Greater Copenhagen styrer mod fortsat vækst og udvikling

Pressemeddelelser   •   Dec 18, 2018 15:34 CET

Ny rapport lover godt for udvikling og vækst i Greater Copenhagen. På 10 ud af 13 områder er metropolregionen i vækst eller ligger stabilt, dokumenterer rapporten. Greater Copenhagen har succes med at tiltrække turister, højt uddannet arbejdskraft og med at udbrede sit brand. Der er dog stadig mulighed for forbedring.

Der er mange grunde til at glæde sig over udviklingen i Greater Copenhagen. Mindst ti grunde, viser en ny rapport, der tager temperaturen på metropolregionen på i alt 13 forskellige områder, som har betydning for regionens fortsatte vækst og fremgang.

Ifølge rapporten, der er udarbejdet af Øresundsinstituttet for Greater Copenhagen, har regionen ikke mindst succes med at tiltrække turister, virksomheder og højt uddannet, udenlandsk arbejdskraft.

Omkring 45.000 udenlandske vidensarbejdere var beskæftiget i Greater Copenhagen i 2016 – en fremgang på 10 pct. sammenlignet med 2015. Udenlandske, strategiske investeringer gik også markant frem i 2016 i forhold til tidligere år (18 pct.).

Fremgang for life science

Der er også fremgang at spore i Greater Copenhagens life science-sektor, der er den største af sin art i Norden. I alt 42.600 personer var beskæftiget inden for life science i 2016 – 3 pct. flere end året før.

Greater Copenhagens formand, Heino Knudsen, glæder sig over rapportens resultater:

”Det er positivt, at Greater Copenhagen viser gode takter på en række af de områder, hvor vi arbejder for at styrke regionens udvikling. Antallet af vækstvirksomheder stiger, og vi har succes med at tiltrække viden og kompetencer fra udlandet på områder, hvor vi ikke selv kan dække behovet,” siger Heino Knudsen, der tillige er regionsrådsformand i Region Sjælland.

Han tilføjer:

”De hidtidige resultater lover godt for den fortsatte vækst i vores region, hvor bl.a. byggeriet af Femernforbindelsen i nær fremtid vil åbne døren for helt nye udviklings- og samarbejdsmuligheder i forhold til Nordtyskland.”

Rapporten peger også på områder, hvor der er mere at gøre. Fremkommeligheden på regionens vejnet er faldende, og mangel på arbejdskraft i bl.a. sundhedssektoren, uddannelsessektoren og på IT- og ingeniørområdet kan lægge en dæmper på væksten i fremtiden.

Læs rapporten med indikatorer for Greater Copenhagen

For yderligere kommentarer kontakt:

Heino Knudsen via Region Sjællands pressevagt: +45 5787 5052

Greater Copenhagen Committee er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden og samtlige 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbejdet blev etableret i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen-regionen.

Ny rapport lover godt for udvikling og vækst i Greater Copenhagen. På 10 ud af 13 områder er metropolregionen i vækst eller ligger stabilt, dokumenterer rapporten. Greater Copenhagen har succes med at tiltrække turister, højt uddannet arbejdskraft og med at udbrede sit brand. Der er dog stadig mulighed for forbedring.

Læs mere »

Konference skal styrke grænsependlere og virksomheder i Greater Copenhagen

Pressemeddelelser   •   Dec 03, 2018 14:40 CET

Interessen for at pendle mellem Sverige og Danmark vokser, og grænsependling rummer store muligheder, men også udfordringer. Med deltagelse af både svenske og danske ministre stiller Greater Copenhagen og Øresunddirekt derfor skarpt på grænsehindringer på en heldagskonference den 4. december på Christiansborg.

Greater Copenhagen er udpeget af EU-Kommissionen som et mønstereksempel for andre grænseregioner i Europa, og interessen for at pendle mellem Sverige og Danmark vokser støt. Succesen med at integrere arbejdsmarkedet i Greater Copenhagen, hvor 18.000 arbejdstagere pendler over landegrænsen, er med andre ord markant, men der er stadig plads til forbedringer - ikke mindst ved at fjerne hindringer, der gør det besværligt at tage arbejde på den anden side af grænsen.

Bedre kollektive transportsystemer på tværs af grænsen er en af de forbedringsmuligheder, EU-Kommissionen peger på for at styrke Greater Copenhagen som en funktionel region, men regionens grænsependlerne slås dagligt med flere udfordringer.

Konferencen består af to dele, hvor formiddagen giver en politisk indramning af arbejdet med at styrke mobiliteten og fjerne grænsehindringer, mens eftermiddagens program præsenterer eksempler på grænseoverskridende samarbejde.

”Greater Copenhagen skal fungere som et velintegreret arbejdsmarked for at styrke vores vækst og udvikling. Vi er allerede kommet langt som en ægte funktionel grænseregion, men vi skal nå endnu længere, og vi behøver støtte fra vores nationale politikere,” siger Henrik Fritzon, der er næstformand i Greater Copenhagens bestyrelse og regionsrådsmedlem i Region Skåne.

”Administrative grænsehindringer skal fjernes, og vi må arbejde forebyggende for at undgå, at nye opstår. Mulighederne for vækst og beskæftigelse er meget store i Greater Copenhagen, og jo færre hindringer, arbejdstagerne møder, desto mere attraktiv bliver regionen at arbejde og leve i,” tilføjer Henrik Fritzon.

Interessen vokser for at grænsependle

Både behovet for information og interessen for at grænsependle eller gøre forretning i Greater Copenhagen er voksende, viser den seneste statistik for trafikken på Øresunddirekts hjemmesider. I årets tre første kvartaler er antallet af besøg vokset med 10,3 pct. sammenlignet med 2017 og ligger nu på omkring 76.000 besøg om måneden. Hvis denne udvikling fortsætter, bliver 2018 et rekordår for Øresunddirekts hjemmesider. 

”Udover politisk støtte til et velintegreret arbejdsmarked i Greater Copenhagen er det også nødvendigt, at grænsependlere og virksomheder får støtte i hverdagen og får svar på deres spørgsmål. Den største grænsehindring er manglen på information, og her spiller informationstjenesten Øresunddirekt og dens samarbejdende myndigheder en vigtig rolle for et integreret arbejdsmarked,” siger Anneli Hultén, der er landshövding i Skåne.

Greater Copenhagen arrangerer konferencen i samarbejde med informationstjenesten Øresunddirekt, Nordisk Ministerråd og Sveriges ambassade i København. Blandt deltagerne er Eva Kjer Hansen, dansk minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde, Sven-Erik Bucht, landsbyminister i Sverige, Bertel Haarder, der er folketingsmedlem og Danmarks repræsentant i Grænsehindringsrådet, Eva Tarselius Hallgren, Sveriges repræsentant i Grænsehindringsrådet, som hun tillige er formand for, samt Dagfinn Høybråten, der er generalsekretær i Nordisk Ministerråd.

Læs programmet her

Pressen er velkommen til at deltage i konferencen.

Tilmelding kan ske til:

Jens Thomsen, Greater Copenhagen Committee, +45 2128 6560, e-mail: jet@greatercph.com.


For yderligere kommentarer kontakt:

Henrik Fritzon via pressesekretær Per Wilkens: +46 73722 1847.

Greater Copenhagen & Skåne Committee er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden og samtlige 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbejdet blev etableret i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen-regionen.

Interessen for at pendle mellem Sverige og Danmark vokser, og grænsependling rummer store muligheder, men også udfordringer. Med deltagelse af både svenske og danske ministre stiller Greater Copenhagen og Øresunddirekt derfor skarpt på grænsehindringer på en heldagskonference den 4. december på Christiansborg.

Læs mere »

Halland slutter sig til Greater Copenhagen

Pressemeddelelser   •   Nov 23, 2018 09:26 CET

Greater Copenhagen-samarbejdet står til at udvide medlemskredsen med Halland. Det besluttede en enig bestyrelse fredag på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, der også udpegede Københavns overborgmester, Frank Jensen, som ny formand fra årsskiftet. Han afløser regionsrådsformand Heino Knudsen på posten.

Region Halland og dens seks kommuner står til at blive medlemmer af Greater Copenhagen-samarbejdet fra 1. januar 2019. Dermed vokser Greater Copenhagen i Sverige, hvor Region Skåne og samtlige skånske kommuner i forvejen er medlemmer, mens Greater Copenhagens danske medlemmer er Region Sjælland og Region Hovedstaden samt kommunerne i de to regioner.

Med optagelsen af Region Halland vil samarbejdet fra 2019 bestå af fire regioner – to svenske og to danske – samt 85 kommuner. Som følge af Hallands medlemskab ændrer Greater Copenhagens bestyrelse navn fra Greater Copenhagen & Skåne Committee til Greater Copenhagen Committee, og samtidig er samarbejdets fremtid nu afklaret.

Behov for et stærkt samarbejde om vækst og udvikling

Den nuværende formand for Greater Copenhagen, Heino Knudsen, glæder sig over den entydige opbakning til at fortsætte den fælles indsats:

”Det er vigtigt, at Greater Copenhagen står stærkt i konkurrencen med andre metropolregioner i Europa. Derfor er vores fokus på at skabe vækst og udvikling i hele Greater Copenhagen-regionen. Det er en stor styrke, at vi løser de opgaver tilsammen i Greater Copenhagen. Samtidig ser jeg frem til at få Halland med om bord og hilser dem velkommen i kredsen,” siger Heino Knudsen, der tillige er regionsrådsformand i Region Sjælland.

Ny formand

På bestyrelsesmødet i dag har en enig bestyrelse givet sin fulde opbakning til at fortsætte vækstsamarbejdet efter årsskiftet og udnævne overborgmester i København, Frank Jensen, til formand i 2019.

Frank Jensen er klar til at påtage sig opgaven som formand og vil bygge videre på nogle af samarbejdets succeser. Det betyder blandt andet, at der skal sættes mere fokus på branding af Greater Copenhagen og integration af arbejdsmarkedet i hele regionen. 

”Som ny formand for Greater Copenhagen glæder jeg mig til at byde Region Halland velkommen og styrke samarbejdet yderligere. Vi skal øge det internationale kendskab til Greater Copenhagen, så vi bliver endnu bedre til at tiltrække udenlandske investeringer og talenter. Og så skal der sættes yderligere skub i integrationen af arbejdsmarkedet og flere investeringer i infrastruktur i regionen”, siger overborgmester Frank Jensen (S).

Velkommen til Halland

Bestyrelsen forventer, at Hallands medlemskab kan godkendes endeligt på et bestyrelsesmøde i december. Næstformand i Greater Copenhagen og regionsråd i Region Skåne, Henrik Fritzon, ser frem til, at Skåne får selskab af Halland i Greater Copenhagen:

”Det er meget positivt, at endnu en svensk region og dens kommuner ønsker at deltage i vores grænseoverskridende politiske samarbejde. Vi er desuden tilfredse med, at vi nu har organiseringen for 2019 på plads som en forudsætning for at komme videre med arbejdet,” siger Henrik Fritzon.

For yderligere kommentarer kontakt:

Heino Knudsen via Region Sjællands pressevagt: +45 5787 5052
Frank Jensen via pressechef Rikke Egelund, +45 3147 9497
Henrik Fritzon via pressekreterare Per Wilkens +46 73722 1847

Greater Copenhagen er et politisk samarbejde etableret i 2016 mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne og de 79 kommuner i geografien. Greater Copenhagen omfatter i alt ca. 4 millioner indbyggere og arbejder for vækst og udvikling i den samlede metropolregion. Formandskabet for Greater Copenhagen består i 2018 af Heino Knudsen (formand) og Henrik Fritzon og Frank Jensen (næstformænd). Greater Copenhagen afholder 23. november sit årlige politiske Topmøde på Sørup Herregaard i Ringsted under temaet infrastruktur.

Greater Copenhagen-samarbejdet står til at udvide medlemskredsen med Halland. Det besluttede en enig bestyrelse fredag på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, der også udpegede Københavns overborgmester, Frank Jensen, som ny formand fra årsskiftet. Han afløser regionsrådsformand Heino Knudsen på posten.

Læs mere »

Greater Copenhagen sætter mobilitet og infrastruktur på dagsordenen

Pressemeddelelser   •   Nov 21, 2018 21:50 CET

Greater Copenhagen står over for vigtige investeringer i ny infrastruktur, ikke mindst Femernforbindelsen. Bedre veje, jernbaner og faste forbindelser giver nye muligheder for vækst og udvikling, som regionen skal sørge for at udnytte. Derfor står infrastruktur øverst på dagsordenen, når parterne i Greater Copenhagen samles til politisk topmøde den 23. november.

Moderne og velfungerende infrastruktur er afgørende for Greater Copenhagens udvikling og vækst, og vores region kan i øjeblikket se frem til vigtige beslutninger om fremtidens infrastruktur.

I Tyskland forventes Femern Bælt-projektet at få myndighedernes miljøgodkendelse, mens den svenske og danske stat er i færd med at gennemføre en strategisk analyse af en fremtidig fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Ligeledes undersøges mulighederne for en Øresundsmetro, mens Københavns Lufthavn gennemgår en omfattende ekspansion, så den får kapacitet til 40 mio. passagerer årligt.

Greater Copenhagen skal være tæt forbundet indadtil og udadtil, for mobilitet og tilgængelighed er afgørende for økonomisk fremgang. Jernbaner, veje og broer knytter mennesker og regioner tættere sammen og skaber nye muligheder for samarbejde og udvikling.

Femern er gamechanger
Derfor har Greater Copenhagen-samarbejdet i år valgt at sætte sit årlige politiske topmøde i infrastrukturens tegn, siger Greater Copenhagen & Skåne Committee’s formand, Heino Knudsen:

”Den faste forbindelse under Femern Bælt bliver en gamechanger for hele vores region, og det vil den blive længe før, forbindelsen står færdig. For så snart byggeriet går i gang, begynder virksomhederne at indrette sig efter de muligheder, tunnelen vil skabe,” siger Heino Knudsen, der tillige er regionsrådsformand for Region Sjælland.

Han tilføjer, at topmødet skal fortsætte det arbejde for bedre infrastruktur, som Greater Copenhagen satte i gang med vedtagelsen af et fælles Trafikcharter i 2016. Trafikcharteret er et katalog over infrastruktur-projekter, som samarbejdet ønsker at fremme:

”I Greater Copenhagen arbejder vi aktivt for at sikre, at hele vores region får maksimalt udbytte af ny infrastruktur, og det skal vores topmøde bidrage til,” siger Heino Knudsen.

Dronepiloter
Under topmødet vil Greater Copenhagens politikere og ledende embedsmænd ikke kun diskutere fremtidens infrastruktur, men også nye teknologier som førerløse biler og droner. I pauserne kan topmødets deltagere desuden teste deres færdigheder som dronepiloter og se udstillinger om kommende infrastruktur-projekter i regionen.

Greater Copenhagen & Skåne Committee’s topmøde 2018 finder sted den 23. november på Sørup Herregaard ved Ringsted, og pressen er velkommen.


For yderligere kommentarer kontakt:

Heino Knudsen via Region Sjællands pressevagt: +45 5787 5052.


For tilmelding til arrangementet kontakt:

Jens Thomsen, presse- og kommunikationsansvarlig i Greater Copenhagen: +45 2128 6560 eller jet@greatercph.com


Se programmet for Greater Copenhagens topmøde

Læs Greater Copenhagens Trafikcharter

Greater Copenhagen & Skåne Committee er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden og samtlige 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbejdet blev etableret i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen-regionen.

Greater Copenhagen står over for vigtige investeringer i ny infrastruktur, ikke mindst Femernforbindelsen. Bedre veje, jernbaner og faste forbindelser giver nye muligheder for vækst og udvikling, som regionen skal sørge for at udnytte. Derfor står infrastruktur øverst på dagsordenen, når parterne i Greater Copenhagen samles til politisk topmøde den 23. november.

Læs mere »

Fremtidens transport i Greater Copenhagen til debat på Folkemødet

Pressemeddelelser   •   Jun 08, 2018 10:55 CEST

Veje, jernbaner, faste forbindelser og en velfungerende kollektiv trafik er uundværlige for at sikre fortsat vækst og udvikling i Greater Copenhagen.

Moderne infrastruktur er livsnerver i en metropolregion, og på Folkemødet 2018 debatterer politikere, erhvervsfolk og eksperter fremtidens transport og infrastruktur i Greater Copenhagen i to debatter og en quiz:

Lørdag 16. juni kl. 10.30-11.30

Trafik på tværs af Greater Copenhagen

– nye forbindelser og nem kollektiv trafik

En moderne infrastruktur er nødvendig for at styrke den økonomiske fremdrift i Greater Copenhagen. En fast HH-forbindelse er en forudsætning for en stærkere økonomisk integration i regionen, og den planlagte forbindelse til Nordtyskland under Femern Bælt skal bygges snarest muligt.

Men Greater Copenhagen ønsker ikke bare vækst – væksten skal være bæredygtig, så den er fremtidssikret. I 2030 skal Greater Copenhagen-samarbejdet har skabt en integreret og bæredygtig vækstregion med et fælles arbejdsmarked. Hvordan når vi disse mål?

Deltagere:

 • Heino Knudsen, regionsrådsformand, Region Sjælland
 • Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne
 • Holger Schou Rasmussen, borgmester, Lolland Kommune
 • Britt Andresen, chefsanalytiker, Öresundsinstituttet
 • Rikard Larsson (S), riksdagsledamot, trafikutskottet
 • Martin Baden (S), næstformand, Region Hovedstadens Trafikudvalg
 • Ulrika Geeraedts, moderator, utvecklingsdirektör, Region Skåne


Lørdag 16. juni kl. 13.30-14.30

Fremtidens intelligente mobilitet er ikke for vanedyr!

Der findes ikke en strategi for, hvordan Greater Copenhagen kan bruge og udbrede nye intelligente mobilitetsløsninger for at understøtte en fleksibel og bæredygtig transport. I Sverige udvikles nationale strategier for udrulning af eksempelvis Mobility as a Service (MaaS) løsninger, men i Danmark er det end ikke muligt at komme i gang. Hvordan får vi hul på udviklingen?

Deltagere:

 • Christina Hvid, direktør, Rejseplanen
 • David Guldager, moderator, tech- og gadgetekspert, TV2
 • Dorthe Nøhr Pedersen, administrerende direktør, Movia
 • Jens Mandrup, formand, Region Hovedstadens Miljø- og Trafikudvalg


Lørdag 16. juni kl. 15.00-16.00

Hvem vil være milliardær? Quiz med Hans Pilgaard

Kom og oplev politikere på slap line, når de skal quizze om supercykelstiernes effekt på sundhed, miljø og trængsel i Folkemødets muligvis sjoveste quiz. Med Hans Pilgaard ved roret går deltagerne sammen i et unikt, tværpolitisk samarbejde om at vinde det samlede samfundsøkonomiske milliardoverskud for supercykelstierne - den største gevinst i dansk quizhistorie.

Alle debatterne finder sted i Greater Copenhagens telt på Ydermolen G9

Læs hele Greater Copenhagen & Skåne Committee's Folkemødeprogram 2018

Greater Copenhagen & Skåne Committee er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden og samtlige 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbejdet blev etableret i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen-regionen.

Veje, jernbaner, faste forbindelser og en velfungerende kollektiv trafik er uundværlige for at sikre fortsat vækst og udvikling i Greater Copenhagen. På Folkemødet 2018 debatterer politikere, erhvervsfolk og eksperter fremtidens transport og infrastruktur i Greater Copenhagen i to debatter og en quiz, for moderne infrastruktur er livsnerver i en metropolregion.

Læs mere »

Digitalisering er nøglen til vækst i Greater Copenhagen - hør hvordan på Folkemødet

Pressemeddelelser   •   Jun 08, 2018 10:47 CEST

Digitaliseringen af samfund og erhvervsliv er gennemgribende, men den sker ikke af sig selv. Hvis Greater Copenhagen også vil ligge i den digitale front i fremtiden, skal vores digitale rammer og udnyttelse af data være i verdensklasse, så vi sikrer, at metropolregionen kan konkurrere på globalt plan.

På Folkemødet 2018 debatterer politikere, erhvervsfolk og eksperter regionens digitale infrastruktur og udnyttelsen af data – både de data, vi allerede har, og nye data. Debatterne fokuserer på 4 temaer:

Fredag 15. juni kl. 10.30-11.30

Elektronista udfordrer Smart Citykøbing

Hvordan bliver byerne mere effektive via smart brug af data og digitalisering?

Deltagere:

 • Astrid Simonsen Joos, CEO, Philips Lighting, Nordics
 • Christiane Vejlø, journalist og moderator
 • Kim Escherich, Executive Innovation Architect


Fredag 15. juni kl. 12.15-13.00

Gigabit til alle i Greater Copenhagen

Højhastigheds-internet er en forudsætning for at kunne udnytte digitaliseringen, men i Greater Copenhagen er der store huller i dækningen, især i den danske del. Hvordan løser vi den udfordring?

Deltagere:

 • Heino Knudsen, Regionsrådsformand, Region Sjælland
 • David Guldager, moderator, tech- og gadgetekspert, TV2


Fredag 15. juni kl. 13.30-14.55

Life science-revolutionen anno 2050 – er vi klar?

Kom og bland dig i debatten om vores fælles sundhed i år 2050. Vi indleder med Dansk Design Centers præsentation af fire vidt forskellige fremtidsscenarier for, hvordan vi tænker sundhed i år 2050. Hvilke muligheder vil teknologier som kunstig intelligens give os, og hvilke valg skal vi træffe?

Deltagere:

 • Mads Jarner Brevadt, direktør, Radiobotics
 • Michael Reibel Boesen, teknikchef, Corti
 • Torben Dalgaard, direktør, Center for It, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden
 • Henning Langberg, direktør, Copenhagen Healthtech Cluster


Fredag 15. juni kl. 15.00-16.00

Data redder liv – lad os dog bruge dem!

Danske sundhedsdata gemmer på historisk viden om 5 mio. menneskers helbred over de sidste 50 år. Deltag i debatten om, hvordan vi gør bedre brug af vores unikke sundhedsdata til fordel for sundhed og vækst.

Deltagere:

 • Camilla Rathcke, formand, Yngre Læger
 • Ditlev Moltke, direktør, IQVIA
 • Gorm Greisen, formand, Etisk Råd
 • Per Okkels, departementschef, Sundhedsministeriet
 • Henning Langberg, direktør, Copenhagen Healthtech Cluster
 • David Guldager, moderator, tech- og gadgetekspert, TV2

Alle debatterne finder sted i Greater Copenhagens telt på Ydermolen G9

Læs hele Greater Copenhagen & Skåne Committee's Folkemødeprogram 2018

Greater Copenhagen & Skåne Committee er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden og samtlige 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbejdet blev etableret i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen-regionen.

Digitaliseringen af samfund og erhvervsliv er gennemgribende. Hvis Greater Copenhagen vil ligge i den digitale front, skal vores digitale rammer og udnyttelse af data være i verdensklasse, så regionen kan konkurrere globalt. På Folkemødet 2018 debatterer politikere, erhvervsfolk og eksperter regionens digitale infrastruktur og udnyttelsen af data – både de data, vi allerede har, og nye data.

Læs mere »

Why Greater Copenhagen? Få svaret på Folkemødet

Pressemeddelelser   •   Jun 08, 2018 10:46 CEST

Greater Copenhagens åbningsdebat på Folkemødet 2018 stiller skarpt på samarbejdets formål: Hvorfor er det vigtigt for Østdanmark og Skåne at samarbejde om at styrke den økonomiske vækst og integration i metropolregionen Greater Copenhagen?

Greater Copenhagen har 4 mio. indbyggere og spænder over to lande, tre regioner og 79 kommuner og er en unik region i både Danmark og Sverige. Fem førende politikere fra Greater Copenhagen debatterer, hvorfor de samarbejder, og hvordan deres fælles indsats blandt andet kan hjælpe med at tiltrække investeringer og talent og styrke turismen i deres metropolregion.

Tre gæstedebattører deltager:

 • Pia Kinhult, Head of Host States Relations, ESS: Tiltrækning af virksomheder og talenter.
 • Katia K. Østergaard, adm. direktør, Horesta: Turisme som vækstdriver.
 • Michael Hallgren, produktionsdirektør, Novo Nordisk, Kalundborg: Infrastruktur, mobilitet og kvalificeret arbejdskraft.

Deltagere fra Greater Copenhagen:

 • Heino Knudsen, formand, Greater Copenhagen & Skåne Committee, regionsrådsformand, Region Sjælland
 • Henrik Fritzon, næstformand, Greater Copenhagen & Skåne Committee, regionsrådsformand, Region Skåne
 • Sophie Hæstorp-Andersen, medlem, Greater Copenhagen & Skåne Committee, regionsrådsformand, Region Hovedstaden
 • Steen Christiansen, formand, KKR Hovedstaden, borgmester, Albertslund

Åbningsdebatten finder sted:

Torsdag den 14. juni 2018 kl. 15.00-16.00 i Greater Copenhagens telt på Ydermodelen G9

Læs hele Greater Copenhagen & Skåne Committee's Folkemødeprogram 2018

Mere forskning til Greater Copenhagen

Inden åbningsdebatten er der mulighed for at fordybe sig i Greater Copenhagens indsats for at styrke forskningen i regionen.

Det sker i selskab med hjerneforsker Peter Lund Madsen, der styrer en diskussion om, hvordan regionen bedst udnytter forskningsanlæggene ESS og MAX IV til at tiltrække yderligere forskning og forskningstunge virksomheder.

Forskningsdebatten finder sted:

Torsdag den 14. juni 2018 kl. 13.00-14.45 i Greater Copenhagens telt på Ydermolen G9

Læs hele Greater Copenhagen & Skåne Committee's Folkemødeprogram 2018

Greater Copenhagen & Skåne Committee er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden og samtlige 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbejdet blev etableret i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen-regionen.

Greater Copenhagens åbningsdebat på Folkemødet 2018 stiller skarpt på samarbejdets formål: Hvorfor er det vigtigt for Østdanmark og Skåne at samarbejde om at styrke den økonomiske vækst og integration i Greater Copenhagen? Fem førende politikere fra regionen debatterer samarbejdet og deres indsats for blandt andet at tiltrække investeringer og talent og styrke turismen i deres metropolregion.

Læs mere »

Greater Copenhagen i nyt samarbejde med Hamburg

Pressemeddelelser   •   Maj 25, 2018 14:08 CEST

Den kommende Femernforbindelse skaber grobund for tættere samarbejde mellem Hamburg og Greater Copenhagen. Første skridt er underskrivelse af en fælles erklæring om at styrke det regionale samarbejde.

Byggeriet af den kommende faste forbindelse over Femern Bælt er nu så tæt på, at tiden er inde til at styrke det regionale samarbejde mellem Metropolregion Hamburg i Nordtyskland og Greater Copenhagen, som dækker Skåne og Østdanmark.

Erfaringen viser, at faste forbindelser over landegrænser kan fremme vækst og velstand gennem øget økonomisk integration, som det er sket i Greater Copenhagen med åbningen af Øresundsbroen i 2000.

En lignende udvikling kan forventes mellem Nordtyskland og Greater Copenhagen, når den planlagte tunnel under Femern Bælt står færdig, og derfor indgår Hamburg og Greater Copenhagen nu en aftale om at styrke det regionale samarbejde mellem de to metropolregioner.

Det nye samarbejde indledes mandag den 28. maj 2018 i forbindelse med konferencen Fehmarn Belt Days i Malmö, hvor Hamburgs borgmester, Dr. Peter Tschentscher, og Greater Copenhagen & Skåne Committee’s formand, Heino Knudsen, vil underskrive et ”Letter of intent” ved en kort ceremoni.

Underskrivelsen finder sted:

Mandag den 28. maj kl. 17.30 i konferencecentret Malmö Live
Dag Hammarskjölds Torg 4
211 18 Malmö

Pressekontakt: Jens Thomsen, +45 2128 6560, e-mail: jet@greatercph.com

Program for Fehmarnbelt Days 2018

Greater Copenhagen & Skåne Committee er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden og samtlige 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbejdet blev etableret i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen-regionen.

Den kommende Femernforbindelse skaber grobund for tættere samarbejde mellem Hamburg og Greater Copenhagen. Første skridt er underskrivelse af en fælles erklæring om at styrke det regionale samarbejde.

Læs mere »

Hurtigt bredbånd kan give dramatisk gevinst til Greater Copenhagen

Pressemeddelelser   •   Mar 20, 2018 15:01 CET

Udrulning af hurtigt bredbånd i hele Greater Copenhagen kan forøge regionens produktivitet svarende til en årlig vækstgevinst på minimum 6 mia. kr. årligt, dokumenterer ny rapport. Med en ny politisk aftale, Greater Copenhagen Gigabit, vil parterne i Greater Copenhagen-samarbejdet styrke regionens digitalisering.

En årlig milliardgevinst i form af forøget produktivitet for minimum 6 mia. kr. venter Greater Copenhagen, hvis virksomheder og borgere i hele regionen sikres adgang til moderne højhastigheds-bredbånd med en kapacitet på mindst 100 megabit i sekundet.

Det fremgår af en ny rapport udarbejdet af WSP for Greater Copenhagen & Skåne Committee. I dag har kun dele af Skåne og Sjælland adgang til højhastighedsnet. Fraværet af tidssvarende digital infrastruktur er en hæmsko for den økonomiske udvikling i regionen, fordi virksomhedernes produktivitet er lavere, end den ville være, hvis de havde adgang til hurtigt bredbånd.

Samtidig vil udrulning af moderne fibernet, så hele regionen er dækket, kunne gøres for forholdsvis små penge i forhold til den mulige gevinst. Ifølge tidligere beregninger for Region Sjælland og Region Hovedstaden kan disse dele af Greater Copenhagen forsynes med hurtigt bredbånd for i alt ca. 3,8 mia. kr.

Resultater taler for sig selv 

”Rapportens resultater taler for sig selv. Investering i højhastigheds-bredbånd er ikke bare nødvendig for den økonomiske udvikling – tidssvarende digital infrastruktur er også en ualmindelig god forretning for samfundet,” siger Heino Knudsen, der er formand for Greater Copenhagen & Skåne Committee og regionsrådsformand i Region Sjælland.

Med så store potentialer for vækst og velstand gennem fortsat digitalisering har samarbejdspartnerne i Greater Copenhagen indgået en politisk aftale - et fælles charter, Greater Copenhagen Gigabit, med det formål at få yderligere fart i regionens digitale udvikling. I charteret forpligter parterne sig til at sætte ind på tre hovedområder:

 • Forbedring af den digitale infrastruktur
 • Bedre rammer for øget digitalisering af erhvervsliv og samfund
 • Styrkelse af medarbejdere og virksomheders digitale kompetencer, så de kan høste gevinsterne af digitaliseringen

”Det digitale charter vil være vores udgangspunkt for en dialog med regionens myndigheder og erhvervsliv om digitalisering. Vi skal sikre, at vi har de bedst tænkelige rammer for både virksomheder og borgere, og Greater Copenhagen har allerede iværksat en række projekter med fokus på offentlige og private virksomheders adgang til at udnytte digitaliseringen,” siger Heino Knudsen.

Han efterlyser en langt mere ambitiøs indsats fra det offentliges side, end den danske regerings netop offentliggjorte Teleforlig lægger op til:

”Vi kan ikke overlade til markedskræfterne at sikre ordentligt bredbånd. Og slet ikke når det kommer til de mere tyndt befolkede dele af regionen. Skal vi løse denne kæmpe udfordring med manglende dækning, kræver det, at det offentlige tager meget mere ansvar, og at det gøres til en offentlig opgave,” siger Heino Knudsen.

For yderligere oplysninger kontakt:

Heino Knudsen via Region Sjællands pressevagt: +45 5787 5052

Læs Greater Gopenhagens digitale charter

Læs WSP-rapporten

Greater Copenhagen & Skåne Committee er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden og samtlige 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbejdet blev etableret i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen-regionen.

Udrulning af hurtigt bredbånd i hele Greater Copenhagen kan forøge regionens produktivitet svarende til en årlig vækstgevinst på minimum 6 mia. kr. årligt, dokumenterer ny rapport. Med en ny politisk aftale, Greater Copenhagen Gigabit, vil parterne i Greater Copenhagen-samarbejdet styrke regionens digitalisering.

Læs mere »

Ny infrastruktur skal ændre Greater Copenhagen

Pressemeddelelser   •   Jan 25, 2018 12:45 CET

Infrastruktur er nøglen til udvikling og velstand i Greater Copenhagen. Regionen skal være tæt forbundet indadtil og udadtil, for mobilitet og tilgængelighed er afgørende for økonomisk fremgang, lyder det fra Greater Copenhagens formand, Heino Knudsen, i dag på Nordisk Infrastrukturkonference i Helsingborg.

Jernbaner, veje og broer knytter mennesker og regioner tættere sammen og skaber nye muligheder for samarbejde, erhvervsaktivitet og regional udvikling.

For Greater Copenhagen er en moderne og velfungerende infrastruktur afgørende for regionens økonomiske udvikling og konkurrenceevne, og Nordisk Infrastrukturkonference 2018 i Helsingborg i dag er et helt nødvendigt initiativ for at fastholde og styrke den politiske interesse for investering i ny infrastruktur.

”En fast forbindelse til Tyskland under Femern Bælt vil ændre vores region – den bliver en gamechanger. Det samme vil endnu en fast forbindelse over Øresund mellem Helsingborg og Helsingør blive. Vi skal sørge for, at forbindelserne bliver til virkelighed, for de vil åbne nye døre til vækst og beskæftigelse i Greater Copenhagen, hele Norden og Nordtyskland,” siger Heino Knudsen, ny formand for Region Sjælland og for Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Fremtidens transport
Nordisk Infrastrukturkonference 2018 stiller ikke mindst skarpt på fremtidens mobilitet og transportformer og på infrastrukturens betydning for Norden i fremtiden.

”Vi skal følge med udviklingen og fremtidens udfordringer. Der kan opstå nye krav til transport, kollektiv trafik, infrastruktur og lignende, og der skal vi være foran og forudse de behov før de opstår. Et eksempel er førerløse busser, som netop nu er på tegnebrættet til at blive testet på et sygehus i Region Sjælland,” siger Heino Knudsen.

For yderligere oplysninger kontakt:
Heino Knudsen via Region Sjællands pressevagt: +45 57 87 50 52

Læs Greater Copenhagens trafikcharter

Se programmet for Nordisk Infrastrukturkonference 2018

Greater Copenhagen & Skåne Committee er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden og samtlige 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbejdet blev etableret i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen-regionen.

Infrastruktur er nøglen til udvikling og velstand i Greater Copenhagen. Regionen skal være tæt forbundet indadtil og udadtil, for mobilitet og tilgængelighed er afgørende for økonomisk fremgang, lyder det fra Greater Copenhagens formand, Heino Knudsen, på Nordisk Infrastrukturkonference i Helsingborg i dag.

Læs mere »

Billeder & Videoer 2 billeder

Om Greater Copenhagen Committee

Greater Copenhagen Committee

Greater Copenhagen Committee er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden og samtlige 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbejdet blev etableret i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen-regionen.

Adresse