Skip to main content

Business Region Esbjerg – Danmarks tredje vækstcenter

Pressemeddelelse   •   Jan 03, 2017 10:01 CET

John Lesbo, formand for Esbjerg Erhvervsudvikling, er bestyrelsesformand for det nye Business Region Esbjerg som består af Esbjerg, Varde, Tønder og Fanø kommuner.

Fire kommuner i det sydvestlige Danmark har med virkning fra 1. januar 2017 dannet Business Region Esbjerg (BRE), hvis ambition er at skabe landets tredje vækstcenter og udvikle en af Europas mest attraktive feriedestinationer.

BRE dækker de fire kommuner, Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde, med tilsammen over 200.000 indbyggere. Den nydannede business-region skal som en af hovedopgaverne gennemføre erhvervs- og turismerettede vækst- og udviklingsaktiviteter og –projekter.

Det fælleskommunale samarbejde tegnes af en bestyrelse beståede af de fire borgmestre og bestyrelsesformænd for erhvervs- og turismeorganisationerne i medlemskommunerne samt yderligere et medlem fra erhverv eller turisme udpeget af organisationerne i hver kommune. Derudover har bestyrelsen benyttet muligheden for at udpege medlemmer, der repræsenterer Dansk Industri og LO.


Business-region skal drive udviklingen

Som bestyrelsesformand i Business Region Esbjerg er valgt den nuværende formand for Esbjerg Erhvervsudvikling, John Lesbo, og næstformand er borgmester i Varde Kommune Erik Buhl. Begge har store forventninger til samarbejdet og BRE’s gennemslagskraft på alle niveauer.

- Med etableringen af Business Region Esbjerg lever vi op til det overordnede budskab fra KL om, at kommunerne skal være omdrejningspunktet for den virksomhedsrettede indsats, og at business-regioner skal sætte den fælles retning for erhvervspolitikken, herunder beskæftigelse og uddannelse, på tværs af kommuner. Vi ønsker at være blandt Danmarks bedste til at gennemføre indsatser på tværs til gavn for vækst og udvikling i de fire kommuner. Det skal være attraktivt at bosætte sig samt at etablere, drive og udvikle virksomhed i Danmarks tredje vækstcenter, siger John Lesbo.


En stærk stemme fra Sydvestdanmark

BRE består af meget forskellige kommuner, og samarbejdet bygger på gensidig respekt for lokale forskelle og styrker. Opgaver, der bedst varetages i fællesskab, løses i BRE, og lokale forhold besluttes og gennemføres lokalt. Næstformand Erik Buhl betoner, at business-regionen også har en national dagsorden.

- Behovet for at blive hørt at politikerne på Christiansborg er voksende i takt med, at samfundsudviklingen og væksten bevæger sig mod områder, hvor der i forvejen bor flest mennesker. Vi synes, vi har meget at byde på i vores del af Danmark, og det synliggør vi bedst ved at vise rettidig omhu og stå sammen. Vores region er afhængig af at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft til virksomheder og offentlige job, og vi ønsker at fastholde og udvikle vore uddannelsestilbud. Regeringen og Folketinget taler meget om et Danmark i balance, og vi vil med Business Region Esbjerg gerne være behjælpelig i disse bestræbelser, siger Erik Buhl.


BRE-sekretariat er placeret i Esbjerg

Business Region Esbjerg træder i stedet for Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF), der hidtil har varetaget udviklingsprojekter inden for erhverv og turisme på vegne af medlemskommunerne. Der opretholdes en tæt kontakt til det femte medlem af SVUF, Vejen Kommune. BRE’s sekretariat er placeret ved Esbjerg Erhvervsudvikling.

Yderligere informationer:

Formand for Business Region Esbjerg John Lesbo, tlf. 25 29 52 28

Næstformand for Business Region Esbjerg Erik Buhl, tlf. 40 17 44 54

Direktør for Business Region Esbjerg Tom L. Nielsen, tlf. 21 66 24 74

Esbjerg Erhvervsudvikling arbejder for at skabe vækst og udvikling i Esbjerg Kommune og markedsfører hele kommunen som et attraktivt sted at bo, arbejde, uddanne sig, drive virksomhed eller holde ferie. Dette for at styrke Esbjergs position som Danmarks EnergiMetropol og tredje vækstcenter. www.eeu.dk

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar