Skip to main content

Vi ændrer renten på Lavrentelån

Nyhed   •   Okt 01, 2018 10:00 CEST

Pr. 1. marts 2018 hæver vi renten på Lavrentelån og -kreditter, Økolån, Opsparingslån og Uddannelseslån med 1 % - point.

Pr. 1. maj 2018 hæver vi renten på Lavrentelån til boligformål og Lånepuljelån ligeledes med 1 % - point.

Alle låntagere modtager individuel besked om betydningen for netop deres lån. De nye priser kan endvidere ses af prislisten her på hjemmesiden.

Baggrunden for ændringerne er, at der i forlængelse af Finanskrisen, fra EU's side, er stillet krav om et større kapitalgrundlag i alle banker og sparekasser. De nye krav træder delvist i kraft allerede fra den 1. januar 2019 og vil gælde fuldt ud om 5 år.

Folkesparekassen har i dag en solid egenkapital i forhold til lovens krav. For at være sikre på, at Folkesparekassen også lever op til de nye krav, har vi besluttet at hæve de nævnte rentesatser.