Skip to main content

Lavere energiforbrug i første halvår af 2014

Pressemeddelelse   •   Sep 10, 2014 02:00 CEST

Det faktiske energiforbrug faldt med 8,9 pct. i 1. halvår af 2014 i forhold til samme periode året før. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el faldt energiforbruget med 7,7 pct.

Det faktiske energiforbrug faldt i 1. halvår 2014 med 8,9 pct. sammenlignet med 1. halvår 2013. Faldet i energiforbruget er påvirket af udviklingen fra en nettoeksport til en nettoimport af el samt et betydeligt varmere vejr i 1. halvår af 2014. I årets første halvår har der således været 23 pct. færre graddage sammenlignet med samme periode året før. Derudover har der været et lavere konverteringstab på kraftværkerne som et resultat af, at elproduktion fra fossile brændsler er blevet fortrængt af vindkraft.

Faldet i forbruget i første halvår 2014 dækker over, at forbruget af olie, naturgas og kul er reduceret med henholdsvis 3,0 pct., 20,5 pct. og 29,5 pct. sammenlignet med 1. halvår 2013. Samtidig steg forbruget af vedvarende energi i 1. halvår 2014 med 3,6 pct. Dette skyldes især en stigning i forbruget af biomasse på centrale værker og en større vindkraftproduktion.

Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, er energiforbruget i 1. halvår 2014 faldet med 7,7 pct.

Produktion af primær energi var 8,0 pct. lavere i 1. halvår 2014 end i 1. halvår 2013. Produktionen af råolie og naturgas faldt henholdsvis 16,0 og 0,6 pct.

Tabel 1: Energiproduktion og energiforbrug i 1.- 2. kvartal i 2013 og 2014 [TJ]

 

Primær energiproduktion

Energiforbrug

Faktisk

Korrigeret for nettoimport af el

1. - 2. kvartal 2014

335.000

369.691

374.033

1. - 2. kvartal 2013

363.934

405.955

405.044

1. kvartal 2014

178.506

197.706

193.125

1. kvartal 2013

189.036

219.203

214.376

2. kvartal 2014

156.495

171.985

180.909

2. kvartal 2013

174.898

186.752

190.667

 

Fig. 1: Faktiske energiforbrug i Danmark [PJ]


Fig. 2: Vindkraftens andel af indenlandsk elforsyning

Kilde: Månedlig energistatistik

Ali A. Zarnaghi
Fuldmægtig
Center for Klima og Energiøkonomi
Tlf.: 33 92 68 40
aaz@ens.dk