Media no image

Hurtigt bredbånd kan give dramatisk gevinst til Greater Copenhagen

Pressemeddelelser   •   Mar 20, 2018 15:01 CET

Udrulning af hurtigt bredbånd i hele Greater Copenhagen kan forøge regionens produktivitet svarende til en årlig vækstgevinst på minimum 6 mia. kr. årligt, dokumenterer ny rapport. Med en ny politisk aftale, Greater Copenhagen Gigabit, vil parterne i Greater Copenhagen-samarbejdet styrke regionens digitalisering.

En årlig milliardgevinst i form af forøget produktivitet for minimum 6 mia. kr. venter Greater Copenhagen, hvis virksomheder og borgere i hele regionen sikres adgang til moderne højhastigheds-bredbånd med en kapacitet på mindst 100 megabit i sekundet.

Det fremgår af en ny rapport udarbejdet af WSP for Greater Copenhagen & Skåne Committee. I dag har kun dele af Skåne og Sjælland adgang til højhastighedsnet. Fraværet af tidssvarende digital infrastruktur er en hæmsko for den økonomiske udvikling i regionen, fordi virksomhedernes produktivitet er lavere, end den ville være, hvis de havde adgang til hurtigt bredbånd.

Samtidig vil udrulning af moderne fibernet, så hele regionen er dækket, kunne gøres for forholdsvis små penge i forhold til den mulige gevinst. Ifølge tidligere beregninger for Region Sjælland og Region Hovedstaden kan disse dele af Greater Copenhagen forsynes med hurtigt bredbånd for i alt ca. 3,8 mia. kr.

Resultater taler for sig selv 

”Rapportens resultater taler for sig selv. Investering i højhastigheds-bredbånd er ikke bare nødvendig for den økonomiske udvikling – tidssvarende digital infrastruktur er også en ualmindelig god forretning for samfundet,” siger Heino Knudsen, der er formand for Greater Copenhagen & Skåne Committee og regionsrådsformand i Region Sjælland.

Med så store potentialer for vækst og velstand gennem fortsat digitalisering har samarbejdspartnerne i Greater Copenhagen indgået en politisk aftale - et fælles charter, Greater Copenhagen Gigabit, med det formål at få yderligere fart i regionens digitale udvikling. I charteret forpligter parterne sig til at sætte ind på tre hovedområder:

 • Forbedring af den digitale infrastruktur
 • Bedre rammer for øget digitalisering af erhvervsliv og samfund
 • Styrkelse af medarbejdere og virksomheders digitale kompetencer, så de kan høste gevinsterne af digitaliseringen

”Det digitale charter vil være vores udgangspunkt for en dialog med regionens myndigheder og erhvervsliv om digitalisering. Vi skal sikre, at vi har de bedst tænkelige rammer for både virksomheder og borgere, og Greater Copenhagen har allerede iværksat en række projekter med fokus på offentlige og private virksomheders adgang til at udnytte digitaliseringen,” siger Heino Knudsen.

Han efterlyser en langt mere ambitiøs indsats fra det offentliges side, end den danske regerings netop offentliggjorte Teleforlig lægger op til:

”Vi kan ikke overlade til markedskræfterne at sikre ordentligt bredbånd. Og slet ikke når det kommer til de mere tyndt befolkede dele af regionen. Skal vi løse denne kæmpe udfordring med manglende dækning, kræver det, at det offentlige tager meget mere ansvar, og at det gøres til en offentlig opgave,” siger Heino Knudsen.

For yderligere oplysninger kontakt:

Heino Knudsen via Region Sjællands pressevagt: +45 5787 5052

Læs Greater Gopenhagens digitale charter

Læs WSP-rapporten

Greater Copenhagen & Skåne Committee er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden og samtlige 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbejdet blev etableret i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen-regionen.

Udrulning af hurtigt bredbånd i hele Greater Copenhagen kan forøge regionens produktivitet svarende til en årlig vækstgevinst på minimum 6 mia. kr. årligt, dokumenterer ny rapport. Med en ny politisk aftale, Greater Copenhagen Gigabit, vil parterne i Greater Copenhagen-samarbejdet styrke regionens digitalisering.

Læs mere »
Media no image

Ny infrastruktur skal ændre Greater Copenhagen

Pressemeddelelser   •   Jan 25, 2018 12:45 CET

Infrastruktur er nøglen til udvikling og velstand i Greater Copenhagen. Regionen skal være tæt forbundet indadtil og udadtil, for mobilitet og tilgængelighed er afgørende for økonomisk fremgang, lyder det fra Greater Copenhagens formand, Heino Knudsen, i dag på Nordisk Infrastrukturkonference i Helsingborg.

Jernbaner, veje og broer knytter mennesker og regioner tættere sammen og skaber nye muligheder for samarbejde, erhvervsaktivitet og regional udvikling.

For Greater Copenhagen er en moderne og velfungerende infrastruktur afgørende for regionens økonomiske udvikling og konkurrenceevne, og Nordisk Infrastrukturkonference 2018 i Helsingborg i dag er et helt nødvendigt initiativ for at fastholde og styrke den politiske interesse for investering i ny infrastruktur.

”En fast forbindelse til Tyskland under Femern Bælt vil ændre vores region – den bliver en gamechanger. Det samme vil endnu en fast forbindelse over Øresund mellem Helsingborg og Helsingør blive. Vi skal sørge for, at forbindelserne bliver til virkelighed, for de vil åbne nye døre til vækst og beskæftigelse i Greater Copenhagen, hele Norden og Nordtyskland,” siger Heino Knudsen, ny formand for Region Sjælland og for Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Fremtidens transport
Nordisk Infrastrukturkonference 2018 stiller ikke mindst skarpt på fremtidens mobilitet og transportformer og på infrastrukturens betydning for Norden i fremtiden.

”Vi skal følge med udviklingen og fremtidens udfordringer. Der kan opstå nye krav til transport, kollektiv trafik, infrastruktur og lignende, og der skal vi være foran og forudse de behov før de opstår. Et eksempel er førerløse busser, som netop nu er på tegnebrættet til at blive testet på et sygehus i Region Sjælland,” siger Heino Knudsen.

For yderligere oplysninger kontakt:
Heino Knudsen via Region Sjællands pressevagt: +45 57 87 50 52

Læs Greater Copenhagens trafikcharter

Se programmet for Nordisk Infrastrukturkonference 2018

Greater Copenhagen & Skåne Committee er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden og samtlige 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbejdet blev etableret i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen-regionen.

Infrastruktur er nøglen til udvikling og velstand i Greater Copenhagen. Regionen skal være tæt forbundet indadtil og udadtil, for mobilitet og tilgængelighed er afgørende for økonomisk fremgang, lyder det fra Greater Copenhagens formand, Heino Knudsen, på Nordisk Infrastrukturkonference i Helsingborg i dag.

Læs mere »
Media no image

Presseinvitation: Greater Copenhagens topmøde

Pressemeddelelser   •   Dec 15, 2017 12:59 CET

Greater Copenhagen samler regionens ledende politikere til topmøde i Kristianstad 19. december for at debattere det seneste års indsats for at styrke vækst og beskæftigelse. Topmødet baner samtidig vej for det kommende års arbejde for bedre kollektiv trafik, styrkelse af regionens life science-sektor og udbygning af den digitale infrastruktur. Sveriges arbejdsmarkedsminister Ylva Johansson deltager i topmødet.

Politikere fra Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland og 79 kommuner i de tre regioner samles 19. december 2017 til deres årlige topmøde for at debattere resultater og fremtidige opgaver i Greater Copenhagen-samarbejdet.

Temaet for Topmøde 2017 er Greater Copenhagens arbejde for at skabe et velintegreret og dynamisk arbejdsmarked. På Topmødet, sætter vi fokus på konkrete aktiviteter gennem paneldebatter, præsentationer og diskussioner og identificerer behov for den fremtidige indsats.

”Vi har gjort gode fremskridt i samarbejdet i 2017, som vi vil fejre på topmødet i Kristianstad. En fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg er rykket nærmere, og vi arbejder nu også målrettet med digitalisering og tiltrækning af talent og arbejdspladser til Greater Copenhagen,” siger Henrik Fritzon (S), formand for Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Pressen er velkommen til at deltage hele dagen. Kl. 15.00 er Henrik Fritzon og Ylva Johansson tilgængelige for interview i lokale 111.

Tilmelding kan ske til Jens Thomsen, presse- og kommunikationsansvarlig, Greater Copenhagen & Skåne Committee, tlf. +45 2128 6560, e-mail: jet@greatercph.com

Program

19. december 2017 på Rådhus Skåne i Kristianstad kl. 10.30-15.00

Formiddagens program

9.30 Morgenmad og registrering

10.30 Greater Copenhagen-film vises

10.35 Velkomst
Moderator Trine Grønlund

10.45 Metropolregionens tilstand
Status og perspektiver på samarbejdet med særligt fokus på arbejdet for en sammenhængende arbejdsmarkedsregion.
Formand for Greater Copenhagen & Skåne Committee, Henrik Fritzon

11.05 Hvordan styrker vi vores fælles arbejdsmarked?
Deltagerne drøfter vigtige udfordringer og muligheder for styrket integration af arbejdsmarkedet i Greater Copenhagen. Drøftelsen munder ud i en digital afstemning om 3 centrale spørgsmål.

Et panel af repræsentanter for samarbejdet drøfter resultatet af afstemningen og perspektiver på et fælles arbejdsmarked i Greater Copenhagen.

Paneldeltagere:
• Katrin Stjernfeldt, Malmö Stad
• Peter Danielsson, Helsingborg Kommun
• Sophie Hæstorp Andersen, Region Hovedstaden
• Niels Hörup, Solrød Kommune

12.15 Frokost

Eftermiddagens program

13.15 Erhvervslivet diskuterer mulighederne i Greater Copenhagen
Interview med 3 virksomheder, der fortæller om deres erfaring med at drive virksomhed i regionen og peger på de muligheder, Greater Copenhagen-samarbejdet kan skabe.

Deltagende virksomheder:
• CEO Philip Kron, Jayway
• CEO Hermann Haraldsson, Boozt
• Kommunikationsdirektør Henrik Peter Jørgensen, Copenhagen Airport

14.00 Anförande av Ylva Johansson (S), arbetsmarknadsminister.

14.45 Greater Copenhagen i 2018
Formand for Greater Copenhagen & Skåne Committee, Henrik Fritzon, overdrager formandshvervet til kommende regionsrådsformand Heino Knudsen fra Region Sjælland, der ser frem mod 2018 og fokus i det kommende år.

15.00 Mingel

15.00 Tid for interview med Henrik Fritzon og Ylva Johansson. Lokale 111.

Greater Copenhagen & Skåne Committee er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden og samtlige 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbejdet blev etableret i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen-regionen.

Greater Copenhagen samler regionens ledende politikere til topmøde i Kristianstad 19. december for at debattere det seneste års indsats for at styrke vækst og beskæftigelse. Topmødet baner samtidig vej for næste års arbejde for bedre kollektiv trafik, styrkelse af regionens life science-sektor og udbygning af den digitale infrastruktur. Sveriges arbejdsmarkedsminister Ylva Johansson deltager.

Læs mere »
Media no image

Greater Copenhagen udpeger indsatsområder for 2018

Pressemeddelelser   •   Dec 13, 2017 13:53 CET

Med sin handlingsplan for 2018 vil Greater Copenhagen gøre en særlig indsats på tre områder, der er udpeget som signaturprojekter: satsninger på grænseløs kollektivtrafik med det formål at skabe et mere integreret arbejdsmarked i Greater Copenhagen, tiltrækning af virksomheder og talent inden for life science og udbygning af den digitale infrastruktur.

Vækst og fremgang skal have en vitaminindsprøjtning i Greater Copenhagen i 2018, og derfor vil indsatsen i det erhvervspolitiske samarbejde i 2018 koncentrere kræfterne om tre nøgleområder for udviklingen i regionen: grænseløs kollektivtrafik på et integreret arbejdsmarked i Greater Copenhagen, digital infrastruktur og tiltrækning af nye virksomheder og talent til life science-sektoren.

Allerede inden Greater Copenhagen & Skåne Committee tager hul på at realisere sin handlingsplan for 2018, har samarbejdet netop modtaget en støttebevilling fra Interreg til arbejdet for at styrke den kollektivtrafikken i regionen.

”Det er meget glædeligt, at Interreg har besluttet at støtte Greater Copenhagens indsats for at skabe et bedre og mere integreret kollektivt trafiksystem. EU-pengene fra Interreg vil gøre det muligt for os at gøre en grundig analyse af mulighederne for at styrke den kollektive trafik för att bidra till en ökad arbetsmarknadsintegration i Greater Copenhagen,” siger Henrik Fritzon (S), formand for Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Langsigtet trafikanalyse
Interreg støtter Greater Copenhagens trafikindsats med 1,5 mio. euro, og Interreg-projektet indbefatter bl.a. udarbejdelse af et strategisk scenarie for jernbanetrafikken i regionen med udgangspunkt i Greater Copenhagens trafikcharter med prioriterede infrastruktur-investeringer.

Midlerne fra Interreg vil også gå til udarbejdelse af en systemplan for person- og godstransport i regionen i 2050 og undersøgelse af behovet for kollektiv trafik i tilknytning til Københavns Lufthavn, faste forbindelser over Øresund og på regionens store banegårde. Projektet skal desuden undersøge mulighederne for et fælles billetsystem i regionen.

Ved siden af den kollektive trafik vil Greater Copenhagen bruge 2018 på at styrke regionens life science-sektor. Det er bl.a. målet at tiltrække tre forskningstunge farma- eller biotekvirksomheder og 100 talenter via internationale markedsføringskampagner til næste år.

Greater Copenhagen har desuden ambitioner om at sikre udrulning af tidssvarende digital infrastruktur i hele regionen. For at det kan ske, vil samarbejdet udvikle nye modeller for finansiering og offentligt-privat samarbejde om etablering af moderne digital infrastruktur.

”Vi vælger at koncentrere vores kræfter i 2018 om udvalgte områder, som har stor betydning for integrationen og udviklingen af vores region. Vores signaturprojekter dækker områder, som er særligt vigtige for os,” siger Henrik Fritzon.

Hvad er Interreg?
Et europæisk territorielt samarbejde, også kaldet Interreg, handler om at udvikle samarbejdet over nationalstaternes grænser. Formålet er at opmuntre byer og regioner fra forskellige medlemsstater til at arbejde sammen og lære af hinanden gennem fælles programmer, projekter og netværk.

Interreg-programmerne finansieres af Den Europæiske Regionale Udviklingsfond (ERUF).

For yderligere oplysninger kontakt:

Henrik Fritzon gennem pressechef Malin Tykesson, tlf: +46 0725-99 76 04

Greater Copenhagen & Skåne Committee er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden og samtlige 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbejdet blev etableret i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen-regionen.

Med sin handlingsplan for 2018 vil Greater Copenhagen gøre en særlig indsats på tre områder, der er udpeget som signaturprojekter: satsninger på grænseløs kollektivtrafik med det formål at skabe et mere integreret arbejdsmarked i Greater Copenhagen, tiltrækning af virksomheder og talent inden for life science og udbygning af den digitale infrastruktur.

Læs mere »
Media no image

Greater Copenhagen støtter Fehmarnbelt Days 2018

Pressemeddelelser   •   Sep 20, 2017 12:51 CEST

Den faste forbindelse til Tyskland fra Danmark under Femern Bælt vil åbne et nyt kapitel for vækst og beskæftigelse i Greater Copenhagen. Fehmarnbelt Days 2018 i Malmö den 28. og 29. maj præsenterer de fremtidige muligheder, og Greater Copenhagen understøtter arrangementet.

Selv om byggeriet af den faste forbindelse til Tyskland fra Danmark under Femern Bælt først går i gang om et par år, er Greater Copenhagen i gang med at forberede sig på de mange nye muligheder, Femernforbindelsen skaber.

Fehmarnbelt Days 2018, som foregår i Malmö den 28. og 29. maj næste år, sætter fokus på de mange sider af samfundslivet, som en fast forbindelse til Tyskland vil påvirke, ikke mindst inden for erhvervsliv og transport, fordi forbindelsen bringer Norden tættere på det øvrige Europa.

”En fast forbindelse under Femern Bælt er i øjeblikket et af de vigtigste infrastrukturprojekter for Greater Copenhagen. Derfor er det naturligt, at vi er med til at vi bidrager til Fehmarnbelt Days 2018, hvor man diskuterer de muligheder, den faste forbindelse bringer med sig,” siger Henrik Fritzon (S), der er formand for Greater Copenhagen & Skåne Committee.

”Femern Bælt-forbindelsen bringer ikke bare Greater Copenhagen tættere på det øvrige Europa, men bliver også en katalysator for tiltrængt vækst og arbejdspladser både nord og syd for Femern Bælt,” siger Niels Hörup (V), der er næstformand i Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Greater Copenhagen & Skåne Committee bidrager med 10.000 EUR til finansieringen af Fehmarnbelt Days 2018 og understøtter planlægningen af arrangementet.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Henrik Fritzon gennem pressechef Malin Tykesson, tlf. +46 0725-99 76 04
Niels Hörup via chefkonsulent Anders Haarløv tlf. +45 2034 0021, e-mail: ahaa@solrod.dk

Læs mere om Fehmarnbelt Days

Greater Copenhagen & Skåne Committee er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden og samtlige 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbejdet blev etableret i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen-regionen.

Den faste forbindelse til Tyskland fra Danmark under Femern Bælt vil åbne et nyt kapitel for vækst og beskæftigelse i Greater Copenhagen. Fehmarnbelt Days 2018 i Malmö den 28. og 29. maj præsenterer de fremtidige muligheder, og Greater Copenhagen understøtter arrangementet.

Læs mere »
Media no image

Greater Copenhagen tiltrækker talent og virksomheder fra udlandet

Pressemeddelelser   •   Sep 20, 2017 12:08 CEST

Erhvervslivet har brug for højt uddannede specialister og nye virksomheder for at styrke væksten og beskæftigelsen, og Greater Copenhagen har succes med at tiltrække både talent og virksomheder fra udlandet ved hjælp af digitale kampagner.

Med en serie af rekrutterings-kampagner via sociale medier har Greater Copenhagen succes med at tiltrække både højtuddannede specialister og nu også den første virksomhed fra udlandet. Tidligere på året har digitale kampagner blandt andet rekrutteret udenlandske spiludviklere til gaming-industrien i Greater Copenhagen, og senest er det også lykkedes at få en udenlandsk virksomhed til at etablere sig i regionen.

”Greater Copenhagen har meget at byde på for udenlandske talenter og virksomheder. Vi har moderne infrastruktur og stor international tilgængelighed og virksomheder, som er blandt de førende i verden på deres område,” siger Sophie Hæstorp Andersen (S), der er næstformand i Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Den første virksomhed, som rekrutterings-kampagnerne har trukket til Greater Copenhagen, er designfirmaet Unispace med kontorer i 18 lande, som nu også vil etablere sig i Norden. Dertil kommer, at seks udenlandske virksomheder i øjeblikket overvejer at etablere sig i Greater Copenhagen som et resultat af kampagnerne.

Kampagner gennemført i år har foreløbig tiltrukket flere end 20 udenlandske IT-specialister til svenske og danske virksomheder i Greater Copenhagen, og kampagnerne fortsætter inden for sektorerne life science, finansiel teknologi, logistik og fødevarer.

De digitale kampagner gennemføres for Greater Copenhagen af Copenhagen Capacity, delvist finansieret af virksomheder.

For yderligere information kontakt:
Sophie Hæstorp Andersen via Region Hovedstadens pressevagt: tlf. +45 7020 9588,
e-mail: presse@regionh.dk

Greater Copenhagen & Skåne Committee er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden og samtlige 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbejdet blev etableret i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen-regionen.

Med en serie af rekrutterings-kampagner via sociale medier har Greater Copenhagen succes med at tiltrække både højtuddannede specialister og nu også den første virksomhed fra udlandet. Tidligere på året har kampagner blandt andet rekrutteret udenlandske spiludviklere til gaming-industrien i Greater Copenhagen. Senest er det også lykkedes at tiltrække en udenlandsk virksomhed til regionen.

Læs mere »
Media no image

Ny rapport: Færre grænsehindringer kan give milliardgevinst til Greater Copenhagen

Pressemeddelelser   •   Aug 29, 2017 10:10 CEST

Milliarder i økonomisk vækst og øget beskæftigelse venter Greater Copenhagen, hvis Danmark og Sverige fjerner grænsehindringer, lover ny rapport.

Der er store muligheder for at sikre økonomisk fremgang og styrke beskæftigelsen ved at fjerne grænsehindringer i Greater Copenhagen, viser en ny rapport, som konsulentfirmaet Damvad Analytics har udarbejdet for Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Damvad-rapporten ”Samhällsekonomisk analys av gränshinder” peger på en række områder, hvor grænsehindringer, typisk i form af lovgivning, gør livet svært for arbejdstagere og virksomheder og hæmmer den økonomiske aktivitet i Greater Copenhagen. Grænsehindringerne kan imidlertid vendes til økonomiske gevinster, hvis hindringerne ryddes af vejen.

”Rapporten viser betydningen af at arbejde målrettet for en bedre integration af arbejdsmarkedet og økonomien i Greater Copenhagen,” siger Henrik Fritzon (S), formand for Greater Copenhagen & Skåne Committee.

”Et velfungerende arbejdsmarked er nøglen til økonomisk vækst og velstand i vores region. Derfor opfordrer vi vores regeringer til at intensivere arbejdet med at løse de hindringer, som forskellige love og regler skaber,” siger Henrik Fritzon.

Greater Copenhagen & Skåne Committee vil præsentere en handlingsplan i december for, hvordan organisationen skal arbejde videre med at påvirke regeringerne til at løse de grænsehindringer, som analyseres i rapporten.

Blandt de grænsehindringer Damvad-rapporten undersøger er:

 • Vanskeligheder med at anerkende hinandens uddannelser og kompetencer hæmmer arbejdstagernes bevægelsesfrihed i Greater Copenhagen. Damvad Analytics vurderer, at manglende anerkendelse låser næsten 25.000 arbejdstagere fast til deres nationale arbejdsmarked.
 • Forskellene mellem svenske og danske erhvervsuddannelser koster hvert år mellem 640 mio. og 5,4 mia. DKK, fordi danske praktikelever ikke kan søge praktik i Sverige. Ca. 1.300 praktikelever i Danmark forhindres i at søge praktikplads i Skåne.
 • Et ophold i a-kassemedlemsskab, når man skifter job fra Danmark til Sverige, kan indebære, at man mister retten til arbejdsløshedsunderstøttelse. Det kan formindske lysten hos svenske arbejdstagere til at bevæge sig over Øresund. Disse regler kan indebære at flere end 11.500 skåninger undlader at tage et job på den anden side af sundet.
 • De nuværende grænsekontroller har en markant negativ virkning på forudsætningerne for at pendle over sundet. Længere rejsetider medfører forøget stress hos de rejsende og giver mindre lyst til at pendle. Den undersøgelse, som tager hensyn til flest aspekter af ID- og grænsekontrollerne, beskriver et årligt samfundsøkonomisk tab på 1,5 mia. SEK.
 • Hidtil har danske fritidshusejere i Sverige ikke haft adgang til at købe en række tv-, tele- og mobilydelser, fordi de ikke kan få et svensk personnummer. Dette kan løses ved hjælp af et såkaldt samordningsnummer. Damvad Analytics vurderer, at udbyderne af tv-, internet- og mobiltjenester i Sverige hvert år kan øges med 54 mio. SEK som følge af denne begrænsning.
 • Statsborgere fra lande uden for EU har normalt kun adgang til at arbejde i det land, de har opholdstilladelse i. Det udelukker en værdifuld gruppe af arbejdstagere Greater Copenhagens regionale arbejdsmarked. Omkring 1.000 tredjelandsborgere og medrejsende hindres i at pendle til Danmark med samfundsøkonomiske omkostninger på ca. 560 mio. DKK.

Læs hele rapporten fra Damvad Analytics

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Henrik Fritzon gennem pressechef Malin Tykesson, tlf. +46 0725-99 76 04

Greater Copenhagen & Skåne Committee er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden og samtlige 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbejdet blev etableret i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen-regionen.

Der er store muligheder for at sikre økonomisk fremgang og styrke beskæftigelsen ved at fjerne grænsehindringer i Greater Copenhagen, viser en ny rapport, som konsulentfirmaet Damvad Analytics har udarbejdet for Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Læs mere »
Media no image

Et stort skridt mod en HH-forbindelse

Pressemeddelelser   •   Jun 26, 2017 11:27 CEST

Sverigeforhandlingen har i dag afleveret en rapport til den svenske og danske regering, som fastslår, at der er fælles dansk-svensk interesse for at fortsætte undersøgelsen af nye faste forbindelser over Øresund. Især fremhæves en undersøgelse af de samfundsøkonomiske effekter af en HH-forbindelse som interessant.

”En fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør vil udvide det fælles arbejdsmarked i Greater Copenhagen kraftigt. Vi er glade for, at Sverigeforhandlingen har taget de stærke argumenter for en HH-forbindelse til sig. Dette er et stort skridt i retning af en ny forbindelse og et stort fremskridt for samarbejdet i Greater Copenhagen, siger Henrik Fritzon (S), der er formand for Greater Copenhagen & Skåne Committee.

I det fortsatte arbejde skal en samfundsøkonomisk analyse udarbejdes sammen med en supplerende redegørelse for andre nyttevirkninger så som positive ændringer af mobiliteten, integrationen, boligmarkedet, erhvervsudviklingen, fælles uddannelsesudbud og sociale faktorer.

”Vi skal skabe mere vækst og udvikling samt flere arbejdspladser i Greater Copenhagen. Derfor har vi brug for flere forbindelser over Øresund, så vores region kan blive bundet endnu bedre sammen trafikalt til gavn for mennesker og virksomheder. Derfor er det positivt, at regeringen nu sætter en fælles dansk-svensk undersøgelse af en fast forbindelse ved Helsingør og Helsingborg i gang. Men vi har brug for både vej- og baneforbindelse. På den måde kan både pendlere og virksomheders behov blive tilgodeset,” siger Sophie Hæstorp Andersen (S), næstformand for Greater Copenhagen & Skåne Committee.

”En velfungerende og robust infrastruktur er afgørende for de private virksomheders vækst, udvikling og grundlag for at skabe blivende arbejdspladser. Det er vi enige om i Greater Copenhagen og derfor arbejder vi sammen om at føre visionerne fra vores fælles Trafikcharter ud i livet. Når den faste forbindelse over Femern Belt åbner og Greater Copenhagen er blevet ”landfast” med resten af det europæiske kontinent, vil den øgede vækst og udvikling skabe kapacitetsproblemer over Øresund. Derfor hilser vi opbakningen fra både den danske og den svenske regering til en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg velkommen,” siger Niels Hörup (V), næstformand for Greater Copenhagen & Skåne Committee.

En detaljeret projektplan skal udarbejdes senest den 15. oktober 2017 og indgå i Sverigeforhandlingens slutrapport.


Fakta
Vejafstanden mellem Helsingborg og København er kun 51km, men rejsetiden er i dag over en time med bil på grund af ventetid og tid på færgen. For en rejse med kollektiv transport er den nærmere halvanden time. De lange rejsetider betyder, at grænsependlingen ikke er særlig udviklet over det nordlige Øresund.

Rejsetiden kam end en fast forbindelse reduceres til 45 minutter. En fast forbindelse kan skabe samme tilgængelighed mellem Helsingborg, det nordvestlige Skåne og København, som der i dag er mellem Lund, Midtskåne og København via Øresundsbroen. Det giver indbyggerne i Greater Copenhagen, Halland og Gøteborg-området kraftigt forbedret adgang til et større arbejdsmarked, og virksomhederne får en bredere rekrutteringsbase. Samtidig skabes en ringbane rundt om Øresund.

For virksomheder i København skaber HH-forbindelsen adgang til ca. 110.000 flere arbejdstagere inden for 60 minutters rejseafstand. En fast HH-forbindelse øger tilgængeligheden for virksomheder, medarbejdere og kunder og knytter regionen sammen i et større arbejdsmarked med øget arbejdsudbud.


For yderligere information kontakt

Henrik Fritzon (S) gennem pressesekretær Maria Eriksson, tlf. +46 0725-971427

Sophie Hæstorp Andersen via Region Hovedstadens pressevagt: tlf. +45 7020 9588,
e-mail: presse@regionh.dk

Niels Hörup via chefkonsulent Anders Haarløv tlf. +45 2034 0021, e-mail: ahaa@solrod.dk

Greater Copenhagen & Skåne Committee er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden og samtlige 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbejdet blev etableret i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen-regionen.

Sverigeforhandlingen har i dag afleveret en rapport til den svenske og danske regering, som fastslår, at der er fælles dansk-svensk interesse for at fortsætte undersøgelsen af nye faste forbindelser over Øresund. Især fremhæves en undersøgelse af de samfundsøkonomiske effekter af en HH-forbindelse som interessant.

Læs mere »
Media no image

Greater Copenhagen – en supermagnet for tiltrækning af talent?

Pressemeddelelser   •   Jun 17, 2017 08:00 CEST

Hvad skal der til for at gøre Greater Copenhagen uimodståelig for internationale virksomheder og talent? På Folkemødet kortlægger vi de fælles skridt, vi skal tage for at gøre Greater Copenhagen til en supermagnet for tiltrækning af internationale virksomheder og specialister. Debatten foregår lørdag den 17. juni i Greater Copenhagens telt C19 på Cirkuspladsen. Kom og vær med!

Debatten sætter fokus på de gode eksempler og metoder, vi allerede arbejder med, men den vil også stille skarpt på, hvad samarbejdet stadig mangler, for at vi kan komme op i den absolutte verdenselite.

Debatten sætter fokus på de gode eksempler og metoder, vi allerede arbejder med, men den vil også stille skarpt på, hvad samarbejdet stadig mangler, for at vi kan komme op i den absolutte verdenselite.

Debattens vigtigste temaer:

Hvor står Greater Copenhagen stærkest nu?

Hvor vil vi gerne være i fremtiden?

På hvilke områder halter vi bagud i forhold til de metropolregioner, vi sammenligner os med?

Hvilke gode erfaringer kan vi bygge videre på, når vi skal tiltrække udenlandske virksomheder og talent?

Deltagere i debatten er:

Jens Stenbæk, regionsrådsformand, Region Sjælland

Claus Lønborg, CEO, Copenhagen Capacity

Hjalte Aaberg, regionsdirektør, Region Hovedstaden

Anders Kierbye Johansen, HR Director, Unity

Debatterne kan følges via Greater Copenhagens sociale medier, og pressen er velkommen til at deltage i debatterne i Folkemødeteltet C19 på Cirkuspladsen i Allinge.

Greater Copenhagen & Skåne Committee er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden og samtlige 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbejdet blev etableret i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen-regionen.

Hvad skal der til for at gøre Greater Copenhagen uimodståelig for internationale virksomheder og talent? På Folkemødet kortlægger vi de fælles skridt, vi skal tage for at gøre Greater Copenhagen til en supermagnet for tiltrækning af internationale virksomheder og specialister. Debatten foregår lørdag den 17. juni i Greater Copenhagens telt C19 på Cirkuspladsen. Kom og vær med!

Læs mere »
Media no image

Hvad kan jeg blive?

Pressemeddelelser   •   Jun 17, 2017 07:30 CEST

’Politikernes Rekrutteringsservice’ vurderer kendte politikeres jobmuligheder.

Politikere fra Greater Copenhagen får professionel vejledning på Folkemødet 2017 om deres muligheder for et comeback på arbejdsmarkedet, hvis de ikke bliver genvalgt ved næste valg. Kom og se, om politikerne kan komme i job.

Med kendte politikere som forsøgskaniner demonstrerer kommuner og regioner i Greater Copenhagen deres indsats for rekruttering og opkvalificering af ledige lørdag den 17. juni på Folkemødet på Bornholm (telt C19).

De deltagende politikere gennemgår en realkompetencevurdering (RKV), hvor professionelle rådgivere på 10-15 minutter evaluerer politikernes muligheder for at få comeback på arbejdsmarkedet efter flere år i kommunal-, regional- eller landspolitik. Dernæst bliver politikerne tilbudt forskellige jobtyper.

Deltagerne er:

Anna Mee Allerslev (Rad.), beskæftigelses- og integrationsborgmester,
Københavns Kommune

Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), medlem af Folketinget

Jan Johansen (S), medlem af Folketinget

Lennart Damsbo Andersen (SF), medlem af Folketinget

Pernille Beckmann (V), borgmester, Greve Kommune

Knud Erik Hansen (S), borgmester, Faxe Kommune

Torsten Gejl (AL), medlem af Folketinget

Christian Juhl (EL), medlem af Folketinget

Jan Hendeliowitz (S), regionsrådsmedlem, Region Sjælland

Kompetence-rådgiverne kommer fra Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland, Hovedstadens Rekrutteringsservice, Nordsjællands Rekrutteringsservice og Skåne Arbetsfôrmedling, og arrangementet indgår i Greater Copenhagens temadag ”Kvalificeret Arbejdskraft” på Folkemødet 2017
'Politikernes Rekrutteringsservice' kan følges på Greater Copenhagens sociale medier via billeder og video.

Pressen er velkommen i Greater Copenhagens telt under arrangementet, og yderligere information fås hos:

Anette Lyngsø, chefkonsulent for Jobforum og JRS, mob.: +45 4291 4151, e-mail: anly@solrod.dk

Greater Copenhagen & Skåne Committee er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden og samtlige 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbejdet blev etableret i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen-regionen.

’Politikernes Rekrutteringsservice’ vurderer kendte politikeres jobmuligheder Politikere fra Greater Copenhagen får professionel vejledning på Folkemødet 2017 om deres muligheder for et comeback på arbejdsmarkedet, hvis de ikke bliver genvalgt ved næste valg. Kom og se, om politikerne kan komme i job.

Læs mere »

Billeder & Videoer 2 billeder

Om Greater Copenhagen & Skåne Committee

Greater Copenhagen & Skåne Committee

Greater Copenhagen & Skåne Committee er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden og samtlige 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbejdet blev etableret i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen-regionen.

Adresse

 • Greater Copenhagen & Skåne Committee
 • Nørregade 7b
 • 1165 København K
 • Vores hjemmeside