Skip to main content

Vollsmosesagen: Klar dom fra Retten i Odense

Pressemeddelelse   •   Jan 05, 2016 10:37 CET

Retten i Odense har i dag den 5. januar 2016 kl. 10.00 afsagt dom i sagen vedrørende angreb mod flere betjente fra Fyns Politi den 9. juni 2015 i Vollsmose. Under episoden blev der kastet med sten, flasker og molotovcocktails.

Anklagemyndigheden havde rejst tiltale mod 9 drenge/mænd fra Odense i alderen 15-18 år. Fem af disse var ikke danske statsborgere, hvorfor der var nedlagt påstand om udvisning.

I sagen var der rejst tiltale for vold mod polititjenestemænd (straffelovens § 119), grov forstyrrelse af den offentlige orden (straffelovens § 134 a) og forvoldelse af nærliggende fare for de involverede polititjenestemænd (straffelovens § 252).

Retten i Odense har fundet alle skyldige i tiltalen. Alle er idømt fængsel i 8 mdr. ubetinget. Endvidere er 4 af de tiltalte udvist betinget af Danmark.

For så vidt angår en af de tiltalte, er den endelige sanktionsfastsættelse udskudt til et senere retsmøde.

Anklager Denise Bern Hansen, der har ført sagen for anklagemyndigheden ved Fyns Politi, udtaler:

"Anklagemyndigheden har med stor tilfredshed modtaget Retten i Odenses dom. Fyns Politi har lagt et meget stort stykke arbejde i at dokumentere de tiltaltes kriminelle handlinger. Da der har været tale om usædvanligt grove overfald på flere polititjenestemænd, skal der selvfølgelig sendes et klart signal til gerningsmændene."

Vedrørende spørgsmålet om udvisning udtaler Denise Bern Hansen:

"De dømte har kastet sten, flasker og brandbomber mod flere polititjenestemænd, der var på stedet i forbindelse med rutinemæssig patruljering i Vollsmose. Dette er på enhver måde grænseoverskridende og udtryk for en helt uacceptabel adfærd. Man kan stille det spørgsmål, om sådan en opførsel ikke bør indebære et rødt kort fra det danske samfund. Når det er sagt, skal det selvfølgelig tages med i betragtning, at de pågældende alle er født eller kommet til landet som helt små med deres familier. Under alle omstændigheder er jeg tilfreds med, at de er idømt betinget udvisning. Retten har dermed givet dem det gule kort, og klart signaleret, at det danske samfund ikke vil tolerere en sådan adfærd."

Yderligere oplysninger:

Anklager Denise Bern Hansen kan træffes på telefon 66 14 64 14 - 66 13 (indtil kl. 12.00).

Endvidere kan senioranklager Jacob Thaarup træffes på telefon 66 14 64 14 – 65 08.

En af Danmarks 12 politikredse

Fyns Politi dækker Fyn, Ærø, Langeland og de øvrige fynske småøer. Hovedstation ligger i Odense. Der er lokalstationer i Svendborg, Nyborg, Assens, Faaborg-Midtfyn (Ringe), Middelfart og Odense. Kredsen betjener omkring 485.000 borgere i ti kommuner.