Skip to main content

Vandet har trukket sig fra Fyn - nu skal skaderne gøres op

Pressemeddelelse   •   Jan 05, 2017 09:11 CET

Den lokale beredskabsstab, der siden onsdag klokken 15 har været nedsat for at håndtere oversvømmelserne i Fyns Politikreds, er nu lukket ned. Vandstanden er hastigt på vej mod normale tilstande, og dermed er risikoen for oversvømmelser overstået. Til trods for oversvømmelserne har der ikke være meldinger om nogen tilskadekomne.

Med dagslysets komme er arbejdet med at få et overblik over skaderne efter oversvømmelserne nu i gang. Først i løbet dagen vil kommuner og beredskabsmyndigheder have et overblik.

De omkring 130 frivillige fra Hjemmeværnet, der har hjulpet med bevogtning, afspærring og færdselsregulering i løbet af aftenen og natten er nu kørt hjem for at tage sig et velfortjent hvil.

Forsyningsselskaberne måtte enkelte steder afbryde strømmen i transformatorstationer i lavtliggende områder. Det ramte primært i Assens Kommune, hvor 120 husstande blev berørt. I alt 180 husstande blev ramt af strømsvigt. Forsyningsselskaberne er i gang med at rense transformatorerne, så borgerne snart vil have strøm igen.

Assens – alle veje er nu genåbnet og arbejdet med at få overblik over skaderne er gået i gang.

Faaborg – alle afspærringer ophævet. Arbejdet med at få overblik over skaderne efter vandets indtrængning er i gang.

Middelfart – der er endnu ikke overblik over de skader, der er sket på Føns og i Varbjerg Strand, hvor flere sommerhus formentlig har været oversvømmet.

Svendborg – Lehnskovvej i Rantzausminde er fortsat oversvømmet. Bilisterne rådes til at vælge andre veje. Det samme gælder Langemarken ved Ballen. Dele af cykelstien, Christiansmindestien, er også oversvømmet. Vandet er på tilbagetog, så det giver ikke anledning til trafikale problemer. På havnen er afspærringerne ved Kulinggade, Frederiksgade og ved Bendixens Fiskehandel ophævet. De steder, hvor der har været lukket for strømmen, er elforsyningen ved et genåbne.

Langeland – arbejdet i gang med at få overblik over eventuelle skader i sommerhusområderne i Hov Plantage og Bagenkop.

Nyborg - pumpearbejdet ved Nyborg Vold er næsten afsluttet. Strandvejen åbner umiddelbart efter - formentlig kl. 10:30.

Der blev ikke behov for at anvende de forberedte evakueringssteder i hverken Svendborg, Faaborg, Assens og Rudkøbing. De blev derfor lukket ned i løbet af natten til torsdag.

Fyns Politi forventer ikke at udsende flere pressemeddelelser i forbindelse med oversvømmelserne. Der henvises til de respektive kommuner og beredskabsmyndighederne.

En af Danmarks 12 politikredse

Fyns Politi dækker Fyn, Ærø, Langeland og de øvrige fynske småøer. Hovedstation ligger i Odense. Kredsen betjener omkring 485.000 borgere i ti kommuner.