Skip to main content

Status kl. 04:15 over situationen i det fynske område

Pressemeddelelse   •   Jan 05, 2017 04:16 CET

Fyns Politi og de lokale beredskabsmyndigheder kan nu give denne status for situationen i forbindelse med den forhøjede vandstand og oversvømmelser i det fynske område.

Assens - Der er fortsat vand over havnebassinet, men vandstanden er nu faldende. Få yderligere informationer på kommunens hjemmeside www.assens.dk og på kommunens Facebook side. Vandet på Helnæs dæmningen har trukket sig tilbage, og vejen kan igen benyttes.

Faaborg – I Faaborg har vandet trukket sig tilbage, og Havnegade er igen åbnet for færdsel.

Middelfart – Vandet er faldet, og ingen gader er oversvømmet. Oversvømmelser af veje omkring Føns vil muligvis påvirke skolebuskørslen torsdag morgen.

Se i øvrigt kommunens hjemmeside www.middelfart.dk for yderligere information.

Svendborg – Vandstanden er svagt faldet, og er nu under kajkanten de fleste steder. Siø dæmningen mellem Langeland og Tåsinge forventes ikke at blive lukket.

Langeland – Vandstanden er faldet, og i Rudkøbing har vandet trukket sig tilbage til havnebassinet. Området er meget glat, hvorfor Langeland Kommune hurtigst muligt vil salte.

Færgen mellem Spodsbjerg og Tårs sejler efter planen igen kl. 05:15, men man opfordres til at tjekke færgeselskabets hjemmeside på www.faergen.dk

Nyborg - der bliver fortsat pumpet vand fra voldgraven ved Nyborg Vold, og slanger til pumpeudstyret ligger ud over Storebæltsvej, hvorfor vejen er spærret. Der anvises andre ruter på stedet. Vandet er faldende. Et lavtliggende område af Lille Svanedam er oversvømmet med op til ca. 40 cm vand over en strækning på ca. 50 meter. Vejen er spærret på begge sider af oversvømmelsen.

Odense – ingen nye meldinger.

De forberedte evakueringssteder i Svendborg, Faaborg, Assens og Rudkøbing er afvarslet, idet der ikke forventes at blive brug for overnatnings-faciliteter.

Forsyningsselskaber har enkelte steder afbrudt strømmen i transformatorstationer placeret i lavtliggende områder. Det betyder at et mindre antal husstande er uden strøm. Når vandet er pumpet væk, kræves en rensning af transformatoren inden strømmen kan tilsluttes. Man forventer, at alle vil have strøm igen i løbet af torsdag formiddag. I alt drejer det sig om ca. 180 husstande, heraf ca. 120 i Assens Kommune.

Vand på vejene og frost har en række steder betydet, at vejene er meget glatte. Fyns Politi opfordrer til forsigtig kørsel. Saltning af udsatte steder bliver iværksat inden morgentrafikken begynder.

Busdriften i både i Assens og Faaborg vil torsdag morgen være berørt af oversvømmelserne. Læs mere på www.fynbus.dk og på www.rejseplanen.dk

Når der er nye informationer, vil en ny pressemeddelelse blive udsendt.

Erik Halkjær

Pressetalsmand

Mobil: 4138 2226

En af Danmarks 12 politikredse

Fyns Politi dækker Fyn, Ærø, Langeland og de øvrige fynske småøer. Hovedstation ligger i Odense. Kredsen betjener omkring 485.000 borgere i ti kommuner.