Skip to main content

Tags

Dansk erhvervsliv - Regnskabsanalysen 2017 - detail
Dansk erhvervsliv - Regnskabsanalysen 2017 - byggeri
Dansk erhvervsliv - Regnskabsanalysen 2017 - samlet

Lokalanalyse 2016 - tabelrapport

Dokumenter   •   2017-02-01 08:00 CET

Radius har på vegne af Eniro gennemført en befolkningsundersøgelse af danskernes holdning til at købe lokalt. Data er indsamlet på Epinion’s Danmarkspanel. Der er i alt gennemført 1.972 webinterviews med danskere i alderen 18-75 år i perioden 1. november - 7. november 2016. Undersøgelsen er udsendt repræsentativt i forhold til køn, alder, region og uddannelse.

SMV-analysen 2016 - om små og mellemstore virksomheders brug af markedsføring - Danmark

Tabelrapporten præsenterer resultaterne af en undersøgelse om virksomheders markedsføring og annoncering, der i april-maj 2016 er gennemført af Radius Kommunikation på vegne af Eniro. Data er indsamlet i samarbejde med Userneeds, hvor i alt 800 danske virksomhedsledere har deltaget. Data er brudt ned efter landsdel, virksomhedsstørrelse og virksomhedstype (B2B vs. B2C).

SMV-analysen 2016 - om små og mellemstore virksomheders brug af markedsføring - Danmark vs. Sverige

Tabelrapporten præsenterer resultaterne af en undersøgelse om virksomheders markedsføring og annoncering, der i april-maj 2016 er gennemført af Radius Kommunikation på vegne af Eniro. Data er indsamlet i samarbejde med Userneeds, hvor i alt 1.500 virksomhedsledere fra Danmark og Sverige har deltaget.

Dansk erhvervsliv - Regnskabsanalyse 2016 - byggesektoren - marts
Undersøgelse af danskernes produktsøgning, 2015

Rapporten præsenterer resultaterne af en undersøgelse, der er gennemført via Epinions befolkningspanel i sept.-okt. 2015. Undersøgelsen belyser danskernes holdninger og adfærd omkring produktsøgning og købsbeslutninger, med yderligere analyse af e-handel med dagligvarer og medicin. I det omfang, det er muligt og relevant, inddrages resultater fra lignende undersøgelser fra 2012-2014.

Dansk erhvervsliv - Regnskabsanalyse 2015 - produktionsindustrien
Dansk erhvervsliv - Regnskabsanalyse 2015 - detailsektoren - update september
Dansk erhvervsliv - Regnskabsanalysen 2015 - byggesektoren - update september
Dansk erhvervsliv - Regnskabsanalysen 2015 - total - update september
Dansk erhvervsliv - Regnskabsanalysen 2015 - transportsektoren
SMV-analysen 2015 - analyse af små og mellemstore virksomheders brug af markedsføring

Tabelrapporten præsenterer resultaterne af en undersøgelse om virksomheders markedsføring og annoncering, der i maj 2015 er gennemført af Radius Kommunikation på vegne af Eniro Danmark. Data er indsamlet i samarbejde med Userneeds, hvor i alt 831 virksomhedsledere har deltaget. Data er brudt ned efter landsdel, virksomhedsstørrelse og virksomhedstype (B2B vs. B2C).

Regnskabsanalysen 2015 - faktaark for detailsektoren
Dansk erhvervsliv - Regnskabsanalysen 2015 - detailsektoren
Regnskabsanalysen 2015 - faktaark for byggesektoren
Dansk erhvervsliv - Regnskabsanalysen 2015 - byggesektoren
Regnskabsanalysen 2015 - faktaark total

Regnskabsanalysen 2015 - faktaark total

Dokumenter   •   2015-07-08 09:10 CEST

Dansk erhvervsliv - Regnskabsanalysen 2015 - total