Skip to main content

Status kl. 01:00 for oversvømmelser i det fynske område

Pressemeddelelse   •   Jan 05, 2017 01:06 CET

Fyns Politi og de lokale beredskabsmyndigheder kan nu give denne status for situationen i forbindelse med den forhøjede vandstand og oversvømmelser.

Assens - udlægning af mobildæmning og sandsække i byen er nu afsluttet. Der er fortsat vand over havnebassinet, men vandstanden er stagneret. Få yderligere informationer på kommunens hjemmeside www.assens.dk og på kommunens Facebook side. Helnæs dæmningen er delvist oversvømmet og indtil videre lukket for færdsel.

Faaborg – vandstanden er svagt faldende – i Dyreborg faldet med 4-6 cm og ved Havnegade i Faaborg faldet med ca. 10 cm. Havneområdet er fortsat spærret for al færdsel.

Middelfart – Vandet stiger forholdsvis hurtigt, og den vestlige del af Havnegade er oversvømmet. Oversvømmelser af veje omkring Føns vil muligvis påvirke skolebuskørslen torsdag morgen. Flere detaljer følger, hurtigst muligt.

Se i øvrigt kommunens hjemmeside www.middelfart.dk for yderligere information.

Svendborg – Vandstanden er svagt faldet, og er nu under kajkanten de fleste steder. Siø dæmningen mellem Langeland og Tåsinge forventes ikke at blive lukket. Færgen mellem Spodsbjerg og Tårs sejler efter planen igen kl. 05:15, men man opfordres til at tjekke færgeselskabets hjemmeside på www.faergen.dk

Langeland - vandstanden er svagt faldende, men står stadig over kajkanten på havnen i Rudkøbing.

Nyborg - der bliver fortsat pumpet vand fra voldgraven ved Nyborg Vold, og slanger til pumpeudstyret ligger ud over Storebæltsvej, hvorfor vejen er spærret. Der anvises andre ruter på stedet. Vandet er faldende. Dyrehavevej ved Svendborgvej er delvist oversvømmet, men med forsigtig kørsel, kan biler passere.

Odense – ingen nye meldinger.

Forsyningsselskaber har enkelte steder afbrudt strømmen i transformatorstationer placeret i lavtliggende områder. Det betyder at et mindre antal husstande er uden strøm. Når vandet er pumpet væk, kræves en rensning af transformatoren inden strømmen kan tilsluttes. Man forventer, at alle vil have strøm igen i løbet af torsdag formiddag. I alt drejer det sig om ca. 180 husstande, heraf ca. 120 i Assens Kommune.

Vand på vejene og frost har en række steder betydet, at vejene er meget glatte. Fyns Politi opfordrer til forsigtig kørsel.

Busdriften i både i Assens og Faaborg er berørt af de forventede oversvømmelser. Læs mere på www.fynbus.dk og på www.rejseplanen.dk

Når der er nye informationer, vil der blive udsendt en pressemeddelelse.

Erik Halkjær

Pressetalsmand

Mobil: 4138 2226

En af Danmarks 12 politikredse

Fyns Politi dækker Fyn, Ærø, Langeland og de øvrige fynske småøer. Hovedstation ligger i Odense. Kredsen betjener omkring 485.000 borgere i ti kommuner.