herudover vil der gælde de generelle kriterier for tilskud til EUDP-ansøgninger, se indkaldelse af ansøgninger til EUDP 2014-l på EUDP’s hjemmeside

På EUDP’s hjemmeside er der lagt information ud om de støttede BIPV projekter fra 2013-runden. De tidligere støttede projekter blev præsenteret ved en workshop 3. april, der omhandlede bygningsintegrerede solceller. Se præsentationerne fra workshoppen

Fristen for modtagelse af BIPV-ansøgninger er d. 16. juni 2014 kl. 15. Ansøgningen sendes ind via Tilskudsportalen

Jens Windeleff
AC-medarbejder
Center for Erhverv og Energieffektivitet
Tlf.: 22 49 44 27
jew@ens.dk
 

Aksel Laurids Beck
Specialkonsulent
Center for Erhverv og Energieffektivitet
Tlf.: 33 92 75 94
ab@ens.dk