Skip to main content

Den Kollektive trafik over Øresund øger

Pressemeddelelse   •   Jun 11, 2013 12:34 CEST

De kollektivt rejsende udgør en stigende andel af de rejsende over Øresund, viser den seneste opdatering af integrationsindekset for Øresundsregionen.

Rapporten sammenfatter en række data, der belyser integrationen mellem den svenske og danske del af Øresundsregionen.

Blandt andet viser tallene, at de kollektivt rejsende udgør en stigende andel af de rejsende over Øresund. Ibrugtagen af Citytunneln i Malmö er den mest sandsynlige forklaring til denne stigning, da Citytunneln har forbedret tilgængeligheden og mindsket rejsetiden med tog til København – primært i områder tæt ved de to nye stationer, Triangeln og Hyllie.

Rapporten viser desuden, at Helsingør-Helsingborg overfarten til stadighed taber terræn i forhold til Øresundsbron. De rejsende mellem Helsingør og Helsingborg udgør en stadig mindre del af de rejsende over Øresund. Udviklingen er et tegn på den positive påvirkning en fast forbindelse får i et område og peger på behovet for en fast forbindelse i det nordlige Øresund.


Öresundskomiteen er platformen for det regionale politiske samarbejde i Øresundsregionen og komiteen består af ledende lokale og regionale politikere fra Skåne og Sjælland.