Skip to main content

4.055 regnskaber: Byggevirksomheder fortsætter fremgang

Pressemeddelelse   •   Maj 17, 2016 10:00 CEST

En ny analyse af de første 4.055 2015-regnskaber fra danske byggevirksomheder dokumenterer en fortsat bred fremgang i branchen.

Bag analysen står Spar Nord, der, på baggrund af data fra erhvervsdatabasen Proff.dk, har analyseret udviklingen i de 4.055 regnskaber, som landets byggevirksomheder indtil videre har afleveret til Erhvervsstyrelsen i år, og som alle rummer mindst 5 års historik fra virksomhedens drift.

- Vi har nu 40 procent af de kvalificerede regnskaber i hus og har et godt grundlag for at analysere på sektoren. Med baggrund i tallene kan vi blandt andet konkludere, at de seneste års fremgang i byggebranchen fortsætter. Dog kan de resterende 60 procent af regnskaberne naturligvis gemme på overraskelser, som vil påvirke det endelige resultat for branchen, siger kommunikationschef Kristoffer Apollo fra Eniro Danmark, der står bag Proff.dk.

Knap 72 procent af de analyserede virksomheder leverer sorte tal på bundlinjen i 2015, og det er den højeste andel siden Proff.dk og Spar Nord begyndte monitoreringen i 2010, hvor blot 58 procent af byggevirksomhederne kunne præstere et positivt resultat.

Andelen af de 4.055 virksomheder, der formår at øge indtjeningen, ligger på godt 50 procent, hvilket er et lille, foreløbigt fald sammenlignet med året før, hvor tæt på 56 procent opnåede et forbedret resultat. 59 procent af virksomhederne har haft en fremgang i egenkapitalen, hvilket er på niveau med forrige år.

Endelig fremgang i de private investeringer
Cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm hæfter sig ved, at byggevirksomhederne faktisk har forbedret regnskaberne til trods for, at både boliginvesteringer, de offentlige investeringer og investeringer i erhvervsbyggeri alle var faldende i 2015. Den samlede investeringsaktivitet steg dog med 1,2 procent i 2015 – trukket af en lille fremgang i de konjunkturfølsomme investeringer i maskiner og udstyr - ligesom store igangværende byggerier og håndværkerfradraget har holdt mange håndværkere i gang.

- I de første 5 år efter finanskrisen steg de offentlige investeringer markant og nåede i 2014 det højeste niveau i mange år. I 2015 faldt den offentlige investeringsaktivitet faktisk en smule tilbage. Samtidig fortsatte den svage investeringsaktivitet i den private sektor i 2015 med fald i både boliginvesteringer og mere generelt investeringer i erhvervsejendomme. Ikke store fald, men trods alt fald, forklarer han.

Ifølge de seneste forventninger fra De økonomiske vismænd ser de offentlige investeringer ud til at fortsætte deres fald i 2016. Derfor skal byggesektoren i stigende grad se til den private side i jagten på yderligere vækst. Jens Nyholm henviser i den forbindelse til, at de historisk lave realkreditrenter har gjort det mere økonomisk overkommeligt for såvel private som virksomheder at investere i nye og bedre bolig- og bygningsfaciliteter. For private virksomheder er det ”eneste”, der mangler, en større tro på fremtiden og en nedbringelse af en stor pukkel af ledige ejendomme, mens den fortsat høje aktivitet på boligmarkedet med meget stor sandsynlighed vil medføre stigende aktivitet i det private boligbyggeri. Samtidig har en om end reduceret permanent ordning for håndværkerfradraget flyttet en del opgaver fra gør-det-selv og sort arbejde til de små og mellemstore håndværkere.

Der er dog fortsat mange ledige kvadratmeter erhvervsejendomme, og Jens Nyholm tvivler derfor på, at 2016 bliver året, hvor der for alvor kommer gang i erhvervsbyggeriet:

- En stigning i erhvervsbyggeriet kan komme på sigt, men vi forventer det ikke på den korte bane. Det samme gælder byggeaktiviteten inden for landbrugssektoren, hvor vi stadig afventer en gennemgribende konsolidering af sektoren, siger han.

Dansk Byggeri er optimister
I erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri er cheføkonom Bo Sandberg optimistisk på bygge- og anlægsbranchens vegne:

- Byggeriet blev aktivitetsmæssigt knockoutet af finanskrisen, men sektoren har brugt de mellemliggende år på at trimme virksomhederne og blive mere selektive i relation til, hvilke opgaver man byder på. Og så er man - formentlig overraskende for mange - også blevet mere effektive og digitaliserede. Således nåede produktionen i bygge og anlæg i 2015 tilbage på det niveau, man var på i 2005, men med ca. 21.000 færre beskæftigede.

Bo Sandberg peger på, at der både i 2014 og 2015 har været fremgang at spore i næsten alle byggeriets nøgletal. Både omsætning og beskæftigelse er steget, og der var ca. 11.000 flere beskæftigede i 2015 end i 2013. På den baggrund er det ifølge cheføkonomen heller ikke overraskende, at også regnskabstallene har været i markant bedring specielt i 2014 og 2015, hvor stadig flere byggevirksomheder præsterer overskud.

Også fremtidsudsigterne tegner lyse:

- Pilen peger opad i byggeriet. Der ventes fortsat fremgang i omsætning og beskæftigelse i 2016 og 2017. Flere bolighandler medfører flere renoveringsopgaver, nybyggeriet af boliger er på vej op fra et lavt udgangspunkt, og der er stabil høj aktivitet med offentlige opgaver som fx metro, jernbane og superhospitaler - også selvom Femernforbindelsen er udskudt på ubestemt tid. Kun erhvervsbyggeriet ventes at vedblive at være lavt de næste par år, siger Bo Sandberg, men tilføjer:

- De fortsat mange konkurser i bygge- og anlægsbranchen vidner om, at der ikke er lige høj aktivitet i alle dele af landet, og det er fortsat også især de største virksomheder, der nyder godt af det spirende byggeopsving.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt venligst:
Cheføkonom Jens Nyholm, Spar Nord. Tlf. 9634 4057 eller jny@sparnord.dk
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri. Tlf. 28503819 eller bsa@danskbyggeri.dk
Pressechef Leif Lind Simonsen, Spar Nord. Tlf. 2527 0330 eller lsi@sparnord.dk
Kommunikationschef Kristoffer Apollo, Eniro Danmark (herunder Proff.dk). Tlf. 2790 3102 eller kristoffer.apollo@eniro.com

Om Regnskabsanalysen 2016
På baggrund af data fra Proff.dk analyserer Spar Nord årligt de regnskaber, som danske virksomheder indrapporterer til Erhvervsstyrelsen. Analysen fokuserer på virksomhedernes udvikling i resultat før skat, egenkapital og balance, sådan som virksomhederne selv rapporterer tallene i regnskaberne.

Analysen dækker samtlige hovedselskaber med rapporteringspligt til Erhvervsstyrelsen, som har rapporteret i perioden fra januar til december 2015. Herfra fratrækkes virksomheder med færre end fem års regnskabshistorik samt virksomheder, der er under konkursbegæring.

Datagrundlaget for regnskabsanalysen omfatter samtlige sektorer i dansk erhvervsliv, men analysen har alene fokus på at beskrive og forklare udviklingen i et udvalgt antal sektorer, som eksempelvis byggeri, industri og handel/detail.

Om Spar Nord
Med flere end 385.000 kunder, cirka 1.500 medarbejdere og 71 lokale banker (filialer) over hele landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark. Banken har gennem finanskrisen hvert år leveret trecifrede millionoverskud og landede i 2014 et overskud før skat på 705 millioner kroner.

Spar Nord ejes af cirka 120.000 aktionærer.

For yderligere information se www.sparnord.dk

Om Proff.dk
Proff.dk er et unikt valideringsværktøj med fokus på business-to-business-samhandel. Proff.dk er stedet, hvor du frit tilgængeligt finder flest samlede informationer om dansk erhvervsliv med nøgletal og data omkring virksomheder og ledere – alt sammen gratis.

Proff.dk udgives af Eniro Danmark A/S.

For yderligere information se www.proff.dk

Vedhæftede filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/dk/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.