Skip to main content

Tags

Lokalanalyse 2016 - tabelrapport

Dokumenter   •   2017-02-01 08:00 CET

Radius har på vegne af Eniro gennemført en befolkningsundersøgelse af danskernes holdning til at købe lokalt. Data er indsamlet på Epinion’s Danmarkspanel. Der er i alt gennemført 1.972 webinterviews med danskere i alderen 18-75 år i perioden 1. november - 7. november 2016. Undersøgelsen er udsendt repræsentativt i forhold til køn, alder, region og uddannelse.

SMV-analysen 2016 - om små og mellemstore virksomheders brug af markedsføring - Danmark

Tabelrapporten præsenterer resultaterne af en undersøgelse om virksomheders markedsføring og annoncering, der i april-maj 2016 er gennemført af Radius Kommunikation på vegne af Eniro. Data er indsamlet i samarbejde med Userneeds, hvor i alt 800 danske virksomhedsledere har deltaget. Data er brudt ned efter landsdel, virksomhedsstørrelse og virksomhedstype (B2B vs. B2C).

SMV-analysen 2016 - om små og mellemstore virksomheders brug af markedsføring - Danmark vs. Sverige

Tabelrapporten præsenterer resultaterne af en undersøgelse om virksomheders markedsføring og annoncering, der i april-maj 2016 er gennemført af Radius Kommunikation på vegne af Eniro. Data er indsamlet i samarbejde med Userneeds, hvor i alt 1.500 virksomhedsledere fra Danmark og Sverige har deltaget.

Dansk erhvervsliv - Regnskabsanalyse 2016 - byggesektoren - marts
Undersøgelse af danskernes produktsøgning, 2015

Rapporten præsenterer resultaterne af en undersøgelse, der er gennemført via Epinions befolkningspanel i sept.-okt. 2015. Undersøgelsen belyser danskernes holdninger og adfærd omkring produktsøgning og købsbeslutninger, med yderligere analyse af e-handel med dagligvarer og medicin. I det omfang, det er muligt og relevant, inddrages resultater fra lignende undersøgelser fra 2012-2014.

Dansk erhvervsliv - Regnskabsanalyse 2015 - produktionsindustrien
Dansk erhvervsliv - Regnskabsanalyse 2015 - detailsektoren - update september
Dansk erhvervsliv - Regnskabsanalysen 2015 - byggesektoren - update september
Dansk erhvervsliv - Regnskabsanalysen 2015 - total - update september
Dansk erhvervsliv - Regnskabsanalysen 2015 - transportsektoren
SMV-analysen 2015 - analyse af små og mellemstore virksomheders brug af markedsføring

Tabelrapporten præsenterer resultaterne af en undersøgelse om virksomheders markedsføring og annoncering, der i maj 2015 er gennemført af Radius Kommunikation på vegne af Eniro Danmark. Data er indsamlet i samarbejde med Userneeds, hvor i alt 831 virksomhedsledere har deltaget. Data er brudt ned efter landsdel, virksomhedsstørrelse og virksomhedstype (B2B vs. B2C).

Regnskabsanalysen 2015 - faktaark for detailsektoren
Dansk erhvervsliv - Regnskabsanalysen 2015 - detailsektoren
Regnskabsanalysen 2015 - faktaark for byggesektoren
Dansk erhvervsliv - Regnskabsanalysen 2015 - byggesektoren
Regnskabsanalysen 2015 - faktaark total

Regnskabsanalysen 2015 - faktaark total

Dokumenter   •   2015-07-08 09:10 CEST

Dansk erhvervsliv - Regnskabsanalysen 2015 - total
Undersøgelse af danskernes produktsøgning, 2014

Rapporten præsenterer resultaterne af en undersøgelse, der er gennemført via Epinions befolkningspanel i sept.-okt. 2014. Undersøgelsen belyser danskernes holdninger og adfærd omkring produktsøgning og købsbeslutninger, med yderligere analyse af e-handel med dagligvarer og medicin. Resultaterne er ydermere brudt ned på køn, alder og region, og rapporten indeholder benchmarks til foregående år.

Analyse af små og mellemstore virksomheders brug af markedsføring

Lederundersøgelse af små og mellemstore virksomheders markedsføring og e-handel, udført via Userneeds' lederpanel i juni-juli 2014. Denne figurrapport viser data fordelt efter virksomhedsstørrelse, inklusive benchmarks mod den tilsvarende undersøgelse fra 2013.

Analyse af små og mellemstore virksomheders brug af markedsføring, rapport pr. landsdel

Lederundersøgelse af små og mellemstore virksomheders markedsføring og e-handel, udført via Userneeds' lederpanel i juni-juli 2014. Denne figurrapport viser data fordelt efter landsdel.