Skip to main content

Det sunde (arbejds-) liv

Pressemeddelelse   •   Maj 03, 2016 08:15 CEST

ENNOVA| GLOBAL EMPLOYEE AND LEADERSHIP INDEX | APRIL 2016| SUNDHED

Danske medarbejdere er ved godt helbred – ifølge dem selv. Alligevel angiver tre ud af ti medarbejdere, at de har et dårligt arbejdsmiljø. Faktisk bliver nogle om ikke syge så usunde af at gå på arbejde.

Der har længe været fokus på sundhed. Og det er der stadig. Men hvor fokus tidligere var på at være sund for at ’se godt ud’, er der sket en fokusændring, så man nu tilstræber at leve sundt for at have det godt. Både fysisk og mentalt. For har man det, kan man præstere bedre i alle livets facetter.

Derfor er det problematisk, at tre ud af ti medarbejdere arbejder under et dårligt fysisk arbejdsmiljø. Blandt disse medarbejdere siger mere end hver fjerde, at de ikke er ved godt helbred. Og det har konsekvenser for både deres arbejds- og privatliv.

Vor tids rygning
En gruppe, som bør indgå i statistikken over dårligt fysisk arbejdsmiljø, er dem med stillesiddende arbejde. Hvilket svarer til mere end 40% af de danske medarbejdere. Stillesiddende arbejde bliver nemlig betegnet som ’vor tids rygning,’ da det øger risikoen for overvægt, hjertekarsygdomme og for tidlig død.

”Det er formentlig langt fra alle medarbejdere med stillesiddende arbejde, der har angivet, at de har et dårligt fysisk arbejdsmiljø. Det tyder altså på, at det er mere end tre ud af ti danske medarbejdere, som bliver om ikke syge, så usunde af deres fysiske arbejdsmiljø,” forklarer Kirstine Rechendorff, der har stået i spidsen for undersøgelsen.

Så selv om årets Global Employee and Leadership Index viser, at danskerne overordnet set selv føler sig ved godt helbred, så viser andre undersøgelser, at danskerne ikke lever så længe som borgere i de lande, vi normalt sammenligner os med. 

Derfor bør arbejdspladserne have større fokus på sundhed blandt deres medarbejdere. For eksempel kan de lade sig inspirere af DONG Energy, der har haft stor fokus på sundhed på arbejdspladsen. Derfor kommer Hanne Blume, der er Global HR Director, også som Keynote Speaker, når der i forbindelse med udgivelsen af Global Employee and Leadership Index, afholdes konferencer i København og Middelfart.

Om Global Employee and Leadership Index:

  • Global Employee and Leadership Index er gennemført af Ennova siden år 2000 og tager hvert år temperaturen på medarbejderes arbejdsglæde, engagement og oplevelse af ledelse.
  • Undersøgelsen bygger på 38.000 svar indsamlet i 39 lande verden over.
  • Resultaterne præsenteres på konferencer i Danmark, Norge og Sverige.
  • I Danmark afholdes konferencerne i samarbejde med Dansk Industri den 10. og 11. maj i henholdsvis København og Middelfart.