Skip to main content

Fyns Politi samler beredskabet og får døgnberedskab på Ærø

Pressemeddelelse   •   Maj 12, 2016 13:15 CEST

Skarpere styring af det akutte beredskab og dermed en bedre udnyttelse af resurserne til glæde for borgerne. Det er, hvad Fyns Politi sigter mod med en ny organisering af det akutte beredskab i kredsen. Alle kræfter samles nu i én afdeling, der vil blive ledet fra hovedstationen i Odense. Samtidig indføres nye fleksible politibutikker.

Fyns Politi er nu klar med næste skridt i reorganisering af Fyns Politi. Fra den 3. oktober 2016 bliver resurserne i beredskabet samlet i én afdeling. Alle kredsens patruljer vil derefter køre ud fra hovedpolitistationen i Odense og fra politistationen i Svendborg.

Antallet af politipatruljer og den geografiske fordeling i kredsen vil ikke blive ændret. Der vil være skarpt fokus på, at Fyns Politi patruljerer i hele kredsen døgnet rundt, og dermed hurtigt kan være fremme, når der er behov for hjælp.
-Det er ikke meningen, at patruljerne skal ligge og køre frem og tilbage til Odense eller Svendborg, når de er på hjul. De skal være ude i kredsen, hvor de er synlige for borgerne, og hvor det giver bedst mening i forhold til de aktuelle opgaver, siger politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen fra Fyns Politi.

Nye politibutikker på vej
For at imødekomme ønske om at skabe større og mere robuste enheder lukker de nuværende nærpolitistationer på Langeland, i Kerteminde og Nordfyns kommuner. I stedet vil der i disse kommuner komme såkaldte politibutikker, hvor patruljerne kan arbejde, når behovet er der.

-Vi ved, at antallet af politifolk på Fyn vil falde de kommende år som et resultat af flerårsaftalen. Samtidig er de opgaver, vi skal løse blevet mere komplekse. Vi er med andre ord nødt til at samle kræfterne og kompetencerne for at kunne levere det politiarbejde, der er behov for. Det er baggrunden for, at vi lukker de tre nærpolitistationer, men prioriterer det akutte beredskab og tilstedeværelse efter behov, siger Kit Claudi Grøn-Iversen.

Det er ikke endeligt på plads, hvornår de nye politibutikker vil være klar. Politistationen i Vollsmose bliver ikke berørt.

Døgnberedskab på Ærø
Reorganiseringen af beredskabet betyder, at der kommer døgnberedskab på Ærø, således at der altid vil være en betjent på vagt på øen. Døgnberedskabet afløser den nuværende ordning med landbetjente.
-Vi vægter, at det altid skal være muligt at få fat i en betjent på øen. Derfor laver vi nu døgnberedskab, så der er en betjent på vagt 24/7 – 365 dage om året. Dermed er hjælpen i nærheden, når der er brug for den, siger politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen.

Døgnvagten vil være bemandet med personale, der har tilknytning til Svendborg, og betjente bosiddende på Ærø vil fortsat indgå i ordningen. Derudover vil politistationen på øen blive benyttet af personale i forbindelse med politiindsatser på øen.

Mål med reorganisering
Målet med reorganisering af Fyns Politi er at sikre større og mere robuste enheder, der har de rette kompetencer til at løse de stadigt mere specialiserede opgaver i politiet. Fyns Politi vil løbende melde ud om reorganiseringen, efterhånden som de forskellige områder er på plads – det gælder blandt andet efterforskningen, forebyggelsesområdet, betjeningen af borgerne samt kommunerne i kredsen.

En af Danmarks 12 politikredse

Fyns Politi dækker Fyn, Ærø, Langeland og de øvrige fynske småøer. Hovedstation ligger i Odense. Der er lokalstationer i Svendborg, Nyborg, Assens, Faaborg-Midtfyn (Ringe), Middelfart og Odense. Kredsen betjener omkring 485.000 borgere i ti kommuner.