Skip to main content

Imam tiltalt for racistiske udtalelser

Pressemeddelelse   •   Nov 14, 2016 09:57 CET

Anklagemyndigheden ved Fyns Politi har rejst tiltale mod en imam for overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1, den såkaldte "racismeparagraf", for nogle udtalelser i forbindelse med en tale, han holdt i september 2014 i en moske i Odense.

Ifølge straffelovens § 266 b, stk. 1, er det strafbart offentligt eller med forsæt til udbredelse at fremsætte udtalelser, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering.

Strafferammen er bøde eller fængsel indtil 2 år.

Imamen er tiltalt for i den konkrete tale, der efterfølgende blev lagt på internettet, foran en større forsamling i moskeen, at omtale jøder bl.a. som "børn af aber og svin", og det er bl.a. denne udtalelse, der er baggrunden for, at anklagemyndigheden har valgt at rejse tiltale i sagen.

Der er således ikke tale om den sag, hvor Anklagemyndigheden har standset efterforskningen mod en imam for socialt bedrageri efter TV2-programmet "Moskeerne bag sløret".

Sagen om racistiske udtalelser er sendt til Retten i Odense, hvor den vil blive behandlet som en domsmandssag, og den er berammet til den 20. december 2016. Spørgsmål om sagen kan rettes til anklager Maria Fanø-Fredeløkke, Anklagemyndigheden, Fyns Politi, på tlf. 50763095 eller e-mail MFA005@politi.dk.

En af Danmarks 12 politikredse

Fyns Politi dækker Fyn, Ærø, Langeland og de øvrige fynske småøer. Hovedstation ligger i Odense. Kredsen betjener omkring 485.000 borgere i ti kommuner.