Skip to main content

Stor gevinst for Greater Copenhagen ved et bedre arbejdsmarked

Pressemeddelelse   •   Mar 10, 2020 14:25 CET

Et fælles arbejdsmarkedscharter for Greater Copenhagen skal åbne døren til et mere velintegreret arbejdsmarked i regionen. Der er milliarder af kroner at hente i form af økonomisk vækst, hvis arbejdsmarkedet i Sydsverige og Østdanmark kan bringes til at fungere bedre end i dag.

Med fælles arbejdsmarkedscharter ønsker Greater Copenhagen at skabe et bedre integreret arbejdsmarked for at styrke vækst og beskæftigelse i regionen. Arbejdsmarkedscharteret skal gøre det lettere for arbejdstagere at tage job og for virksomheder at søge medarbejdere overalt i regionen, og der er store gevinster at hente på et mere velintegreret arbejdsmarked.

Greater Copenhagens beregninger anslår, at et fuldt integreret arbejdsmarked over Øresund kan resultere i en årlig gevinst på 1,5-2,9 mia. DKK for svensk og dansk økonomi tilsammen. En sådan fremgang i bruttonationalproduktet (BNP) ville samtidig forøge det årlige skatteprovenu med 0,7-1,3 mia. DKK.

”Det er åbenlyst, at vi kan styrke den økonomiske vækst i hele vores region ved at skabe et mere velfungerende arbejdsmarked. Og bedre integration af arbejdsmarkedet på tværs af Øresund er kun en del af forbedringen. Der vil også være gevinster ved et mere velfungerende arbejdsmarked mellem såvel land og by som i Østdanmark og Sydsverige,” siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland og formand for Greater Copenhagens bestyrelse.

Samarbejde med arbejdsmarkedets parter

Arbejdsmarkedscharteret er blevet til i et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter i Østdanmark og Sydsverige, og charteret kortlægger de ni vigtigste begrænsninger for udviklingen af regionens arbejdsmarked. Charteret nøjes ikke med at pege på begrænsninger, men angiver også løsningsforslag, som kan bidrage til at realisere Greater Copenhagens vækstpotentiale.

”For os betyder arbejdet med arbejdsmarkedscharteret, at vi har endnu større mulighed for at blive en attraktiv region ud fra et arbejdsmarkedssynspunkt. For os handler det blandt andet om at effektiv kollektiv trafik, bæredygtig transport og evnen til at drage fordel af digitaliseringen. Vi arbejder godt sammen i vores region, og vi tror, det er en nøgle til succes i det brede arbejde med arbejdsmarkedscharteret,” siger Mikaela Waltersson, regionsrådsformand i Region Halland og næstformand i Greater Copenhagens bestyrelse.

Blandt de forbedringer, Greater Copenhagen peger på, er større viden om arbejdsstyrkens kompetencer, øget koordinering af beskæftigelsesindsatsen og gensidig anerkendelse af erhvervskvalifikationer i Sverige og Danmark. Nogle løsninger forudsætter yderligere analyse, men de kan alle bidrage til vækst og beskæftigelse.

”Det vil give både nye arbejdspladser og økonomisk vækst, hvis vi har et fleksibelt og sammenhængende arbejdsmarked i Greater Copenhagen. Vi er nødt til at gøre det lettere og mere attraktivt at bo på den ene side af Øresund og arbejde på den anden,” siger Frank Jensen, overborgmester i København og næstformand i Greater Copenhagens bestyrelse.

Øget mobilitet

Arbejdsmarkedscharteret skal ses i sammenhæng med Greater Copenhagen-samarbejdets indsats for at udvikle regionens infrastruktur. Større mobilitet forbedrer mulighederne for, at arbejdstagere kan søge arbejde i en større del af regionens virksomheder.

”For at vi kan få fuldt udbytte af anbefalingerne i arbejdsmarkedscharteret, skal det være enkelt at komme fra hjem til arbejdsplads for de, der bor og arbejder i Greater Copenhagen. Her spiller en velfungerende infrastruktur en afgørende rolle,” siger Carl Johan Sonesson, regionsrådsformand i Region Skåne og næstformand i Greater Copenhagens bestyrelse.

De ni udpegede indsatser i arbejdsmarkedscharteret er:

1. Bedre viden om udbuddet af kompetencer i arbejdsstyrken
2. Øget koordinering af beskæftigelsesindsatsen
3. Øget fleksibilitet i Greater Copenhagen for højtkvalificerede arbejdstagere fra tredjelande
4. Forskellige arbejdsgiverafgifter i Danmark og Sverige hæmmer mobiliteten
5. Økonomiske og tidsmæssige omkostninger ved transport over Øresund
6. Samarbejde om kompetenceudvikling og efteruddannelse
7. Uddannelsessystemets aktører i Greater Copenhagens område bør i højere grad samarbejde om at imødekomme den fremtidige efterspørgsel efter kompetencer
8. Gensidig anerkendelse af erhvervskvalifikationer i Danmark og Sverige
9. Øget informationsniveau for virksomheder og arbejdstagere og fælles digital legimitation


Læs arbejdsmarkedscharteret

Kontaktoplysninger

Heino Knudsen via Region Sjællands pressevagt: +45 5787 5052

Mikaela Waltersson, kommunikationsdirektør Johanna Wiechel-Steier, +46 070-082 22 14, johanna.wiechel-steier@regionhalland.se

Frank Jensen via pressechef Rikke Egelund, +45 3147 9497

Anna Fjellner, pressechef, Region Skåne, +46 040-6753126, anna.fjellner@skane.se

Greater Copenhagen Committee er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Halland og samtlige 85 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbejdet blev etableret i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen-regionen.