Skip to main content

Formandsskifte i Öresundskomiteen

Pressemeddelelse   •   Okt 25, 2012 09:42 CEST

I forbindelse med  Øresundstinget i dag - Öresundskomiteens store efterårskonference - overtager formanden for Region Hovedstaden, Vibeke Storm Rasmussen, formandsposten i Öresundskomiteen. Den tidligere formand for komiteen, Pia Kinhult, som er formand for Region Skåne, fortsætter som næstformand for komiteen.

I det næste år vil Vibeke Storm Rasmussen blalægge vægt på hverdagsintegration. ”Jeg synes, atvi i Öresundskomiteen skal udvikle projekter, som er til gavn for almindelige ”øresundere”. Det kan være flere fælles oplevelsesevents – og det kan være en udbygning af skolesamarbejdet over sundet, som kan give skoleelever en bedre indføring i nabosprog, end de får i dag”, udtaler Vibeke Storm Rasmussen. Netop nabosprogsundervisning er et af de temaer, Öresundskomiteen vil drøfte i dag. Vibeke Storm Rasmussen er samtidig optaget af at fremme vækst og beskæftigelse i Øresundregionen gennem at udbygge infrastrukturen.

I det sidste år, hvor Pia Kinhult har været formand, har komiteen arbejdet med en række forskellige samfundsspørgsmål. Öresundskomiteen har bla. prioriteret arbejdet med grænsehindringer – et arbejde, Pia Kinhult også beskæftiger sig med som Sveriges repræsentant i Nordisk Grænsehindringsforum. Jeg er især glad for, at EU har lempet den såkaldte ”arbejde i to lande-regel”, udtaler Pia Kinhult. Denne regel har tidligere betydet, at det de facto var umuligt forøresundspendlere at have deltidsarbejde i Danmark og i Sverige samtidigt. Det må man godt i dag – dog forudsat, at man højst arbejder 25 pct. af sin samlede arbejdstid i et land.

På dagens Øresundsting er hovedemnet grænseoverskridende innovation – hvordan får vi gang i væksten igen. Det er Øresunds og Europas vigtigste udfordring – og håbet er, at konferencen kan give nye svar på dette spørgsmål. 

Kontakt:
Vibeke Storm Rasmussen, tlf. +45 38 66 51 00

Pia Kinhult (gennem pressesekretær Johan Folin), tlf. +46 721 998 385

Direktør for Øresundskomiteen, Finn Lauritzen +45 2044 0325

Öresundskomiteen er platformen for det regionale politiske samarbejde i Øresundsregionen og komiteen består af ledende lokale og regionale politikere fra Skåne og Sjælland.