Skip to main content

Polak idømt 9 års fængsel for hjemmerøverier på Fyn, Sydsjælland og Lolland-Falster

Pressemeddelelse   •   Jun 06, 2017 15:24 CEST

Retten i Odense afsagde i dag dom i nævningesagen mod en 21-årige polsk statsborger og idømte ham 9 års fængsel for to hjemmerøverier og et forsøg på hjemmerøveri, samt 16 tricktyverier og forsøg på tricktyverier af særlig grov beskaffenhed.

Forholdene var begået i perioden fra oktober 2014 til oktober 2015 og spredte sig geografisk fra Vestjylland, over Fyn og til Sjælland og Lolland-Falster. Hjemmerøverierne blev begået i Vissenbjerg, Vordingborg og Rødby.

Både hjemmerøverierne og tricktyverierne var karakteriseret ved, at man gik målrettet efter ældre eller handicappede.

Under sagen har anklagemyndigheden nedlagt påstand om fængsel i 13 år. Dette ville kræve, at retten fandt grundlag for at anvende en særlig bestemmelse i straffeloven, der går ud på, at man kan sprænge strafferammen.

Anklager Stephanie Reby udtaler:

”Det er tilfredsstillende, at sagen har kunnet gennemføres til domfældelse, selvom hovedparten af vidnerne ikke har kunnet afhøres i retten, fordi de har været for syge, svagelige eller er afgået ved døden.”

”Derudover er det værd at fremhæve, at anklagemyndigheden via Eurojust under sagen har haft et glimrende samarbejde med den polske anklagemyndighed.”

”Strafudmålingen er ikke overraskende set i lyset af, at retten afviste at bruge den særlige bestemmelse i straffeloven om at sprænge strafferammen på 10 års fængsel.”

Tiltalte udbad sig betænkningstid.

En af Danmarks 12 politikredse

Fyns Politi dækker Fyn, Ærø, Langeland og de øvrige fynske småøer. Hovedstation ligger i Odense. Kredsen betjener omkring 485.000 borgere i ti kommuner.