Skip to main content

Tags

Greater Copenhagen styrer mod fortsat vækst og udvikling

Pressemeddelelser   •   Dec 18, 2018 15:34 CET

Ny rapport lover godt for udvikling og vækst i Greater Copenhagen. På 10 ud af 13 områder er metropolregionen i vækst eller ligger stabilt, dokumenterer rapporten. Greater Copenhagen har succes med at tiltrække turister, højt uddannet arbejdskraft og med at udbrede sit brand. Der er dog stadig mulighed for forbedring.

Konference skal styrke grænsependlere og virksomheder i Greater Copenhagen

Pressemeddelelser   •   Dec 03, 2018 14:40 CET

Interessen for at pendle mellem Sverige og Danmark vokser, og grænsependling rummer store muligheder, men også udfordringer. Med deltagelse af både svenske og danske ministre stiller Greater Copenhagen og Øresunddirekt derfor skarpt på grænsehindringer på en heldagskonference den 4. december på Christiansborg.

Halland slutter sig til Greater Copenhagen

Pressemeddelelser   •   Nov 23, 2018 09:26 CET

Greater Copenhagen-samarbejdet står til at udvide medlemskredsen med Halland. Det besluttede en enig bestyrelse fredag på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, der også udpegede Københavns overborgmester, Frank Jensen, som ny formand fra årsskiftet. Han afløser regionsrådsformand Heino Knudsen på posten.

Greater Copenhagen sætter mobilitet og infrastruktur på dagsordenen

Pressemeddelelser   •   Nov 21, 2018 21:50 CET

Greater Copenhagen står over for vigtige investeringer i ny infrastruktur, ikke mindst Femernforbindelsen. Bedre veje, jernbaner og faste forbindelser giver nye muligheder for vækst og udvikling, som regionen skal sørge for at udnytte. Derfor står infrastruktur øverst på dagsordenen, når parterne i Greater Copenhagen samles til politisk topmøde den 23. november.

Fremtidens transport i Greater Copenhagen til debat på Folkemødet

Pressemeddelelser   •   Jun 08, 2018 10:55 CEST

Veje, jernbaner, faste forbindelser og en velfungerende kollektiv trafik er uundværlige for at sikre fortsat vækst og udvikling i Greater Copenhagen. På Folkemødet 2018 debatterer politikere, erhvervsfolk og eksperter fremtidens transport og infrastruktur i Greater Copenhagen i to debatter og en quiz, for moderne infrastruktur er livsnerver i en metropolregion.

Digitalisering er nøglen til vækst i Greater Copenhagen - hør hvordan på Folkemødet

Pressemeddelelser   •   Jun 08, 2018 10:47 CEST

Digitaliseringen af samfund og erhvervsliv er gennemgribende. Hvis Greater Copenhagen vil ligge i den digitale front, skal vores digitale rammer og udnyttelse af data være i verdensklasse, så regionen kan konkurrere globalt. På Folkemødet 2018 debatterer politikere, erhvervsfolk og eksperter regionens digitale infrastruktur og udnyttelsen af data – både de data, vi allerede har, og nye data.

Why Greater Copenhagen? Få svaret på Folkemødet

Pressemeddelelser   •   Jun 08, 2018 10:46 CEST

Greater Copenhagens åbningsdebat på Folkemødet 2018 stiller skarpt på samarbejdets formål: Hvorfor er det vigtigt for Østdanmark og Skåne at samarbejde om at styrke den økonomiske vækst og integration i Greater Copenhagen? Fem førende politikere fra regionen debatterer samarbejdet og deres indsats for blandt andet at tiltrække investeringer og talent og styrke turismen i deres metropolregion.

Greater Copenhagen i nyt samarbejde med Hamburg

Pressemeddelelser   •   Maj 25, 2018 14:08 CEST

Den kommende Femernforbindelse skaber grobund for tættere samarbejde mellem Hamburg og Greater Copenhagen. Første skridt er underskrivelse af en fælles erklæring om at styrke det regionale samarbejde.

Hurtigt bredbånd kan give dramatisk gevinst til Greater Copenhagen

Pressemeddelelser   •   Mar 20, 2018 15:01 CET

Udrulning af hurtigt bredbånd i hele Greater Copenhagen kan forøge regionens produktivitet svarende til en årlig vækstgevinst på minimum 6 mia. kr. årligt, dokumenterer ny rapport. Med en ny politisk aftale, Greater Copenhagen Gigabit, vil parterne i Greater Copenhagen-samarbejdet styrke regionens digitalisering.

Ny infrastruktur skal ændre Greater Copenhagen

Pressemeddelelser   •   Jan 25, 2018 12:45 CET

Infrastruktur er nøglen til udvikling og velstand i Greater Copenhagen. Regionen skal være tæt forbundet indadtil og udadtil, for mobilitet og tilgængelighed er afgørende for økonomisk fremgang, lyder det fra Greater Copenhagens formand, Heino Knudsen, på Nordisk Infrastrukturkonference i Helsingborg i dag.

Presseinvitation: Greater Copenhagens topmøde

Pressemeddelelser   •   Dec 15, 2017 12:59 CET

Greater Copenhagen samler regionens ledende politikere til topmøde i Kristianstad 19. december for at debattere det seneste års indsats for at styrke vækst og beskæftigelse. Topmødet baner samtidig vej for næste års arbejde for bedre kollektiv trafik, styrkelse af regionens life science-sektor og udbygning af den digitale infrastruktur. Sveriges arbejdsmarkedsminister Ylva Johansson deltager.

Greater Copenhagen udpeger indsatsområder for 2018

Pressemeddelelser   •   Dec 13, 2017 13:53 CET

Med sin handlingsplan for 2018 vil Greater Copenhagen gøre en særlig indsats på tre områder, der er udpeget som signaturprojekter: satsninger på grænseløs kollektivtrafik med det formål at skabe et mere integreret arbejdsmarked i Greater Copenhagen, tiltrækning af virksomheder og talent inden for life science og udbygning af den digitale infrastruktur.

Greater Copenhagen støtter Fehmarnbelt Days 2018

Pressemeddelelser   •   Sep 20, 2017 12:51 CEST

Den faste forbindelse til Tyskland fra Danmark under Femern Bælt vil åbne et nyt kapitel for vækst og beskæftigelse i Greater Copenhagen. Fehmarnbelt Days 2018 i Malmö den 28. og 29. maj præsenterer de fremtidige muligheder, og Greater Copenhagen understøtter arrangementet.

Greater Copenhagen tiltrækker talent og virksomheder fra udlandet

Pressemeddelelser   •   Sep 20, 2017 12:08 CEST

Med en serie af rekrutterings-kampagner via sociale medier har Greater Copenhagen succes med at tiltrække både højtuddannede specialister og nu også den første virksomhed fra udlandet. Tidligere på året har kampagner blandt andet rekrutteret udenlandske spiludviklere til gaming-industrien i Greater Copenhagen. Senest er det også lykkedes at tiltrække en udenlandsk virksomhed til regionen.

Ny rapport: Færre grænsehindringer kan give milliardgevinst til Greater Copenhagen

Pressemeddelelser   •   Aug 29, 2017 10:10 CEST

Der er store muligheder for at sikre økonomisk fremgang og styrke beskæftigelsen ved at fjerne grænsehindringer i Greater Copenhagen, viser en ny rapport, som konsulentfirmaet Damvad Analytics har udarbejdet for Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Et stort skridt mod en HH-forbindelse

Pressemeddelelser   •   Jun 26, 2017 11:27 CEST

Sverigeforhandlingen har i dag afleveret en rapport til den svenske og danske regering, som fastslår, at der er fælles dansk-svensk interesse for at fortsætte undersøgelsen af nye faste forbindelser over Øresund. Især fremhæves en undersøgelse af de samfundsøkonomiske effekter af en HH-forbindelse som interessant.

Greater Copenhagen – en supermagnet for tiltrækning af talent?

Pressemeddelelser   •   Jun 17, 2017 08:00 CEST

Hvad skal der til for at gøre Greater Copenhagen uimodståelig for internationale virksomheder og talent? På Folkemødet kortlægger vi de fælles skridt, vi skal tage for at gøre Greater Copenhagen til en supermagnet for tiltrækning af internationale virksomheder og specialister. Debatten foregår lørdag den 17. juni i Greater Copenhagens telt C19 på Cirkuspladsen. Kom og vær med!

Hvad kan jeg blive?

Pressemeddelelser   •   Jun 17, 2017 07:30 CEST

’Politikernes Rekrutteringsservice’ vurderer kendte politikeres jobmuligheder Politikere fra Greater Copenhagen får professionel vejledning på Folkemødet 2017 om deres muligheder for et comeback på arbejdsmarkedet, hvis de ikke bliver genvalgt ved næste valg. Kom og se, om politikerne kan komme i job.

Når trafikpropper bliver fortid og solen driver bilen

Pressemeddelelser   •   Jun 16, 2017 07:43 CEST

Automatisering har vendt op og ned på trafik og infrastruktur i Greater Copenhagen om 10-12 år. Bilerne kører selv, og myldretidstrafikken glider glat på vejene. Parkering er uproblematisk, varetransporter foregår også automatisk, og alt drives af elektricitet fra vedvarende energikilder. Lyder det alt sammen som fremtidsmusik? Det er det også, for det er Greater Copenhagen i ”2030 Krystalkuglen”.

Politikerne skal gå over grænsen for at skabe vækst

Pressemeddelelser   •   Jun 15, 2017 13:03 CEST

Behovet for en ny fast forbindelse over Øresund trænger sig på, og transportminister Ole Birk Olesen har ytret sig positivt om bygning af en tunnel mellem Helsingør og Helsingborg. Greater Copenhagen diskuterer vækstmuligheder og udvikling med transportministeren og regionens erhvervsliv på Folkemødet på Bornholm.