DAKOFA

Nye EU-regler og målsætninger - hvad bliver fremtidens rammebetingelser for affalds- og ressourcesektoren?

Arrangement

20
MAR
B!NGs konferencelokale Vesterbrogade 149, st. 1620 København
 

Som det nok er de fleste bekendt, har EU længe barslet med en revision af de 6 direktiver, der har indflydelse på affaldsområdet i hele EU. Nu er aftaleteksterne imidlertid offentliggjort, og DAKOFA vil derfor gerne invitere til en konference, hvor bl.a. Miljøstyrelsen gennemgår indholdet og giver et første bud på konsekvenserne for Danmark. Dernæst får deltagerne mulighed for at debattere de mulige konsekvenser.

Som de fleste nok har hørt på vandrørene, indeholder aftalen om det nye affaldsdirektiv bl.a. et genanvendelsesmål på 55 % af husholdningsaffaldet i 2025. I 2030 er målet 60 % og i 2035 65 %. Dernæst er det aftalt, at de fremtidige målsætninger skal måles og vejes i reelt genanvendte tons og altså ikke i indsamlede mængder, som vi kender det i dag. Derudover stilles der krav om separat indsamling af bioaffald i 2023 og krav om separat indsamling af tekstiler i 2025. Endelig er der indført et obligatorisk krav om producentansvar på emballager i 2025 samt et øget fokus på affaldsforebyggelse og en justering af bestemmelserne om bi-produkter og end-of-waste kriterierne.

Konferencen lægger op til en bred drøftelse i sektoren med henblik på, hvad de nye direktivformuleringer og målsætninger får af konsekvenser for Danmark, når disse skal implementeres i bl.a. affaldsbekendtgørelsen og den kommende nationale affaldsplan. Den endelige formelle vedtagelse forventes at finde sted snarest, og herefter træder de nye regler i kraft. Efter ikrafttrædelsen har EU-landene to år til at implementere de nye regler i national ret.

Men hvordan skal vi tolke de nye direktivformuleringer? Hvordan kan kommuner og private entreprenører efterleve de nye krav? Og hvor stor er udfordringen med de nye målsætninger? Spørgsmålene er mange, men vi ved med sikkerhed, at direktivændringerne vil få en lang række konsekvenser for udarbejdelse og implementering af de kommunale affaldsplaner og dermed stor indflydelse på de fremtidige rammer for den danske affalds- og ressourcesektor.

Se hele programmet for konferencen her

Tilmeld dig

Tilmeld dig til arrangement