Russisk fly fotograferer Danmark som aftalt

Nyheder   •   Sep 10, 2015 10:11 CEST

Et russisk fly fotograferer i uge 37 militære installationer og infrastruktur i Danmark. Det sker som led i Open Skies, der er en tillidsskabende foranstaltning mellem Rusland og de øvrige OSCE-lande.

Panser og fregat på flagdag

Nyheder   •   Sep 01, 2015 11:47 CEST

Af Anders Fridberg, Værnsfælles Forsvarskommando

Flagdagen bliver markeret med panserparade i Varde og en fregat i Fredericia. Mange byer vil genlyde af musik, sang og smældende faner den 5. september.

Flagdagen den 5. september bliver fejret i kommuner landet over. Omkring 70 kommune har indbudt lokale veteraner til arrangementer med musik, taler og mange steder også et let traktement.

I flere af landets garnisonsbyer gør de imidlertid noget ekstra ud af flagdagen, der i år falder på en lørdag.

Fredericia har i weekenden omkring flagdagen besøg af fregatten Iver Huitfeldt, der er byens adoptionsskib. Fregatten ankommer med salut fra både skib og by fredag eftermiddag. På selve flagdagen marcherer besætning og Søværnets Tambourkorpset fra Kastelkajen mindegudstjeneste i Skt. Michaelis Kirke, der er kranselægning på Ryes Kaserne og ved Landsoldaten og senere taler ved skibet.

I Varde fejrer garnisonen flagdag med parade på Varde torv og åbent hus på kasernen. Lørdag formiddag marcherer omkring 500 soldater fra Hærens Efterretningscenter og Hærens Sergentskole fra kasernen til Varde Torv, hvor de stiller op til parade. Tidligt på eftermiddagen slår kasernen så dørene op for byens borgere og andre interesserede. Arrangementet begynder med en kranselægning ved mindelunden og fortsætter derefter med en kørende parade af både gamle og nyere militære køretøjer, blandt andet flere gamle panservogne.

-Vi har mindst 15 gamle køretøjer med i paraden. Jeg tror ikke, at vi har haft den type parader siden 1970'erne, så det glæder vi os rigtig meget til, siger seniorsergent Michael Ibsen, der er presseofficer på Hærens Sergentskole.

Efter paraden er der demonstrationer af udstyr og forskellige militære discipliner, udstillinger og mulighed for prøveture i de militære køretøjer.

Også i Holstebro, Vordingborg, Haderslev og Aalborg er der større arrangementer på flagdagen.

Flagdagen bliver markeret med panserparade i Varde og en fregat i Fredericia. Mange byer vil genlyde af musik, sang og smældende faner den 5. september.

Læs mere »

Falske anmeldelser er dyre

Nyheder   •   Sep 01, 2015 11:39 CEST

Af Lars Skjoldan, VFK-presse

Forsvarets Operationscenter oplever flere gange om året falske anmeldelser – senest i fredags. Når det sker koster det ressourcer og penge. Ressourcer, der kan mangle andre steder.

Ulykker til søs kan meget hurtigt komme til at handle om liv eller død. Derfor bliver alle henvendelser til Lyngby Radio og Forsvarets Operationscenter taget seriøst. Men en gang imellem må operatørerne se i øjnene, at de er blevet trukket rundt ved næsen.

- Det koster rigtig mange penge at sætte skibe og helikoptere ind, når vi får falske opkald. Men det er faktisk ikke det værste, siger vagtholdslederen ved Forsvarets operationscenter. Når opkald løber ind, sættes alle tilgængelige ressourcer ind for at hjælpe. Det betyder, at ressourcerne bliver koncentreret i et bestemt område.

- Det kan det betyde, at det tager længere tid for os at reagere på reelle opkald. Og det er ikke sjældent, at vi har mere end en indsats i gang på samme tid. Vi har imellem 400 og 1000 redningsoperationer om året.

Fredag den 28. august klokken 16:05 modtog Forsvarets Operationscenter via Lyngby Radio et opkald fra en person i øresundsområdet. Manden meldte mayday via VHF kanal 16, og det er det man gør, hvis man er i alvorlige problemer til søs. Manden, der talte engelsk med dansk accent, meldte at hans båd tog vand ind, og at han havde problemer. En usikker positionsangivelse og en dårlig lydkvalitet efterlod indtrykket af, at han var presset og i store problemer.

- Vi reagerede som altid med det samme og satte de tilgængelige ressourcer ind for at finde den nødstedte, siger vagtholdslederen.
Fra danske side deltog redningshelikopteren fra Roskilde, patruljefartøjerne Rota og Nymfen, marinehjemmeværnsenhederne Bopa, Hvidsten, Antares, fiskeriinspektionsskibet Havørnen, og en lodsbåd fra Danpilot. Fra svensk side blev det også taget alvorligt. De satte en redningsflyver og fem redningsfartøjer ind til at søge efter den nødstedte på havet.
To timer senere kaldte samme mand op til Radio Lyngby igen.

- Denne gang gav manden udtryk for, at han ville have hjælp med noget helt andet – nemlig et rejsningsproblem. Så kunne vi godt fornemme, at der var noget galt, siger vagtholdslederen.

Lyngby Radio forsøgte at få en position, eller et telefonnummer, fra manden, men han forsatte sin uhøviske tale. Det stod da klart for Lyngby Radio og Forsvarets Operationscenter, at manden ikke var i problemer, og at nødopkaldet var falsk.

- Man må aldrig være bange for at kalde mayday, hvis man føler man er i livsfare til søs. Vi er her for at hjælpe. Men bevidst falske opkald koster samfundet penge, og det kan i yderste konsekvens koste andre mennesker livet, siger vagtholdslederen ved Forsvarets Operationscenter.

Forsvarets Operationscenter oplever flere gange om året falske anmeldelser – senest i fredags. Når det sker koster det ressourcer og penge. Ressourcer, der kan mangle andre steder.

Læs mere »

Skridt nærmere Invictus Games

Nyheder   •   Sep 01, 2015 11:33 CEST

30 skadede veteraner skal repræsentere Danmark ved Invictus Games i Florida i maj 2016. Forsvarets Sundhedstjeneste holder informationsmøder for interesserede veteraner.

Havmiljøøvelse ved Bornholm

Nyheder   •   Sep 01, 2015 11:26 CEST

Af Pernille Kroer, Værnsfælles Forsvarskommando

Sammen med det kommunale beredskab i Bornholms Regionskommune afholder Beredskabsstyrelsen, Politiet og Marinestaben ved Værnsfælles Forsvarskommando havmiljøøvelse den 1. og 2. september 2015.

 Øvelsen starter ved middagstid den 1. september, hvor der sker en simuleret grundstødning ud for Hasle Havn. Herved strømmer en større mængde olie ud fra det ene af skibene. De deltagende enheder til søs skal forsøge at opsamle så meget olie som muligt, inden olien simuleret rammer kysten som følge af strøm og vind.

Desuden vil der falde et antal tromler med kemikalier i vandet ved kollisionen. Disse tromler vil drive i land og skal herfra håndteres af Beredskabsstyrelsen og det kommunale beredskab.

Til søs deltager miljøskibene Gunnar Seidenfaden, transportfartøjet Sleipner, patruljefartøjet Diana og marinehjemmeværnsfartøjet Hjortø. Fra landsiden deltager foruden Forsvarets Operationscenter med Maritime Assistance Service (MAS), Beredskabsstyrelsen Bornholm, Det Bornholmske Hjemmeværn, Bornholms Politi, Naturstyrelsen Bornholm og det kommunale beredskab i Bornholm Regionskommune.

Øvelsen slutter den 2. september klokken 13.00.

Sammen med det kommunale beredskab i Bornholms Regionskommune afholder Beredskabsstyrelsen, Politiet og Marinestaben ved Værnsfælles Forsvarskommando havmiljøøvelse den 1. og 2. september 2015.

Læs mere »

Atter bidrag til Frontex

Nyheder   •   Aug 25, 2015 10:37 CEST

Fra 17. august til 15. september er et dansk CL-604 Challenger-fly og seks mand udsendt til den amerikanske luftbase Sigonella på Sicilien og i Rom i Italien.

Kraftig vind på helodækket

Nyheder   •   Feb 03, 2015 16:47 CET

Der er langt større vindpres på Peter Willemoes helikopterdæk end normalt, når den store EH101 (Merlin) helikopter lander på fregatten. Sidste uges flyvninger gav yderligere gode erfaringer.

Lær at træne til basiskravene

Nyheder   •   Feb 03, 2015 16:46 CET

Skal du også træne for at kunne klare de nye basiskrav? På siden traenmed.forsvaret.dk kan du finde gode øvelser og få lagt et personligt træningsprogram.

Christiansøfarten sejler de næste 5 år

Nyheder   •   Feb 03, 2015 16:27 CET

Skipperen og medindehaver Peter Stange Jensen underskrev i dag aftale med Forsvarsministeriet om fem daglige færgesejladser i fem år.

I skole ved kaj

Nyheder   •   Feb 03, 2015 16:11 CET

Ny kompetenceudvikling: Lærerne flyver ud til besætningerne i Nordatlanten og underviser, mens skibet ligger ved kaj.

Billeder & Videoer 5 billeder, 1 video

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Head of Communication at Defence Command Denmark
  • Defence Command Denmark
  • 45763431

Om Nyheder fra Forsvaret

Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark.

Missionen følger loven om Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. Her er Forsvarets formål formuleret som:
at forebygge konflikter og krig
at hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet og
at fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne.
Forsvarsloven beskriver også Forsvarets opgaver. Forsvaret skal samarbejde med soldater fra NATO-landene og andre allierede om at forebygge konflikter og forhindre, at kriser udvikler sig alvorligt.

Hvis fjendtlige militære styrker krænker dansk område, skal Forsvaret opdage og afvise dem. Forsvaret skal være med til at øge tilliden og fremme stabiliteten i lande uden for NATO gennem forsvarsmæssigt samarbejde.

Med til Forsvarets opgaver hører også at forebygge konflikter, bevare freden, skabe fred og hjælpe nødlidende.

Det er Forsvarets ansvar, at hæren, søværnet og flyvevåbnet råder over udholdende, mobile og fleksible styrker, der kan løse de ovenstående opgaver. Hjemmeværnet bidrager også til opgavernes løsning.

Den øverste ansvarlige for Forsvaret er forsvarsministeren, der bestemmer sammensætningen af hæren, søværnet og flyvevåbnet i overensstemmelse med, hvad folketinget har bestemt i forsvarsforliget. Under sig har forsvarsministeren forsvarschefen, der har kommandoen over hæren, søværnet og flyvevåbnet. Ud over Forsvarskommandoen er der syv andre niveau 1 myndigheder, der er direkte under Forsvarsministeriet.

Adresse

  • Nyheder fra Forsvaret
  • Danneskiold Samsøes Allé 1
  • 1434 København K
  • Denmark