Skip to main content

Greater Copenhagen: Krav om store trafikinvesteringer

Pressemeddelelse   •   Okt 12, 2016 17:02 CEST

Greater Copenhagen er en region i stabil vækst, men konkurrencen fra andre regioner er hård, og uden handling taber Greater Copenhagen til succesfulde regioner som Amsterdam og Hamburg. En vej til fremgang er bedre infrastruktur og øget international tilgængelighed. Derfor har politikerne i Greater Copenhagen-samarbejdet i dag vedtaget et fælles trafikcharter, der skal fremme nødvendige investeringer i infrastruktur i metropolen.

”Med trafikcharteret har vi nu et stærkt, fælles grundlag, som vi kan bruge over for vores regeringer i Sverige og Danmark i indsatsen for at styrke den trafikale infrastruktur i hele Greater Copenhagen. God infrastruktur er en forudsætning for vækst og velstand,” siger Steen Christiansen, borgmester i Albertslund og bestyrelsesformand for Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Blandt de store infrastruktur-projekter, som Greater Copenhagen-samarbejdet ønsker at fremme med Trafikcharteret, er:

  • Fortsat udvidelse af Københavns Lufthavns kapacitet (herunder lufthavnens jernbanestation)
  • Femernforbindelsen, der vil knytte Greater Copenhagen tættere til Tyskland
  • Faste forbindelser over Øresund
  • Et fælles billetsystem for den kollektive transport i hele regionen

Målet for samarbejdet i Greater Copenhagen er at sikre økonomisk vækst og beskæftigelse, og da virksomheders fremgang er afhængig af korte rejsetider, effektiv mobilitet og international tilgængelighed, er det nødvendigt at planlægge trafikanlæg på tværs af regionen. En god infrastruktur gør det nemmere at tiltrække og fastholde både indenlandske og udenlandske investeringer og talent – alt sammen til gavn for borgere og virksomheder i regionen.

Trafikcharteret omfatter trafikanlæg i Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland samt to nye forbindelser mellem Sverige og Danmark. Den ene er en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, der skal bygges først og påbegyndes så hurtigt som muligt. Den anden, en Øresundsmetro mellem København og Malmø, skal kobles til udbygningen af Københavns metro.

”En fast forbindelse, der knytter regionen tættere sammen via Helsingør og Helsingborg, vil være en stærk katalysator for økonomisk vækst. En HH-forbindelse skaber nye arbejdspladser for tusindvis af borgere og virksomheder,” siger Henrik Fritzon, formand for regionstyrelsen i Region Skåne og næstformand i Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Den projekterede forbindelse over Femern spiller også en central rolle for udviklingen i Greater Copenhagen.

”Samarbejdet i Greater Copenhagen har som mål at styrke vækst og beskæftigelse i hele regionen, og velfungerende trafikale forbindelser er en betingelse for, at virksomhederne kan skabe vækst og nye job. Det gælder også en fast forbindelse til Tyskland og det øvrige Europa via Femern,” siger Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland og næstformand i Greater Copenhagen & Skåne Committee.

For yderligere kommentarer kontakt:

Steen Christiansen, Region Hovedstaden, træffes gennem kommunikationskonsulent Janus Enemark Nissen, tlf. +45 22 53 72 20, e-mail: Janus.Enemark.Nissen@albertslund.dk

Henrik Fritzon, Region Skåne, træffes gennem pressechef Malin Tykesson, tlf. +46 725-99 76 04

Jens Stenbæk, Region Sjælland, træffes via Region Sjællands pressevagt på tlf. +45 57 87 50 52

Q&A om Greater Copenhagens trafikcharter

Hvad er Greater Copenhagens trafikcharter?

Trafikcharteret er en politisk anbefaling på infrastrukturområdet vedtaget af bestyrelsen for Greater Copenhagen & Skåne Committee på vegne af de tre regioner og 79 kommuner, der indgår i Greater Copenhagen-samarbejdet.

Trafikcharteret omtaler en række trafikale infrastrukturprojekter, som Greater Copenhagen arbejder for at fremme. Der er tale om ny infrastruktur – lufthavne, broer, jernbaner og veje mv., som er nødvendig for at sikre fremtidig økonomisk vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen.

Hvad er formålet med trafikcharteret?

Trafikcharteret er et politisk dokument, som giver politikerne i Greater Copenhagen et enestående udgangspunkt at arbejde ud fra i deres fælles indsats for at fremme infrastrukturprojekterne i charteret. Det er første gang, politikerne i Greater Copenhagen-metropolen vedtager et fælles charter med infrastrukturprojekter med høj politisk prioritet, og formålet med charteret er at give fremdrift til investeringer i trafikal infrastruktur, som er nødvendige for fortsat økonomisk vækst og beskæftigelse i Greater Copenhagen.

Anbefaler trafikcharteret tekniske løsninger for trafikprojekter?

Nej, trafikcharteret anbefaler ikke tekniske løsninger for konkrete trafikprojekter. Det ligger uden for charterets formål at anbefale tekniske løsninger. Hensigten med trafikcharteret er først og fremmest at skabe og fastholde politisk momentum for projekterne i charteret.

Hvad er Greater Copenhagen?

Greater Copenhagen er et politisk partnersamarbejde mellem Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland samt 33 kommuner i Skåne og 46 kommuner i Østdanmark. Greater Copenhagen blev etableret 1. januar 2016 med det formål at brande metropolregionen internationalt og derigennem styrke den økonomiske vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen.

Samarbejdet i Greater Copenhagen ledes af en bestyrelse med et formandskab af tre politikere.

Greater Copenhagen har en befolkning på 4 mio.

Læs mere om Greater Copenhagen

Greater Copenhagen & Skåne Committee er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden og samtlige 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbejdet blev etableret i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen-regionen.