Skip to main content

​Greater Copenhagen – en ny europæisk metropol er født

Pressemeddelelse   •   Jan 14, 2016 08:07 CET

På billedet ses bestyrelsen, der kom med en fælles udtalelse om ID-kontrollen ved grænserne (vedhæftet nederst i pressemeddelelsen)


Onsdag mødtes den nyetablerede Greater Copenhagen & Skåne Committee for første gang. Det historiske møde foregik i Københavns Lufthavn, hvor den nye erhvervspolitiske metropolregion med 3,9 mio. indbyggere, Greater Copenhagen, kom godt fra start.

Den politiske samarbejdsplatform Greater Copenhagen & Skåne Committee er etableret med fuld opbakning fra alle 79 kommuner og 3 regioner i Skåne, Hovedstaden og Sjælland. På tværs af kommuner og regioner er man nu klart til at gå i gang med et forpligtende og handlingsorienteret samarbejde, der skal sætte gang i væksten og skabe nye job til gavn for virksomheder og borgere.

Hver for sig er vi for små til for alvor at gøre os gældende i den internationale konkurrence, men sammen kan vi skabe den volumen, som er afgørende for konkurrenceevnen. Med etableringen af Greater Copenhagen & Skåne Committee placerer vi os på verdenskortet som en metropol med højtuddannede medarbejdere, god infrastruktur og stærke brancheklynger. Vi er verdensmestre i grønne løsninger, vi har en medico-branche i international topklasse, og det er let at drive virksomhed i Greater Copenhagen. Det budskab skal vi have ud i verden, så vi kan tiltrække flere internationale investorer og virksomheder”, udtaler Steen Christiansen, borgmester Albertslund Kommune og formand for Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Greater Copenhagen skal tage kampen op med bl.a. Stockholm, Amsterdam og Hamborg om investeringer, talent og arbejdspladser. Den globale konkurrence mellem byer og metropoler er hård, og Øresundsregionen har de seneste år ikke formået at følge med den vækst, der har været i de andre nordeuropæiske metropoler. Arbejdet skal også fokusere på at fjerne de barrierer, der står i vejen for integration af regionen.

Vi har format ett unikt metropolsamarbete som ska växla upp arbetet med att integrera våra regioner och kommuner. Öresundsregionen har nu förutsättningar för att utvecklas till en av de ledande i norra Europa inom forskning, innovation och turism med fler jobb och stärkt tillväxt som följd”, udtaler Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande Region Skåne og næstformand i Greater Copenhagen and Skåne Committee.

Greater Copenhagen har en række erhvervspolitiske styrkepositioner, som kommuner og regioner sammen med virksomheder, organisationer, universiteter vil markedsfører globalt. Det er særligt de grønne erhverv, medicoindustrien, sundheds- og velfærdsteknologi, de kreative erhverv og flere andre brancher, hvor Greater Copenhagen kan markere sig globalt.

Vi skal nu sørge for at implementere de ting, som vi har igangsat, så vi kan skabe resultater. Det er vigtigt, at erhvervslivet kommer ind i projekterne. Vi skal få det, vi har sat i gang, til at virke, før vi sætter for meget nyt i gang”, udtaler Jens Stenbæk, regionsrådsformand Region Sjælland og næstformand i Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Bestyrelsen valgte Steen Christiansen, borgmester i Albertslund som formand, og Henrik Fritzon, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne samt Jens Stenbæk, regionsrådsformand, Region Sjælland som næstformænd i 2016.

Læs den fælles udtalelse om ID-kontrollen (vedhæftet nederst)


Fakta om Greater Copenhagen:

Greater Copenhagen & Skåne Commitee er et erhvervspolitisk samarbejde bestående af 79 kommuner og 3 regioner i Hovedstaden, Sjælland og Skåne.

Der bor 3,9 mio. mennesker i Greater Copenhagen. Der er 17 universiteter og højere læreanstalter med i alt omkring 189.000 studerende i regionen.

26 procent af Danmark og Sveriges BNP skabes i Greater Copenhagen. De danske regioner i Greater Copenhagen står for ca. 48 pct. af Danmarks samlede BNP, mens Region Skåne står for ca. 11 pct. af Sveriges BNP.


Politiske prioriteter i Greater Copenhagen & Skåne Commitee:

 • Understøtte den fælles markedsføring af ’Greater Copenhagen’.
 • Arbejde for at skabe en stærk international infrastruktur.
 • Understøtte tiltrækningen af investorer, turister, virksomheder og talenter.
 • Arbejde for en integreret og bæredygtig vækstregion, herunder at påvirke de lovgivninger og grænsehindringer, der vurderes at være barrierer for vækst.
 • Etablere fælles strategiske erhvervsindsatser.


Bestyrelsen består af 18 medlemmer:

 • Steen Christiansen, Formand for KKR Hovedstaden, borgmester Albertslund Kommune
 • John Engelhardt, Næstformanden for KKR Hovedstaden, borgmester Glostrup Kommune
 • Frank Jensen, Overborgmester, Københavns Kommune
 • Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand, Region Hovedstaden
 • NN, Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden
 • Jens Stenbæk, Regionsrådsformand, Region Sjælland
 • Steen Bach Nielsen, Regionsrådsmedlem, Region Sjælland
 • Knud Erik Hansen, Næstformand i KKR Sjælland, Borgmenter i Faxe Kommune
 • Niels Hörup, Formanden for KKR Sjælland, Borgmester, Solrød Kommune
 • Henrik Fritzon, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne
 • Katrin Stjernfeldt Jammeh, ordförande, Malmö Stad
 • Anders Almgren, Ordförande, Lunds kommun
 • Carl Johan Sonesson, Regionsstyrelsens 2:e vice ordförende, Region Skåne
 • Märta Stenevi, Regionsstyrelsens 1:e vice ordförande, Region Skåne
 • Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförende, Helsingborg Stad
 • Heléne Fritzon, Ordförande kommunstyrelsen, Kristianstads kommun
 • Kent Mårtensson, Ordförande, Kommunförbundet Skåne
 • Lena Wallentheim, Ordförande Hässleholm kommun (Pladsen roterer mellem Hässleholm, Landskrona, Trelleborg)

The Greater Copenhagen & Skåne Committee arbejder med at nedbryde grænserne mellem kommuner, regioner og lande. Komiteen er en politisk samarbejdsplatform for regioner og kommuner i Østdanmark og Skåne med politiske fokus på at skabe vækst og erhvervsfremme, så der skabes flere job, samt på at fjerne grænsehindringer, der udgør barrierer for vækst i regionen.