KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Samskabelse, samproduktion og partnerskaber

Arrangement

25
JAN
Roskilde Universitet, Universitetsvej 1, Bygning 00, 4000 Roskilde
  -
KONFERENCE: Vi ser i disse år et opbrud i den klassiske arbejdsdeling mellem den private, offentlige og civile sektor, hvor partnerskaber, samskabelse og samproduktion skal sætte borgeren langt mere i centrum og få de professionelle til at orienterer sig efter borgernes behov. På denne konference vil vi drøfte de nye velfærdsscenarier og vi vil lade folk fra forskning og praksis mødes og gå i dialog om mulighederne for inklusion og deltagelse.

Tilmeld dig

Tilmeld dig til arrangement