Skip to main content

Sådan bliver Danmarks plejecentre i 2020

Pressemeddelelse   •   Maj 23, 2014 14:17 CEST

Hvordan skal fremtidens velfærdsydelser formes og tilrettelægges? Hvilke ønsker og behov til tilværelsen har generationen af danskere, der inden for de kommende år skal flytte på et plejecenter? Og hvordan kan samfundet imødekomme deres ønsker og behov?

På det kommende Folkemødet 2014 der afholdes i juni på Bornholm, tager Forenede Care den vigtige debat og kommer med spændende bud på blandt andet, hvordan landets plejecentre kan se ud, indrettes og fungere i dagligdagen.

”Forenede Care er som privat aktør hele tiden på mærkerne og åbne i forhold til at skabe nye og andre tilgange til at drive ældre- og hjemmepleje. Vi er meget engagerede i at forme og virkeliggøre utraditionelle ideer, skabe anderledes tiltag og tage ny teknologi i brug, så vi kan indrette ældreområdet til mest mulig gavn for borgerne, samfundet og økonomien,” forklarer administrerende direktør i Forende Care Thomas Nistrup.

Individualister
Forenede Care har via analyseinstituttet YouGov netop fået udarbejdet en undersøgelse af 50-65-årige borgeres ønsker og forventninger til plejecentre og tilværelsen på et plejecenter. Undersøgelsen er blevet til på baggrund af interviews med 811 danskere i aldersgruppen. 

”Den kommende generation af beboere på plejecentre har forhåbninger til tilværelsen og ønsker til rammerne, som blandt andet udfordrer arkitekturen og indretningen af plejecentrene,” siger Thomas Nistrup og nævner, at resultaterne i undersøgelsen peger på, at borgernes ønsker blandt andet står i opposition til institutionspræg, umyndiggørelse og udskillelse fra samfundet som borger og person, som er frygtbilledet af et plejecenter hos mange danskere.

”Som generation er de kommende beboere på plejecentre nok kendetegnet ved i højere grad at være individualister, set i forhold til tidligere generationer, men det betyder dog ikke, at de ikke har ønsker til mulighederne for at leve socialt,” siger han.

”Hvis borgernes ønsker og håb bliver hørt i dag, er der mulighed for at livskvaliteten kan blive højere på fremtidens plejecentre. Og det vigtige arbejde vil Forenede Care gerne bidrage målrettet til i de kommende år.”

Ældreområdet i 2020
På Forenede Care's stadeplads på Folkemødet vil virksomheden blandt andet give sit bud på, hvordan de fremtidige plejecentres arkitektur og indretning med borgeren i centrum kan se ud. En ernæringsekspert vil komponere mad tilrettet den kommende generation på plejecentrene. Ligesom Forenede Care på stadepladsen vil vise eksempler på mulig ny teknologi og kommunikationsmuligheder på ældreområdet. Og endelig vil resultaterne af YouGov-undersøgelsen blive foldet ud og fungere som afsæt for en inspirerende debat om ældreområdet omkring år 2020. 

”Samfundet står overfor nogle årtier, hvor der vil komme endnu flere ældre medborgere, som får brug for hjælp og plejecenterplads. Det vil kræve investeringer fra samfundet side, som bør foretages hensigtsmæssigt og på et oplyst grundlag - og som samtidig bør målrettes borgernes behov og ønsker. Som privat aktør mærker vi tydeligt et stemningsskift herhjemme i retning mod, at det offentlige og beslutningstagere er mere villige til at åbne op for privat-offentligt samarbejde på særligt de borgernære områder som ældrepleje. Den spirende villighed vil vi gerne kvittere for ved at invitere til en kvalificeret og inspirerende debat om emnerne på det kommende Folkemøde, hvor vi byder alle velkommen til at kigge forbi vores stadeplads,” siger Forenede Care’s administrerende direktør Thomas Nistrup.  


Fakta:

Forenede Care på Folkemøde 2014
Forenede Care deltager alle dagene på Folkemødet 2014 fra 12-15. juni på Bornholm, hvor folkemødedeltagere kan finde virksomheden på Kæmpestranden S28.

Om Forenede Care
Forenede Care leverer omsorg, pleje og sundhedsydelser af høj standard, der henvender sig til såvel kommuner og regioner som virksomheder og den enkelte borger. Virksomheden driver for tiden tre plejecentre i Danmark: Langagergård Plejecenter i Karlslunde ved Greve, Søhusparken Plejecenter i Ebeltoft og Kastanjely Plejecenter ved Holbæk. Derudover varetager Forenede Care plejen af cirka 1.200 kunder fordelt over hele landet under den særlige ”fritvalgsordning”. Forenede Care, der er en del af Forenede Koncernen, har cirka 400 medarbejdere ansat til at varetage driften af plejecentrene og serviceringen af de 1.200 kunder under fritvalgsordningen.  
Du kan læse mere om virksomheden via dette link: 
www.forenede-care.dk


Forenede Care - mere sundhed og omsorg for pengene.
Forenede Care tilbyder mange former for pleje på vegne af private, kommuner og regioner i Danmark udfra værdierne omtanke, venlighed og service. Og vores mission er klar: At tilbyde behandling, pleje og omsorg til alle danskere, fra deres aktive arbejdsliv til deres sidste år. Forenede Care sætter mennesket i centrum og søger at sikre borgerne en hverdag, hvor der lyttes til deres behov, og hvor borgerne har en høj grad af selvstændighed, indflydelse og frihed. 

Vedhæftede filer

PDF-dokument Word-dokument