Skip to main content

Status for oversvømmelser på det fynske område

Pressemeddelelse   •   Jan 04, 2017 22:44 CET

Fyns Politi og de lokale beredskabsmyndigheder kan nu give denne status for situationen i forbindelse med den forhøjede vandstand og de forventede oversvømmelser.

Assens - udlægning af mobildæmning og sandsække i byen er nu afsluttet. En række veje i byen vil blive lukket for trafik klokken 19. Få yderligere informationer på kommunens hjemmeside www.assens.dk og på kommunens Facebook side. Helnæs dæmningen er delvist oversvømmet, hvorfor man må forvente at vejen snart bliver lukket for færdsel.

Faaborg - beredskabsmyndighederne har afsluttet arbejdet med at sikre området bag Færgevej og Banegårdspladsen mod oversvømmelserne - det er det område, der ligger op mod Sundvænget. Havnegade forventes at blive oversvømmet. Borgere ved Havnegade er kontaktet og vejledt om, hvordan man skal forholde sig. På grund af at vandstanden er over kajkanten lukkes havneområdet nu for al færdsel.

Føns Strandvejen forventes at blive oversvømmet. Vandstanden stiger hurtigere end forventet, og det sammenholdt med, at strømretningen skifter, betyder at beredskabets indsats formentlig skal koncentreres nordligere end først antaget. Se kommunens hjemmeside www.middelfart.dk for yderligere information.

Svendborg kommune - Siø dæmningen mellem Langeland og Tåsinge er fortsat åben, men man opfordres til at køre hjem nu, da der er risiko for, at dæmningen kan blive lukket for færdsel senere på aftenen/ natten. Færgen mellem Spodsbjerg og Tårs har på grund af højvandet aflyst afgangene foreløbig indtil kl. 2215. Se selskabets hjemmeside på www.faergen.dk

Lundeborg - her er myndighederne nu færdige med at udlægge sandsække i det udsatte område ved plejecentret.

Nyborg - der bliver pumpet vand fra volden ud over Storebæltsvej, hvorfor vejen er spærret. Der anvises andre ruter på stedet. Vandet er steget, så landevejen ved Holckenhavn Slot snart vil være oversvømmet. Nyborg Kommunes beredskab vil snarest lave afspærring på stedet.

Odense – vandet står nu i en højde på ca. 10 cm på Lodsvej i Stige.

Forsyningsselskaber har enkelte steder afbrudt strømmen i transformatorstationer placeret i lavtliggende områder. Det betyder at et mindre antal husstande er uden strøm. Når vandet er pumpet væk, kræves en rensning af transformatoren inden strømmen kan tilsluttes. Man forventer, at alle vil have strøm igen i løbet af torsdag formiddag.

Fyns Politi har oplevet flere, som enten til fods eller i bil bevæger sig rundt på havnearealer i Rudkøbing, Svendborg, Faaborg og Assens. Vi vil meget kraftigt opfordre til, at man holder sig væk, da høj vandstand gør det svært eller helt umuligt at se, hvor havnekajen ender og havnebassinet begynder.

Vand på vejene og frost har en række steder betydet, at vejene er meget glatte. Fyns Politi opfordrer til forsigtig kørsel.

Busdriften i både i Assens og Faaborg er berørt af de forventede oversvømmelser. Læs mere på www.fynbus.dk og på www.rejseplanen.dk

Når der er nye informationer, vil der blive udsendt en pressemeddelelse.

Erik Halkjær

Pressetalsmand

Mobil: 4138 2226

En af Danmarks 12 politikredse

Fyns Politi dækker Fyn, Ærø, Langeland og de øvrige fynske småøer. Hovedstation ligger i Odense. Kredsen betjener omkring 485.000 borgere i ti kommuner.