Skip to main content

Advarsel om ikke at pumpe spildevand ud på jordarealer

Pressemeddelelse   •   Dec 27, 2015 05:03 CET

Beredskabs-, Miljø- og Sundhedsmyndighederne opfordrer borgerne til at være meget påpasselige med at pumpe spildevand (kloakspildevand) ud på jordarealer – eksempelvis på parcelgrunde.

Baggrunden herfor er, at det kan øge risikoen for spredning af colibakterier med forurening af drikkevand til følge.

Det anbefales derfor, at  man rekvirerer slamsugere. Derudover anbefales det, at man som skaderamt borger inddrager sit forsikringsselskab ved henvendelse til forsikringsselskabernes vagttelefon.

Der henvises til vejledningen vedrørende indtrængning af vand i bygninger i forbindelse med oversvømmelser og skybrud, som kan kræve indsættelse af infektionshygiejniske  foranstaltninger, der findes på linket: www.ssi.dk

En af Danmarks 12 politikredse

Fyns Politi dækker Fyn, Ærø, Langeland og de øvrige fynske småøer. Hovedstation ligger i Odense. Der er lokalstationer i Svendborg, Nyborg, Assens, Faaborg-Midtfyn (Ringe), Middelfart og Odense. Kredsen betjener omkring 485.000 borgere i ti kommuner.